Thuis in uw branche
Bekijk het dossier AVG en Privacy

AVG - Bewaarplicht documenten

SRA-Whitepaper

  • Publicatiedatum: 12-7-2023

In deze whitepaper is van een aantal type documenten opgenomen wat de bewaartermijnen zijn. Deze bewaartermijnen gelden voor zowel uw eigen administratie als richting de dienstverlening voor uw klant.

Op basis van ervaringen vanuit de praktijk wordt - waar mogelijk - een duiding gegeven hoe kan worden omgegaan met het bewaren van gegevens. Dit betreft de termijn voor het bewaren van de gegevens. Voor wat betreft de opslag en beveiliging van de gegevens dient u zelf de juiste passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen te treffen.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.