Thuis in uw branche
Flyer voor de accountantFlyer voor het accountantskantoor

FAQ PE-wijziging

Beeldmerk nieuwe PE-regeling

Waarom een nieuwe PE-regeling? Wat houdt de nieuwe PE-regeling in? Wat gaat er voor mij als professional veranderen? En wat betekent de nieuwe NVPE voor mijn accountantskantoor? De belangrijkste vragen en antwoorden op een rij.

 1. Waarom een nieuwe PE-regeling?
 2. Wat houdt de nieuwe PE-regeling in?
 3. Wat gaat er voor mij (de professional) veranderen?
 4. Wat gaat er voor mijn kantoor veranderen?
 5. Hoe kan ik mijn PE-portfolio bijhouden?
 6. Ik gebruik de online tool MyPE. Moet ik dan ook nog bij de NBA mijn portfolio bijhouden?
 7. Hoe wordt er grip gehouden op de invulling van de PE-portfolio?
 8. Kan SRA helpen bij het invullen en schrijven van een PE-portfolio?
 9. Ben je vrij in het kiezen van je PE-leeractiviteiten?
 10. Welke PE-instellingen zijn erkend?
 11. Hoe zorgen we voor de kwaliteit?
 12. Worden er ook verplichte opleidingen en kennistoetsen vanuit de NBA gegeven?
 13. Is het verstandig om een budget per medewerker als richtlijn aan te houden in het kader van de nieuwe PE-verordening?
 14. Wat telt als PE en welke verplichtingen heb ik?
 15. Wanneer lever ik mijn PE-portfolio in?
 16. Kan ik vrijstelling krijgen?
 17. Hoe lever ik bewijs van mijn leeractiviteiten?
 18. Hoe controleren SRA en de NBA of leden aan de PE-verplichting voldoen?
 19. Hoe ga ik met mijn PE-portfolio om als er in de loop van het jaar zaken veranderen?
 20. Wat gaat SRA specifiek doen voor ons en met wat voor middelen?
 21. Verschuift de ingangsdatum van de nieuwe PE-regeling vanwege de coronacrisis?

1. Waarom een nieuwe PE-regeling?

In het huidige/oude systeem voor permanente educatie is de accountant verplicht om 40 PE-punten per jaar te halen, ongeacht de output. Er wordt gekeken naar kwantiteit in plaats van kwaliteit. Dit opleidingssysteem past niet meer bij deze tijd. Bij de kwaliteitsverbetering van het accountantsberoep moet het juist gaan om de vakbekwaamheid en kwaliteit van de accountant en zijn persoonlijke ontwikkeling. Tijd voor een nieuw opleidingsmodel dus!

2. Wat houdt de nieuwe PE-regeling in?

In het nieuwe PE-model krijg je als individu meer verantwoordelijkheid en keuzevrijheid in de vorm en inhoud van de PE-activiteiten. Kortom: het gaat erom hoe je vorm wilt geven aan je eigen beroepsontwikkeling. Op zo’n manier dat je je werkzaamheden nu en in de toekomst kunt uitvoeren en maatschappelijk relevant blijft. Dit betekent dat je naast klassikale opleidingen en e-learning ook kunt kiezen voor alternatieve leervormen, zoals intervisie, coaching, trainingen, accountantskringen en controlekringen. Lees er alles over in de nieuwe SRA-Praktijkhandreiking NVPE.

3. Wat gaat er voor mij (de professional) veranderen?

Iedere accountant moet een persoonlijk portfolio bijhouden. In dit PE-portfolio moet u de volgende vijf zaken vastleggen:

 1. Wat je werkzaamheden zijn
 2. Welke leerdoelen jij per werkzaamheid hebt voor het komende jaar
 3. Welke PE-activiteiten je van plan bent om te gaan verrichten in het kader van de door jou geformuleerde leerdoelen
 4. De wijze waarop je aan de leerdoelen hebt gewerkt
 5. De behaalde leerresultaten

Al deze stappen moet je vastleggen. Dit kan eenvoudig in de SRA online PE-tool.

Eventuele bewijzen van de leeractiviteiten – denk aan certificaten en verslagen – moet je toevoegen aan je persoonlijke portfolio. Ook deze kun je digitaal opslaan in de online PE-tool.

