Thuis in uw branche

Wat betekent de nieuwe PE-regeling voor mij?

Per kalenderjaar werkt u als accountant aan uw persoonlijk PE-portfolio. Dit portfolio geeft u vorm in 5 stappen.

Vragen waarop u binnen uw portfolio antwoord moet geven

Het gaat er vanaf 2021 voor u vooral om goed vast te leggen waar u uw ontwikkeling als professioneel accountant op baseert:

  • Heeft u de werkzaamheden per functie goed beschreven?
  • Heeft u opgeschreven wat de PE-activiteiten moeten opleveren?
  • Heeft u op basis van uw werkzaamheden een kennis- vaardigheden- en/of houding-leerdoel geformuleerd?
  • Zijn uw leerdoelen concreet geformuleerd met aandacht voor inhoud, gedrag en een persoonlijke norm?
  • Heeft u per leerdoel een passende leeractiviteit gepland?
  • Is de evaluatie met de STARR-methodiek per leerdoel concreet op uw werkzaamheden gebaseerd?

Vragen waarop u binnen uw portfolio jaarlijks antwoord moet geven en bewijsstukken moet verzamelen.

Daarnaast krijgt u meer te maken met door de NBA vastgestelde verplichte trainingen en kennistoetsen. En kunnen er vanuit kantoorbeleid ook verplichte trainingen of richtlijnen gegeven worden. 

(klik op de afbeelding voor een vergroting)

SRA PE-systeem

Tijdspad

Aan het begin van 2021 start u met de stappen 1 tot 3, zo bepaalt u waar u aan gaat werken. Hier heeft u tot 31 maart 2021 de tijd voor. De laatste twee stappen onderneemt u in het laatste kwartaal van het jaar. Hiermee sluit u het PE-portfolio af. Als dan na een jaar alles gedaan is, heeft u tot 31 januari de tijd om op de nieuwe 'compliance button' bij de NBA te drukken en aan te geven dat u voldoet aan de kwalitatieve eisen van de NVPE.

Hoe gaat SRA u hierbij helpen en ondersteunen?

SRA is bezig met het ontwikkelen van een digitale tool om je PE-portfolio eenvoudig in te vullen en bij te houden, gekoppeld aan de monitoring vanuit de kantoren. 

Hoe wordt er grip gehouden op de invulling van de PE-portfolio? 

Enerzijds is er een interne controle. Het is de bedoeling dat je je als accountants zelf scherp houdt door elkaar op dit gebied te bevragen. Anderzijds kan een kantoor ook vanuit compliance grip houden op het opleidden. Tot slot vindt er een externe toetsing plaats. De NBA zal steekproefsgewijs gaan controleren. Ook de SRA-Review neemt de nieuwe opzet van PE op kantoorniveau mee in haar reviews.

Kan SRA ook helpen bij het invullen en schrijven van een PE-portfolio?

We kunnen helaas niet helpen bij het schrijven, maar geven wel richtlijnen voor het invullen van een PE-portfolio. We zullen jaarlijks op groepsniveau, bijvoorbeeld de samenstelpraktijk of de controlepraktijk, aangeven welke trends wij in de markt en in de wet- en regelgeving zien, welke onderwerpen wij van belang vinden voor de leerplannen en met welke ontwikkelingen de accountants in de betreffende groep rekening moeten houden.

Hoe zien de stappen er concreet uit?

Ben u benieuwd naar de verschillende stappen? Klik dan op onderstaande button voor een concrete uitwerking van de individuele stappen.

Stappen 1 tot en met 5 van de portfolio uitgewerkt

Contact

Heeft u vragen over de PE-regeling? Neem dan contact op met Corjan Aalbregt:

Corjan Aalbregt

E caalbregt@sra.nl
T 030 656 60 60

Heeft u als incompanykantoor vragen over de invulling voor uw kantoor? Neem dan contact op met uw contactpersoon incompany Brenda van Oel (bvanoel@sra.nl) of Marjon Groten (mgroten@sra.nl).

Brenda-Marjon-Incompany

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren