Thuis in uw branche

Inleiding

Dossier arbeidsrelaties

Met aanname van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (bij het grote publiek met name bekend onder de afkorting Wet DBA) werd op 1 mei 2016 de VAR-verklaring afgeschaft. Tot die tijd bood de VAR de opdrachtgever zekerheid over het al dan niet moet inhouden van loonheffingen. Het was de bedoeling dat opdrachtgevers en opdrachtnemers vanaf 1 mei 2016 alleen nog zekerheid zouden krijgen bij gebruik van de zogenoemde modelovereenkomsten.

Handhavingsmoratorium

Oorspronkelijk was een transitieperiode voorzien van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017. In die periode zou de Belastingdienst niet handhaven maar alleen meer opvoedend acteren bij zogenaamde schijnzelfstandigheid. Dit zogenaamde handhavingsmoratorium is echter keer op keer verlengd maar inmiddels wel iets beperkt. Aangekondigd is dat het handhavingsmoratorium eind 2024 eindigt, vanaf 2025 kan de Belastingdienst dan weer volledig handhaven.

Internetconsultatie

Op 6 oktober 2023 is het wetsvoorstel Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden ter internetconsultatie aangeboden. Het wetsvoorstel houdt een wijziging van de definitie van het begrip arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 BW in. Het voorstel introduceert drie hoofdelementen ter beoordeling of vaststelling van een arbeidsovereenkomst, te weten:

  • Arbeid wordt verricht onder werkinhoudelijke aansturing;
  • Arbeid of werknemer is organisatorisch ingebed in de organisatie van de werkgever;
  • En als contra-indicator: arbeid wordt niet voor eigen rekening en risico door de werknemer verricht.

Daarnaast introduceert het voorstel een wettelijk civielrechtelijk rechtsvermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst op het moment dat er wordt gewerkt tegen een beloning van ten hoogste € 32,24 per uur. Nadrukkelijk is dit een civielrechtelijk rechtsvermoeden. De Belastingdienst, het UWV en de Nederlandse Arbeidsinspectie mogen dat vermoeden niet gebruiken om op die basis een dienstbetrekking aanwezig te achten. Dit vermoeden is niet aan de orde op het moment dat de werkende een natuurlijk persoon is die handelt in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep.

Het voorstel beoogt aan de ene kant schijnzelfstandigheid tegen te gaan en aan de andere kant de onduidelijkheid over de wijze waarop zonder arbeidsovereenkomst werk verricht kan worden, weg te nemen. SRA is van mening dat met dit wetsvoorstel deze beoogde doelen niet worden bereikt.

SRA heeft gereageerd op de internetconsultatie.

Dossier arbeidsrelaties

SRA verzamelt alle ontwikkelingen rondom dit onderwerp in het Dossier Arbeidsrelaties. Verder zijn in dit dossier onder meer diverse informatiebronnen en hulpmiddelen opgenomen die kunnen helpen bij de beoordeling of sprake is van een dienstbetrekking of niet. Daarnaast is een selectie van de rechtspraak opgenomen in het dossier.

Beoordeel arbeidsrelaties

SRA roept haar leden op klanten te adviseren om arbeidsrelaties die feitelijk een dienstbetrekking zijn, ook als zodanig te behandelen. SRA benadrukt dat de Belastingdienst ondanks het handhavingsmoratorium wel degelijk controles uitvoert. Uit de praktijk horen wij ook voldoende geluiden dat die controles inmiddels ook echt plaatsvinden.

Bij kwaadwillenden handhaaft de Belastingdienst bij constatering van (fictieve) dienstbetrekkingen meteen. In andere gevallen worden aanwijzingen gegeven en handhaaft de Belastingdienst bij niet opvolgen van de aanwijzingen.

Daarnaast is aangekondigd dat het handhavingsmoratorium eind 2024 eindigt en op 6 oktober 2023 is ook het wetsvoorstel Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden ter internetconsultatie aangeboden. SRA raadt haar leden dan ook aan in gesprek te gaan met hun klanten over de arbeidsrelaties en daarbij te beoordelen of mogelijk sprake is van (fictieve) dienstbetrekkingen in situaties die door de cliënt anders behandeld worden. Bij de beoordeling kunnen leden gebruik maken van verschillende informatiebronnen en hulpmiddelen. SRA wil hierbij met name wijzen op de door de Belastingdienst ontwikkelde Pilot Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie.

Dossier Arbeidsrelaties