Thuis in uw branche

Activiteitgericht werken: Fase 4

In de vierde en tevens de laatste fase is het belangrijk om de ingezette koers vast te houden en te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Dit is een continu proces van evalueren, bijsturen en borgen.

Evalueren

  • Zijn de wijzigingen consequent doorgevoerd?
  • Houdt iedereen zich aan het ingezette plan?
  • Vindt de gewenste cultuurverandering daadwerkelijk plaats?
  • Heerst er tevredenheid in het bedrijf?

Verbeteren

Er kunnen verschillende aanleidingen zijn om bij te sturen in het veranderingsproces. De volgende disciplines worden doorlopen:

  • Leiderschap
  • Afdelingen en individuele medewerkers: Houdt iedereen zich aan de gemaakte afspraken?
  • Communicatie (feedback): Goede communicatie is heel belangrijk in een reorganisatie.

Borging

Borgen is belangrijk om te zorgen dat de nieuwe werkwijze onderdeel wordt van de dagelijkse routine.

Wat levert het u op?

U heeft na afloop een gestructureerd plan, waarin concreet evaluatiemomenten zijn ingepland. Daarnaast wordt er nagedacht over mogelijkheden tot bijsturing in de vorm van workshops of coaching voor verbetering en optimalisering van de samenwerking tussen medewerkers en leidinggevenden. Maar ook voor teams onderling en individuen.

Uitgangspunt is dat iedereen het doel/visie/missie voor ogen houdt.

Vragen / afspraak maken

Heeft u vragen over activiteitgericht werken? Wilt u hulp bij het implementeren ervan binnen uw kantoor? Neem dan contact op met een van onze experts en plan geheel kosteloos een afspraak voor een online intake of meld u aan voor een van de gratis inspiratiesessies.

E agw@sra.nl
T 030 6566060

                                                                                                                 << Vorige stap

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren