Thuis in uw branche

Inleiding bij beoordeling wel of geen dienstbetrekking

Dossier arbeidsrelaties

Vanaf 1 mei 2016 is er al een handhavingsmoratorium rondom de aanwezigheid van een (fictieve) dienstbetrekking. Het kabinet heeft echter aangekondigd dit handhavingsmoratorium, waarbij alleen gehandhaafd wordt bij kwaadwillenden en anderen in eerste instantie alleen aanwijzingen krijgen, eind 2024 te beëindigen. 

Vanaf 2025 kan de Belastingdienst weer volledig handhaven als bij de beoordeling van een arbeidsrelatie sprake blijkt te zijn van een (fictieve) dienstbetrekking die niet als zodanig is aangemerkt tussen partijen. Op 6 oktober 2023 is ook het wetsvoorstel Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden ter internetconsultatie aangeboden. Het wetsvoorstel houdt een wijziging van de definitie van het begrip arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 BW in. Daarnaast introduceert het voorstel een wettelijk civielrechtelijk rechtsvermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst op het moment dat er wordt gewerkt tegen een beloning van ten hoogste € 32,24 per uur.

 

 

Bij de beoordeling of een arbeidsrelatie wel of geen dienstbetrekking is, kan gebruik worden gemaakt van diverse informatiebronnen/hulpmiddelen. De voor SRA-leden beschikbare bronnen en hulpmiddelen zijn hier verzameld.

SRA roept haar leden op cliënten te adviseren om als er feitelijk een dienstbetrekking is, dit ook als zodanig te behandelen. SRA benadrukt dat de Belastingdienst ondanks het handhavingsmoratorium wel degelijk controles uitvoert. Uit de praktijk horen wij ook voldoende geluiden dat die controles inmiddels ook echt plaatsvinden.

Bij kwaadwillenden handhaaft de Belastingdienst bij constatering van (fictieve) dienstbetrekkingen meteen. In andere gevallen worden aanwijzingen gegeven en handhaaft de Belastingdienst bij niet opvolgen van de aanwijzingen.

Daarnaast eindigt het handhavingsmoratorium, eind 2024 en op 6 oktober 2023 is ook het wetsvoorstel Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden ter internetconsultatie aangeboden. SRA raadt haar leden dan ook aan in gesprek te gaan met hun cliënten over de arbeidsrelaties en daarbij te beoordelen of mogelijk sprake is van (fictieve) dienstbetrekkingen in situaties die door de cliënt anders behandeld worden. Bij de beoordeling kunnen leden gebruik maken van verschillende informatiebronnen en hulpmiddelen. SRA wil hierbij met name wijzen op de door de Belastingdienst ontwikkelde Pilot Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie.

Dossier Arbeidsrelaties