Thuis in uw branche

Inleiding

Dossier arbeidsrelaties

Met aanname van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (bij het grote publiek met name bekend onder de afkorting Wet DBA) werd op 1 mei 2016 de VAR-verklaring afgeschaft. Tot die tijd bood de VAR de opdrachtgever zekerheid over het al dan niet moet inhouden van loonheffingen. Het was de bedoeling dat opdrachtgevers en opdrachtnemers vanaf 1 mei 2016 alleen nog zekerheid zouden krijgen bij gebruik van de zogenoemde modelovereenkomsten.

Handhavingsmoratorium

Oorspronkelijk was een transitieperiode voorzien van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017. In die periode zou de Belastingdienst niet handhaven maar alleen meer opvoedend acteren bij zogenaamde schijnzelfstandigheid. Dit zogenaamde handhavingsmoratorium is echter keer op keer verlengd maar inmiddels wel iets beperkt. Aangekondigd is dat het handhavingsmoratorium eind 2024 eindigt, vanaf 2025 kan de Belastingdienst dan weer volledig handhaven.

Gezag en uurtarief

Voor het zover is, wil het (inmiddels demissionair) kabinet in de wet nog een verduidelijking opnemen van het begrip ‘gezag’ en het vermoeden van een arbeidsovereenkomst bij en uurtarief onder een bepaald bedrag (men denkt nu aan € 30 of € 35) wettelijk vastleggen.

Dossier arbeidsrelaties

SRA verzamelt alle ontwikkelingen rondom dit onderwerp in het dossier arbeidsrelaties. Verder zijn in dit dossier onder meer diverse informatiebronnen en hulpmiddelen opgenomen die kunnen helpen bij de beoordeling of sprake is van een dienstbetrekking of niet. Daarnaast is een selectie van de rechtspraak opgenomen in het dossier.

Beoordeel arbeidsrelaties

SRA roept haar leden op klanten te adviseren om arbeidsrelaties die feitelijk een dienstbetrekking zijn, ook als zodanig te behandelen. SRA benadrukt dat de Belastingdienst ondanks het handhavingsmoratorium wel degelijk controles uitvoert. Uit de praktijk horen wij ook voldoende geluiden dat die controles inmiddels ook echt plaatsvinden.

Bij kwaadwillenden handhaaft de Belastingdienst bij constatering van (fictieve) dienstbetrekkingen meteen. In andere gevallen worden aanwijzingen gegeven en handhaaft de Belastingdienst bij niet opvolgen van de aanwijzingen.

Daarnaast is aangekondigd dat het handhavingsmoratorium eind 2024 eindigt. SRA raadt haar leden dan ook aan in gesprek te gaan met hun klanten over de arbeidsrelaties en daarbij te beoordelen of mogelijk sprake is van (fictieve) dienstbetrekkingen in situaties die door de cliënt anders behandeld worden. Bij de beoordeling kunnen leden gebruik maken van verschillende informatiebronnen en hulpmiddelen. SRA wil hierbij met name wijzen op de door de Belastingdienst ontwikkelde Pilot Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie.

De Tweede Kamer heeft op 12 september de verschillende stukken in het dossier arbeidsrelaties niet-controversieel verklaard.

Dossier Arbeidsrelaties