4. Wat gaat er voor mijn kantoor veranderen?

Minder kwantitatieve regels voor de individuele accountant vereist meer sturing, richtlijnen en beleid vanuit uw kantoor. Dit alles is vastgelegd in de nieuwe SRA Praktijkhandreiking NVPE. Er komen vragen op u af als: Hoe houdt u grip op de kwalitatieve ontwikkeling van uw medewerkers?, Hoe stelt u het opleidingsbeleid van uw organisatie jaarlijks op? en Welk beleid volgt u hierbij op kantoorniveau, voor de verschillende afdelingen/disciplines én op individueel niveau?

Ook dient u na te denken over de te hanteren richtlijnen, hoe u grip houdt op alle ontwikkelgebieden en hoe u de leerontwikkelingen van uw accountants monitort. Alles zet u op een rij in een opleidingsplan voor uw kantoor.

5. Hoe kan ik mijn PE-portfolio bijhouden?

SRA ontwikkelt een online PE-tool om het persoonlijke PE-portfolio eenvoudig in te vullen en bij te houden. In deze tool doorloop je de 5 stappen uit het PE-model en sla je digitaal alle certificaten en ander bewijsmateriaal op. Hiermee voldoe je direct aan de eisen van de NBA. Kantoren kunnen hun HR-systeem ook koppelen aan de PE-tool om zo het PE-traject van de medewerkers te monitoren.

6. Ik gebruik de online tool MyPE. Moet ik dan ook nog bij de NBA mijn portfolio bijhouden?

Nee. Met het invullen van MyPE voldoet u aan de eisen van de NBA. U hoeft met MyPE dus géén PE-portfolio bij de NBA bij te houden. Heeft u alle stappen gezet in MyPE? Dan hoeft u bij afronding alleen nog maar op de NBA-compliancebutton te drukken.

7. Hoe wordt er grip gehouden op de invulling van de PE-portfolio?

Als accountant ben je zelf verantwoordelijk voor het invullen van je portfolio. Dit betekent dat je zelf je leerdoelen moet opstellen en daarbij de benodigde activiteiten zoekt. Maar ook het kantoorbeleid zal hierin sturing kunnen geven. De NBA kan jaarlijks ook een aantal verplichte thema's of cursussen opleggen. Het kantoor monitort en volgt gedurende het jaar de PE-ontwikkelingen van de medewerkers. In de SRA-Review (zie vraag 17) zal worden getoetst hoe het kantoorbeleid rondom PE wordt uitgevoerd.

8. Kan SRA helpen bij het invullen en schrijven van een PE-portfolio?

We kunnen helaas niet helpen bij het schrijven, maar geven wel richtlijnen voor het invullen van een PE-portfolio. Hiervoor organiseren wij informatieve bijeenkomsten en demo's. We zullen jaarlijks op disciplineniveau, bijvoorbeeld de samenstel- of controlepraktijk, aangeven welke trends wij in de markt en in de wet- en regelgeving zien, welke onderwerpen van belang zijn voor de leerplannen en met welke maatschappelijke en vaktechnische ontwikkelingen rekening moet worden gehouden.

9. Ben je vrij in het kiezen van je PE-leeractiviteiten?

Alle activiteiten die nodig zijn om jouw eigen werkzaamheden nu en in de toekomst te kunnen uitvoeren en om maatschappelijk relevant te blijven, beschrijf je in het persoonlijk portfolio. Je bent voor een deel vrij om je leeractiviteiten in te vullen. De NBA en je eigen kantoor kunnen verplichte thema's of cursussen opleggen. Voor het overige kun je vrij kiezen voor klassikale opleidingen en e-learning, maar ook voor intervisie, coaching, trainingen, accountantskringen en controlekringen. Zorg bij alle activiteiten altijd wel voor bewijsmateriaal en een goede evaluatie van de behaalde leerdoelen door deze activiteiten. Dit sla je eenvoudig op in de online PE-tool.

10. Welke PE-instellingen zijn erkend?

De NBA werkt in de nieuwe PE-systematiek niet meer met erkende PE-instellingen, je bent vrij in de keuze waar je cursussen volgt. Bij SRA ben je aan het goede adres. SRA-Educatie is de opleider voor het accountantskantoor in het mkb. Wij staan garant voor kwaliteit en actualiteit. Al onze docenten zijn specialist op hun vakgebied en staan midden in de praktijk. De nauwe samenwerking met SRA-Vaktechniek en de vele herkenbare praktijkvoorbeelden maken ons brede cursusaanbod uniek.

