Thuis in uw branche

FAQ MyPE, de online PE-tool

Bekijk hier de veelgestelde vragen over MyPE, de online PE-tool. Ze zijn onderverdeeld in vragen voor de individuele accountant en het accountskantoor.

Vraag 1 tot en met 16 zijn van de individuele accountant, vraag 17 tot en met 30 van accountantskantoren.

 1. Ik gebruik de online tool MyPE. Moet ik dan ook nog bij de NBA mijn portfolio bijhouden?
 2. Mijn werkzaamheden zijn zo divers dat ik geen eenduidige leerdoelen kan formuleren. Hoe pak ik dit aan?
 3. Mijn leerdoelen zijn na verloop van tijd gewijzigd, kan ik die naderhand (na 31 maart) ook wijzigen in de PE-tool?
 4. Moet mijn leidinggevende mijn leerplan accorderen voordat ik verder kan?
 5. Wordt er rekening gehouden met de leeractiviteiten die ik in het verleden heb ondernomen?
 6. Hoe kan ik gepaste leeractiviteiten vinden die passen bij mijn leerdoelen?
 7. Kunnen leerdoelen in de loop van het jaar aangepast worden?
 8. Kan ik ook zelf leeractiviteiten inbrengen?
 9. Moet ik certificaten/bewijs van deelname uploaden van de leeractiviteiten die ik heb gevolgd?
 10. Hoeveel leerdoelen per jaar wordt geadviseerd?
 11. Hoe houd ik de voortgang van mijn PE-plan in de gaten?
 12. Kan ik een uitdraai maken van het PE-plan om met mijn leidinggevende of collega te bespreken?
 13. Wie moet aan het einde van het jaar de uitvoering van mijn PE-portfolio accorderen?
 14. Waar vindt de evaluatie van de gekozen leeractiviteiten plaats?
 15. Zit in de SRA PE-tool ook de NBA Compliance button?
 16. Wat kost MyPE voor de individuele accountant?
 17. Is de tool te koppelen aan ons HR en/of ERP-systeem?
 18. Is de look and feel aan te passen aan onze eigen organisatie?
 19. Kunnen we onze eigen terminologie verwerken in de tool?
 20. Is er een mogelijkheid om leerplannen te laten accorderen door leidinggevenden of onze HR-afdeling?
 21. Is het mogelijk om op kantoorniveau eigen leerdoelen (generiek of gekoppeld aan specifieke werkzaamheden) toe te voegen aan de PE-tool van de medewerkers?
 22. Is het mogelijk om op kantoorniveau leeractiviteiten, zoals bijvoorbeeld incompany cursussen toe te voegen aan het aanbod?
 23. Kan de tool ingezet worden voor alle medewerkers?
 24. Hoe lang ben ik als beheerder bezig met de inrichting van het pakket?
 25. Hoe kun je rapportages maken op kantoorniveau, over alle medewerkers heen?
 26. Hoe weten we of we als kantoor ook ‘compliant’ zijn?
 27. Wie toetst de naleving van de NVPE bij ons op kantoor en hoe ziet dit eruit?
 28. Hoe ziet de controle van individuele portfolio’s eruit?
 29. Wat kost MyPE voor het accountantskantoor?
 30. Wanneer komen wij als kantoor in aanmerking voor staffelkorting bij afname van de PE-tool?

Voor de individuele accountant

1. Ik gebruik de online tool MyPE. Moet ik dan ook nog bij de NBA mijn portfolio bijhouden?

Nee. Met het invullen van MyPE voldoet u aan de eisen van de NBA. U hoeft met MyPE dus géén PE-portfolio bij de NBA bij te houden. Heeft u alle stappen gezet in MyPE? Dan hoeft u bij afronding alleen nog maar op de NBA-compliancebutton te drukken.

2. Mijn werkzaamheden zijn zo divers dat ik geen eenduidige leerdoelen kan formuleren. Hoe pak ik dit aan?

Leerdoelen kunnen breed geformuleerd worden en moeten altijd betrekking hebben op uw werkzaamheden. Eenduidigheid in de leerdoelen is dus geen streven, maar de leerdoelen moeten vooral gerelateerd worden aan uw geformuleerde werkzaamheden.

3. Mijn leerdoelen zijn na verloop van tijd gewijzigd, kan ik die naderhand (na 31 maart) ook wijzigen in de PE-tool?

Als uw werkzaamheden door verandering van werk, klanten of regelgeving in de loop van het jaar wijzigen moet u altijd uw werkzaamheden, leerdoelen en leeractiviteiten aanpassen. Op 31 maart stelt u ze vast, maar ze kunnen nog wijzigen door actuele ontwikkelingen gedurende het jaar.

4. Moet mijn leidinggevende mijn leerplan accorderen voordat ik verder kan?

Nee, voor de NVPE is dat niet nodig. Wel kan het een extra feedbackmoment zijn om de inhoudelijke kwaliteit van uw PE-portfolio te vergroten.

5. Wordt er rekening gehouden met de leeractiviteiten die ik in het verleden heb ondernomen?

In uw PE-portfolio kunt u aangeven wat uw leeractiviteiten zijn die u volgt. Echter, het kan zijn dat een leerdoel en leeractiviteit jaarlijks terugkomt, zoals het kennis bijhouden op het gebied van Externe Verslaggeving. Het volledig uitsluiten van leeractiviteit doet de PE-tool derhalve niet.

6. Hoe kan ik gepaste leeractiviteiten vinden die passen bij mijn leerdoelen?

U gaat zelf op zoek binnen de mogelijke vormen van leeractiviteiten (hiervan krijgt u een overzicht ter inspiratie) en eventuele cursusaanbieders welke leeractiviteiten passen bij uw leerdoelen.

7. Kunnen leerdoelen in de loop van het jaar aangepast worden?

Ja, het kan door tussentijdse leerdoelen toe te voegen. Denk aan een speciale cursus voor de NOW-regeling. Gaat u echt andere werkzaamheden verrichten, bijvoorbeeld van samenstel over naar de audit, dan kunt u beter een nieuw portfolio opstellen.

8. Kan ik ook zelf leeractiviteiten inbrengen?

De leeractiviteiten zijn binnen de NVPE vormvrij, dus die mogelijkheid is er. Bedenkt u zich vooraf echter goed hoe de leeractiviteit bijdraagt aan het behalen van de doelen, hoe u bewijslast opvoert voor de leeractiviteit en hoe u de leeractiviteit kunt evalueren.

9. Moet ik certificaten/bewijs van deelname uploaden van de leeractiviteiten die ik heb gevolgd?

Van alle leeractiviteiten moet u ‘bewijslast’ opvoeren in uw PE-portfolio, zoals een bewijs van deelname.

10. Hoeveel leerdoelen per jaar wordt geadviseerd?

De hoeveelheid leerdoelen zijn sterk afhankelijk van uw persoonlijke werksituatie. Heeft u uitgebreide werkzaamheden, dan zult u wellicht meer leerdoelen hebben. Er zijn geen minimale aantallen opgenomen. Denkt u eraan dat u naast vaktechnische ontwikkeling ook houding en gedrag vanuit de NVPE aandacht moet geven in uw leerdoelen.

11. Hoe houd ik de voortgang van mijn PE-plan in de gaten?

U bent zelf verantwoordelijk om vóór 31 maart de eerste 3 stappen te doorlopen en daarna elke leeractiviteit te omschrijven en te evalueren. Echter, de PE-tool zorgt door enkele reminders er wel voor dat u actief herinnerd wordt aan het bijhouden van uw PE-portfolio.

12. Kan ik een uitdraai maken van het PE-plan om met mijn leidinggevende of collega te bespreken?

Ja, u kunt op verschillende manieren (Word, pdf of csv) uw PE-portfolio downloaden of printen.

13. Wie moet aan het einde van het jaar de uitvoering van mijn PE-portfolio accorderen?

Niemand, u bent als accountant verantwoordelijke voor uw eigen PE-portfolio. Wel kan het zo zijn dat door het kantoor waarbij u werkzaam bent, een accordering wordt ingeregeld.

14. Waar vindt de evaluatie van de gekozen leeractiviteiten plaats?

Deze vindt plaats in stap 5 van het PE-portfolio en kan per leeractiviteit los gedaan worden. De NBA beveelt aan dit middels de STARR-methodiek te doen. 

15. Zit in de SRA PE-tool ook de NBA Compliance button?

Nee, elke accountant moet persoonlijk ieder jaar de (digitale) compliance button bij de NBA indrukken om te verklaren dat hij/zij voldoen heeft aan de eisen vanuit de NVPE. Helaas is er geen koppeling mogelijk met de PE-tool. Wel kunt u in uw PE-portfolio registreren dat u bij de NBA op de Compliance button heeft gedrukt, waardoor op kantoorniveau monitoring over alle accountants mogelijk is.

16. Wat kost MyPE?

  SRA-leden en FFC-abonnees
(per deelnemer) 
Niet-leden/-abonnees
(per deelnemer) 
Individueel  € 119 € 149
Kantoor Basis € 159 € 199
Kantoor Plus € 189 € 239

De licentiekosten zijn per deelnemer per jaar.


Voor het kantoor

17. Is de tool te koppelen aan ons HR en/of ERP-systeem?

Wanneer u als kantoor gebruikmaakt van het Kantoor Basis of Kantoor Plus pakket kunt u ervoor kiezen een koppeling te maken met uw bestaande HR-systeem (zoals AFAS). De kosten zijn beperkt, maar wel afhankelijk van uw eigen wensen.

