Thuis in uw branche
Bekijk het dossier AVG en Privacy

Kerngroep AVG en bewustwording

Blog 1

  • Publicatiedatum: 23-4-2018

Op basis van de informatie van de Autoriteit Persoonsgegevens heeft SRA een vijfstappenplan opgesteld voor de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). SRA heeft aan de hand hiervan al onderstaande acties ondernomen.

Bewustwording

We hebben een kerngroep AVG samengesteld en een privacy officer aangesteld: Tony van Oorschot. Hij is voor de hele organisatie en onze leden het aanspreekpunt over de AVG en privacy.

Het is belangrijk alle medewerkers binnen de organisatie te informeren over de nieuwe privacyregels, zodat er een goede inschatting van de impact op de werkzaamheden gemaakt kan worden.

Via bijeenkomsten heeft Tony alle SRA-medewerkers geïnformeerd over de nieuwe wetgeving.

Software

Om AVG-proof te worden, maakt SRA onder andere gebruik van YourSafetyNet. Met deze tool kan een organisatie stap voor stap AVG-compliant gemaakt worden.

OR

De AVG kan invloed hebben op de werkzaamheden van de medewerken. Omdat SRA meer dan 50 medewerkers in dienst heeft, hebben we een Ondernemingsraad (OR) en wordt de OR  betrokken bij de voorbereiding op de AVG. Zo worden wijzigingen in procedures, documenten en reglementen voorgelegd aan de OR.

Hoe verder?

De volgende stap die SRA neemt, is het inventariseren van onze gegevensverwerking. In de volgende blog wordt hier verder op ingegaan.

 

Terug naar Hoe gaat SRA om met de AVG?