11. Hoe zorgen we voor de kwaliteit?

Het kwaliteitsdenken moet er vanuit het kantoor en de individuele accountant zijn. Als SRA geven we richtlijnen en advies om tot een goed PE-beleid te komen, zowel voor kantoren als accountants. We adviseren en ondersteunen onder meer bij het opstellen van strategisch kantoorbeleid, het opleidingsplan en leertrajecten. Op die manier zorgen we ervoor dat het geleerde ook echt bijdraagt aan de kwaliteit van de accountant en het kantoor.

12. Worden er ook verplichte opleidingen en kennistoetsen vanuit de NBA gegeven?

Het beleid voor verplichte cursussen en de kennistoets is niet gewijzigd. De NBA behoudt het recht om deze voor leden(groepen) verplicht te stellen. De NBA maakt een meerjarige planning waarin ook ontwikkelingen rondom de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) en de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) worden meegenomen.

13. Is het verstandig om een budget per medewerker als richtlijn aan te houden in het kader van de nieuwe PE-verordening?

Dit verschilt per kantoor. Het hangt af van de omvang van een kantoor, of er veel medewerkers zijn die hetzelfde profiel hebben en wat de strategie is. Momenteel wordt er gemiddeld ongeveer 2,5% van de totale personeelskosten van een kantoor besteed aan het opleiden van/het bijhouden van de kennis van hun medewerkers (Bron: SRA-Benchmarkonderzoek). De signalen zijn momenteel zo dat men over het algemeen vasthoudt aan de richtlijn van 40 uur per jaar en dat de huidige budgetten en systematieken dus nog steeds richtinggevend zijn.

14. Wat telt als PE en welke verplichtingen heb ik?

Het nieuwe PE-model betekent een verandering van 'rule-based' naar 'principle-based'. De regels verdwijnen en je moet vanuit de richtlijnen bekijken wat voor jouw situatie het meest toepasselijk is. Je bent zelf verantwoordelijk en hebt keuzevrijheid in de vorm en inhoud van de PE-activiteiten. De verplichting is dat je jouw leerdoelen en leeractiviteiten afstemt op jouw eigen beroepspraktijk en dat je ze vastlegt in je PE-portfolio. Daarin geef je ook aan wat je hebt geleerd: welke kennis, vaardigheden of houding heb je dit jaar verworven of aangescherpt, wat merk je in jouw beroepspraktijk van jouw professionele ontwikkeling en wat doe je nu anders?

15. Wanneer lever ik mijn PE-portfolio in?

Je beheert jaarlijks jouw eigen portfolio. Dit betekent dat je alle vereisten uit het 5-stappenmodel moet doorlopen en vastleggen. Voor het aankomende jaar betekent dit dat je uiterlijk op 1 april 2021 het plan van aanpak gereed moet hebben. Uiterlijk op 31 januari 2022 verklaar je dat je aan de PE-verplichting hebt voldaan. Dit doe je met een druk op de Compliance-button van de NBA.

16. Kan ik vrijstelling krijgen?

Omdat in het nieuwe PE-model aandacht wordt besteed aan leeractiviteiten die aansluiten bij de eigen beroepspraktijk, worden er in principe geen vrijstellingen verleend. Conform artikel 8 van de NVPE kan het bestuur in bepaalde omstandigheden echter wel vrijstellingen en ontheffingen verlenen. Beschrijf in je portfolio wat de mogelijkheden voor professionele ontwikkeling zijn in jouw omstandigheden. Schroom dan niet om over je eventuele beperkingen te schrijven (ziekte, zwangerschapsverlof, zorgverlof).

17. Hoe lever ik bewijs van mijn leeractiviteiten?

Door jaarlijks het portfolio bij te houden en te evalueren op de leerresultaten in jouw beroepspraktijk: hoe pas jij wat je hebt geleerd toe in jouw werk? Daarnaast moet je conform artikel 4 van de NVPE bewijsmaterialen van verrichte PE-activiteiten (deelnamebewijzen, verslagen etc.) bewaren. Alle bewijsmateriaal sla je eenvoudig digitaal op in de online PE-tool. Zo houdt je alles overzichtelijk bij elkaar.

