Thuis in uw branche

Internetconsultaties en wetsvoorstellen

Dossier arbeidsrelaties

Vanaf 1 mei 2016 is er al een handhavingsmoratorium rondom de aanwezigheid van een (fictieve) dienstbetrekking. Het kabinet heeft echter aangekondigd dit handhavingsmoratorium, waarbij alleen gehandhaafd wordt bij kwaadwillenden en anderen in eerste instantie alleen aanwijzingen krijgen, eind 2024 te beëindigen. 

Vanaf 2025 kan de Belastingdienst weer volledig handhaven als bij de beoordeling van een arbeidsrelatie sprake blijkt te zijn van een (fictieve) dienstbetrekking die niet als zodanig is aangemerkt tussen partijen. Voor het zover is, wil het kabinet in de wet nog een verduidelijking opnemen van het begrip ‘gezag’ en het vermoeden van een arbeidsovereenkomst bij en uurtarief onder een bepaald bedrag (men denkt nu aan € 30 of € 35) wettelijk vastleggen.

De internetconsultaties en wetsvoorstellen over arbeidsrelaties treft u hierna aan.

De Tweede Kamer heeft op 12 september de verschillende stukken in het dossier arbeidsrelaties niet-controversieel verklaard.

Internetconsultaties en wetsvoorstellen

  1. Internetconsultatie wijziging herzieningssituaties premiedifferentiatie WW van 10 juli 2023:
    a. Internetconsultatie begint voor wijziging herzieningssituatie premiedifferentiatie WW (Rijksoverheid, 10-07-2023)
    b. Internetconsultatie Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Wfsv (Rijksoverheid, 10-07-2023)
  2. Internetconsultatie Wet meer zekerheid flexwerkers van 9 juli 2023:
    a. Wet voor meer zekerheid voor flexwerkers in consultatie (Rijksoverheid, 09-07-2023)
    b. Internetconsultatie Wet verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten (Rijksoverheid, 09-07-2023)

Dossier Arbeidsrelaties