18. Is de look and feel aan te passen aan onze eigen organisatie?

Wanneer u als kantoor gebruikmaakt van het Kantoor Basis of Kantoor Plus pakket, kunt u de look and feel aanpassen aan uw eigen organisatie.

19. Kunnen we onze eigen terminologie verwerken in de tool?

Binnen Kantoor Plus kunt u alle terminologie aanpassen, zoals leerdoelen, functiebenamingen etc.

20. Is er een mogelijkheid om leerplannen te laten accorderen door leidinggevenden of onze HR-afdeling?

Binnen de PE-tool kunt u altijd de leerplannen laten accorderen of feedback vragen. Op kantoorniveau kunt u ook de keuze maken dit als optie of als verplichting in het proces op te nemen.

21. Is het mogelijk om op kantoorniveau eigen leerdoelen (generiek of gekoppeld aan specifieke werkzaamheden) toe te voegen aan de PE-tool van de medewerkers?

Ja, als u gebruikmaakt van het Kantoor Plus pakket krijgt u de mogelijkheid om organisatiespecifieke leerdoelen toe te voegen en deze (verplicht) toe te wijzen aan een bepaald profiel, bijvoorbeeld samenstel of controlerend accountants. Ook biedt dit pakket de mogelijkheid om bepaalde leeractiviteiten verplicht voor te schrijven.

22. Is het mogelijk om op kantoorniveau leeractiviteiten, zoals bijvoorbeeld incompany cursussen toe te voegen aan het aanbod?

Ja, met het Kantoor Plus pakket kunt u deze zelf toevoegen. Hierdoor komen de incompany cursussen in het cursusaanbod waar uw medewerkers uit kunnen kiezen. Ook kunt u ze al direct verplicht toewijzen aan (groepen) medewerkers.

23. Kan de tool ingezet worden voor alle medewerkers?

Ja, dat kan voor de samenstel-, audit en gemengde praktijk. De rest van de organisatie (fiscaal, lonen, HR etc.) kan de PE-tool ook gebruiken, maar zonder specifieke leerdoelen.

24. Hoe lang ben ik als beheerder bezig met de inrichting van het pakket?

Dit is afhankelijk van de kantoorgrootte en de specifieke wensen. Ben je tevreden met de templates die erin staan, dan ben je zo klaar. Wil je echt veel eigen specifiek content toevoegen, dan ben je meer tijd kwijt.

25. Hoe kun je rapportages maken op kantoorniveau, over alle medewerkers heen?

Binnen het systeem zijn er verschillende manier om te monitoren. Binnen de PE-tool zijn al diverse rapportages vooraf beschikbaar gesteld bij Kantoor Basis en Kantoor Plus. Voor u dus geen moeite om meteen de belangrijkste rapportages (over alle medewerkers heen) beschikbaar te hebben. Op verzoek kunnen wij ook kantoorspecifieke rapportages beschikbaar stellen.

26. Hoe weten we of we als kantoor ook ‘compliant’ zijn?

Garantie over het ‘compliant’ zijn kunnen wij niet geven. Wel helpt de PE-tool u om de uitgangspunten vanuit de SRA-Praktijkhandreiking NVPE in de praktijk te implementeren en uit te voeren. Een kantoor dat deze processen goed op orde heeft zal sneller ‘compliant’ zijn.

27. Wie toetst de naleving van de NVPE bij ons op kantoor en hoe ziet dit eruit?

De toetsing van de nieuwe NVPE zal voor SRA-kantoren wordt vanuit de NBA verlegd naar SRA. Binnen SRA zal de toetsing geïntegreerd worden in de SRA-reviews. Hierbij wordt allereerst procestoezicht gehouden op uw processen rondom de kwaliteitssystemen bij Permanente Educatie. Eveneens zullen (op basis van risicogerichtheid) enkele PE-portfolio’s getoetst worden.

28. Hoe ziet de controle van individuele portfolio’s eruit?

De toetsing van een individueel portfolio gebeurt aan de hand van standaard beoordelingsformulieren die door de NBA worden vastgesteld. 

29. Wat kost MyPE?

  SRA-leden en FFC-abonnees
(per deelnemer) 
Niet-leden/-abonnees
(per deelnemer) 
Individueel  € 119 € 149
Kantoor Basis € 159 € 199
Kantoor Plus € 189 € 239

De licentiekosten zijn per deelnemer per jaar.

30. Wanneer komen wij als kantoor in aanmerking voor staffelkorting bij afname van de PE-tool?

Vanaf 15 deelnemers per kantoor kunt u gebruikmaken van onze kortingsregeling. Neem contact op met Corjan Aalbregt of Marjon Groten om de precieze kosten voor uw kantoor te berekenen:

Corjan Aalbregt

Corjan Aalbregt
Manager Educatie
E caalbregt@sra.nl
T 030 656 60 60

Marjon Groten

Marjon Groten
Manager Incompany
E mgroten@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren