Thuis in uw branche

Agressief werven van personeel

De laatste tijd vernemen wij steeds meer van de SRA-Kantoren dat er door partijen op een agressieve wijze wordt geworven naar personeel. De reden hiervan is het feit dat er momenteel sprake is van een zeer krappe arbeidsmarkt waarbij de grootste krapte zich met name voordoet in de controlepraktijk en/of in het westen van het land.

Wat zien we gebeuren?

 • Recruiters/intermediairs bellen naar kantoor, doen zich voor als klant en trachten tot een afspraak voor een sollicitatiegesprek met een medewerker te komen.
 • Mails worden gestuurd naar medewerkers, waarin ze aansturen op een gesprek. Ook medewerkers die net een paar weken in dienst zijn ontvangen dit soort verzoeken.
 • Medewerkers worden rechtstreeks telefonisch benaderd: er wordt bij de receptie gevraagd naar 'de beste controleleider' om hem/haar vervolgens met een lucratief aanbod tot een gesprek te verleiden.
 • Om een medewerker te verleiden tot een gesprek, wordt (nog voordat men überhaupt een gesprek met elkaar heeft gevoerd) hem/haar een salarisverhoging van € 1.000,- bruto per maand in het vooruitzicht gesteld.
 • Recruiters schrijven zich in voor cursussen waarbij assistent accountants aanwezig zijn en trachten zo met de doelgroep in contact te komen.
Wij zijn van mening dat bovenstaande acties/activiteiten ongewenst zijn. De Commissie SRA-HRM staat niet achter deze agressieve vorm van acquisitie en neemt hiervan afstand. De Commissie SRA-HRM realiseert zich terdege dat het actief en ongevraagd benaderen van medewerkers van alle tijden is en dat sociale media/sociale netwerken het (soms) wel erg makkelijk maken om aan iemands gegevens zoals opleiding, arbeidsverleden, interesses, werkgever en dergelijke te komen. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat medewerkers bij hun LinkedIn-profiel kunnen aangeven of zij willen dat zij (actief) benaderd worden. Maar de verschijningsvorm, de agressiviteit en het norm overschrijdende aspect is momenteel wel zodanig dat wij van mening zijn dat wij u hierop attent moeten maken. Dus: weet dat dit momenteel speelt in de markt.

Wat zou u hieraan kunnen doen?

Uiteraard kunt u niet voorkomen dat uw collega’s benaderd worden, maar u kunt er wel voor zorgen dat zij op dit soort aanbiedingen niet ingaan. Houd uw 'achterdeur dus dicht' en zet volop in op binden, boeien en behoud van uw medewerkers.

Hieronder treft u welke instrumenten u hiervoor onder andere kunt inzetten:

 • Creëer een goede werksfeer en zorg voor open communicatie. Geef vertrouwen, uitdaging en complimenten aan uw medewerkers. Iedereen vindt een goede werksfeer erg belangrijk en het kost u feitelijk niets. Laat uw medewerkers weten dat ze gewaardeerd worden.
 • Zorg voor betrokken en gemotiveerde medewerkers.
 • Ga het gesprek aan met uw medewerkers. Voer beoordelings-, functionerings- en POP gesprekken met uw medewerkers. Vraag ze naar hun werkbeleving, hun tevredenheid en mening. Zo komt u erachter wat er leeft bij uw collega’s.
 • Zorg voor marktconforme arbeidsvoorwaarden en beloon medewerkers passend. Laat medewerkers weten hoe hun carrière bij uw kantoor kan verlopen en vermeld hierbij ook wat hun groeiperspectieven dan kunnen zijn qua salaris(verhoging).
 • Investeer in ontwikkeling van uw medewerkers. Stel uw medewerkers in de gelegenheid te groeien in hun functie en zichzelf te ontwikkelen. Geef ze daarbij goede en adequate coaching en feedback.
 • Benadruk de USP’s van uw kantoor. Wat maakt uw kantoor nu uniek of prettig om voor te werken? En hoe verhoudt zich dat tot andere accountantskantoren? Benadruk juist deze sterke en positieve aspecten van uw kantoor.
 • Draag zorg voor een goede werk-privé balans en tracht structureel overwerk zoveel mogelijk te voorkomen.
 • En als laatste: maak dit soort activiteiten bespreekbaar binnen uw kantoor.
Instrueer uw medewerkers/secretariaat hoe met dit soort (vermoedelijke) telefoontjes om te gaan.