18. Hoe controleren SRA en de NBA of leden aan de PE-verplichting voldoen?

Er wordt momenteel met de NBA gewerkt aan een convenant zodat SRA haar leden, de SRA-accountantskantoren, kan controleren op PE-beleid. Dit aspect zal worden meegenomen in de SRA-Review. Als er tijdens de Review aanleiding mocht zijn tot nader onderzoek, kunnen er individuele portfolio's worden opgevraagd. Zodra dit convenant definitief is, zullen wij de leden hierover informeren.

De NBA controleert de individuele accountant door te controleren of zij op tijd op de Compliance-button hebben gedrukt (zie vraag 14).

19. Hoe ga ik met mijn PE-portfolio om als er in de loop van het jaar zaken veranderen?

Het portfolio is een dynamisch document waaraan in de loop van het jaar aanvullingen en wijzigingen kunnen worden toegevoegd. Als je in de loop van het jaar nieuwe ideeën hebt over leeractiviteiten die je wilt ondernemen, voeg deze dan toe aan het portfolio. Ook als je van functie verandert, kun je dit aangeven in het portfolio. Enerzijds zal je wellicht bepaalde voorgenomen PE-activiteiten niet verrichten door de functieovergang, dit kun je beschrijven in het portfolio. Anderzijds zal je in het kader van jouw nieuwe functie wellicht nieuwe leerdoelen en leeractiviteiten formuleren. Deze kun je toevoegen aan je PE-portfolio.

20. Wat gaat SRA specifiek doen voor ons en met wat voor middelen?

SRA biedt zowel kantoren als de individuele accountant guidance en gemak. De SRA Praktijkhandreiking NVPE geeft u alle essentiële informatie rondom de nieuwe NVPE. We ontwikkelen daarnaast leerlijnen voor vaktechnische, management- en commerciële profielen en een template voor een opleidingsplan dat kantoren kunnen invullen als leidraad voor hun beleid. Voor de HR-afdeling of vennoten zijn actuele evaluatie- en gespreksformulieren opgesteld. Ook zullen we jaarlijks advies geven over trends in de markt en richtlijnen voor de individuele accountant. Met de online PE-tool kun je je PE-portfolio eenvoudig inrichten en bijhouden. Deze tool kan worden gekoppeld aan een monitoringfunctie voor het kantoor.

21. Verschuift de ingangsdatum van de nieuwe PE-regeling vanwege de coronacrisis?

Nee, de ingangsdatum blijft 1 januari 2021. Vanuit SRA hebben we aangegeven dat dit voor kantoren betekent dat in het najaar van 2020 beleid en processen aangepast moeten zijn en dat de werkdruk vanwege de coronacrisis van invloed kan zijn op de doorlooptijd van deze aanpassingen binnen de kantoren. De NBA heeft besloten dat accountants die in 2020 nog onder de oude PE-systematiek vallen, en dat betreft dus ook SRA-accountants, tot en met 30 juni 2021 de gelegenheid krijgen om te voldoen aan de PE-verplichting 2020. Voor cursussen die u volgt in 2021 en die moeten worden toegewezen aan 2020, stelt de NBA begin 2021 een cursuscode ‘Inhaalverplichting 2020’ beschikbaar. Accountants zijn zelf verantwoordelijk om de inhaaluren uiterlijk op 30 juni 2021 vast te leggen in de online PE-registratie op MijnNBA. Let op! Het is niet toegestaan om in 2021 gevolgde PE-activiteiten die gebruikt worden als inhaalverplichting ook op te nemen in uw PE-portfolio 2021. Mochten er nog meer aanpassingen komen, dan informeren we u uiteraard graag meteen.

Contact

Heeft u vragen over de PE-regeling? Neem dan contact op met Corjan Aalbregt:

Corjan Aalbregt

E caalbregt@sra.nl
T 030 656 60 60

Heeft u als incompanykantoor vragen over de invulling voor uw kantoor? Neem dan contact op met uw contactpersoon incompany Brenda van Oel (bvanoel@sra.nl) of Marjon Groten (mgroten@sra.nl).

Brenda-Marjon-Incompany

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren