Sla menu over
Thuis in uw branche

Kamerbrieven arbeidsmarkt

Dossier arbeidsrelaties

Vanaf 1 mei 2016 is er al een handhavingsmoratorium rondom de aanwezigheid van een (fictieve) dienstbetrekking. Het kabinet heeft echter aangekondigd dit handhavingsmoratorium, waarbij alleen gehandhaafd wordt bij kwaadwillenden en anderen in eerste instantie alleen aanwijzingen krijgen, eind 2024 te beëindigen. 

Vanaf 2025 kan de Belastingdienst weer volledig handhaven als bij de beoordeling van een arbeidsrelatie sprake blijkt te zijn van een (fictieve) dienstbetrekking die niet als zodanig is aangemerkt tussen partijen. Op 6 oktober 2023 is ook het wetsvoorstel Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden ter internetconsultatie aangeboden. Het wetsvoorstel houdt een wijziging van de definitie van het begrip arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 BW in. Daarnaast introduceert het voorstel een wettelijk civielrechtelijk rechtsvermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst op het moment dat er wordt gewerkt tegen een beloning van ten hoogste € 32,24 per uur.

Een selectie van de publicaties van Kamerbrieven en rapporten van de Rijksoverheid over arbeidsrelaties treft u hierna aan.

Kamerbrieven arbeidsmarkt

 1. Antwoorden op Eerste Kamervragen over zelfstandige(n) en hoofdlijnenbrief arbeidsmarktpakket (Rijksoverheid, 16-02-2024)
 2. Kamerbrief reacties internetconsultatie wetsvoorstel werkelijk rendement box 3 (Rijksoverheid, 25-01-2024)
 3. Nadere toelichting op motie rapporteren voortgang handhaving op arbeidsrelaties (Rijksoverheid, 24-01-2024)
 4. Kamerbrief over stand van zaken arbeidsmarktpakket (Rijksoverheid, 06-10-2023)
 5. Antwoorden op vragen na het Commissiedebat ZZP (Rijksoverheid, 12-07-2023)
 6. Intentieverklaring bestrijden schijnzelfstandigheid in de zorg
  a. Intentieverklaring beheersingsmodel Zorg (Rijksoverheid, 07-07-2023)
  b. Kabinet en brancheorganisaties bestrijden samen de schijnzelfstandigheid in de zorg (Rijksoverheid, 06-07-2023)
 7. Akkoord voor betere bescherming platformwerkers (Rijksoverheid, 12-06-2023)
 8. Antwoorden op Kamervragen over V-100 thema Arbeidsmarktbeleid (Rijksoverheid, 12-06-2023)
 9. Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen (VSO) over ontvangen brief betreffende Voortgang werken met en als zelfstandige(n) (Rijksoverheid, 31-05-2023)
 10. Kamerbrief over 2e Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda Rutte IV, pagina 19/20 (Rijksoverheid, 08-05-2023)
 11. Kamerbrief over voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket 3 april 2023:
  a. Meer evenwicht op de arbeidsmarkt (Rijksoverheid, 03-04-2023)
  b. Kamerbrief over voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket (Rijksoverheid, 03-04-2023)
 12. Besluit op Wob-Woo-verzoek over toezicht en handhaving bij schijnzelfstandigheid (Rijksoverheid, 11-01-2023)
 13. Voortgangsbrief over werken met en als zelfstandige(n) 16 december 2022
  a. Herstel van de balans voor werken met en als zelfstandige(n) (Rijksoverheid, 16-12-2022)
  b. Voortgangsbrief over werken met en als zelfstandige(n) (Rijksoverheid, 16-12-2022)
 14. Antwoorden op Kamervragen over naheffingen schijnzelfstandigheid (Rijksoverheid, 10-11-2022)
 15. Hoofdlijnenbrief arbeidsmarkt 5 juli 2022:
  a. Kamerbrief over Hoofdlijnen Arbeidsmarkt (Rijksoverheid, 05-07-2022)
  b. Nieuwsbericht Minister Van Gennip deelt plannen voor toekomstbestendige arbeidsmarkt (Rijksoverheid, 05-07-2022)
 16. Rapporten over schijnzelfstandigheid:
  a. Kamerbrief reactie op rapporten over schijnzelfstandigheid (Rijksoverheid, 24-06-2022)
  b. Voortgangsrapportage Toezicht arbeidsrelaties juli 2021 - december 2021 (Rijksoverheid, 24-06-2022)
  c. Onderzoeksrapport evaluatie uitvoering toezichtplan arbeidsrelaties (Rijksoverheid 10-06-2022)
  d. Focus op handhaving Belastingdienst bij schijnzelfstandigheid (Rijksoverheid, 05-04-2022)
 17. Antwoorden op Kamervragen over start en effect van handhaving Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) (Rijksoverheid, 02-06-2022)
 18. Rapport Commissie Borstlap “In wat voor land willen wij werken?”
  a. Kamerbrief met reactie kabinet op rapporten Commissie-Regulering van Werk en WRR (Rijksoverheid, 26-11-2020)
  b. Kamerbrief over technische beleidsvarianten invulling advies Commissie-Regulering van Werk (Rijksoverheid, 23-11-2020)
  c. Kabinet deelt analyse WRR en Commissie-Borstlap (Rijksoverheid, 11-11-2020)
  d. Technische beleidsvarianten ter verdere invulling van het advies van de Commissie-Regulering van Werk (aanvulling najaar 2020) (Rijksoverheid, 11-11-2020)
  e. Aanbiedingsbrief bij uitwerking advies Commissie-Regulering van Werk (Rijksoverheid, 15-07-2020)
  f. Technische beleidsvarianten ter verdere invulling van het advies van de Commissie Regulering van werk (Rijksoverheid, 01-07-2020)
  g. Koolmees: evenwichtige analyse commissie Borstlap (Rijksoverheid, 23-01-2020)
  h. Rapport Commissie Borstlap "In wat voor land willen wij werken?" (Rijksoverheid, 23-01-2020)

Dossier Arbeidsrelaties