Thuis in uw branche

De steunmaatregelen op een rij

Het kabinet heeft steunmaatregelen bekendgemaakt voor het bedrijfsleven, om zo de negatieve effecten van het coronavirus te compenseren. Hier vindt u een overzicht van de maatregelen, wanneer ze voor het laatst zijn geüpdatet, waar u ze kunt aanvragen en waar u meer informatie kunt vinden.

Kabinet breidt coronasteun uit na directe lockdown

21 DECEMBER 2021 - Ondernemers hadden door de korte tijd tussen de aankondiging en de invoering van de lockdown weinig kans om hun bedrijfsvoering tijdig aan te passen. Daarom verruimt het kabinet het economisch steunpakket voor het vierde kwartaal van dit jaar om ondernemers extra ondersteuning en zekerheid te bieden.

NOW

Het maximale omzetverlies waarvoor werkgevers via de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen ontvangen gaat omhoog naar 90% (op dit moment is dat nog 80%).

TVL

Het kabinet verlaagt de omzetverliesdrempel van de TVL in het vierde kwartaal van 2021 van 30% naar 20%. Een voorraadvergoeding voor de horeca en detailhandel voert het kabinet niet in.

Terugbetaling Tozo-leningen

De start van de verplichte aflossing van de lening voor bedrijfskapitaal Tozo begint een half jaar later, dus op 1 juli 2022. Dit uitstel geldt voor alle Tozo-leningen, ongeacht het moment van verstrekking. Daarnaast wordt de looptijd voor alle Tozo-leningen met één jaar verlengd van 5 jaar tot 6 jaar.

Lees het hele artikel

TVL: Tegemoetkoming Vaste Lasten

NOW: Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid

Laatste update: 21 december 2021 

Het maximale omzetverlies waarvoor werkgevers via de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen ontvangen gaat omhoog naar 90% (op dit moment is dat nog 80%). 

Informatie Rijksoverheid / KvK / Accountant.nl:

Van SRA-Vaktechniek:

Aanvragen: UWV

Uitstel belastingbetaling

Laatste update: 14 december 2021

Het belastinguitstel voor ondernemers was eerder al verlengd tot met 31 januari 2022. Het kabinet beslist in januari of verdere verlenging van het uitstel van betaling noodzakelijk is. 

Informatie Belastingdienst / SRA:

Aanvragen:

TRSEC: Garantieregeling evenementen

Laatste update: 14 december 2021

Het kabinet verhoogt blijvend het subsidiepercentage naar 100% van de gemaakte subsidiabele kosten. In eerste instantie werd 100% van de kosten subsidie verleend, met een terugbetalingsverplichting van 20%. Deze terugbetalingsverplichting verdwijnt nu voor de periode van 10 juli tot en met 31 december 2021.

ATE: Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen

Laatste update: 14 december 2021

De Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) biedt steun aan organisatoren van evenementen die niet in aanmerking komen voor de garantieregeling evenementen (TRSEC). De ATE 2021 vergoedt de gemaakte kosten van evenementen die tussen 10 juli en 31 december 2021 niet zijn doorgegaan, vanwege een evenementenverbod van de Rijksoverheid. Naar verwachting wordt de ATE voor 2021 eind januari 2022 geopend. 

Coronasteun terugbetalen

Heeft u financiële steun gekregen om door de coronacrisis te komen? Zoals NOW, TVL, Tozo of bijzonder uitstel van betaling? Veel regelingen zijn sinds 1 oktober 2021 gestopt. Sommige regelingen moet u terugbetalen. En als u een belastingschuld heeft, moet u die aflossen.

Of u ontvangen steun moet terugbetalen, hangt van uw situatie af. U moet bijvoorbeeld terugbetalen als:

  • Het geld dat u kreeg, een lening was. Zoals Tozo-bedrijfskapitaal of de Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC).
  • U te veel geld heeft gekregen. Bijvoorbeeld omdat u meer omzet heeft gedraaid dan u had verwacht.
  • U bijzonder uitstel van betaling voor uw belastingen heeft gekregen.
Meer informatie over terugbetalen

KKC: Kleine Kredieten Corona garantieregeling

Laatste update: 1 oktober 2021

Heeft u een klein bedrijf en heeft u door een coronacrisis een relatief kleine financieringsbehoefte van € 10.000 tot € 50.000? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC).

Informatie RVO / Rijksoverheid / KvK:

TOGS: Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19

Laatste update: 1 oktober 2021

De TOGS was tot en met 26 juni 2020 aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De TOGS was de voorganger van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

Informatie RVO / KvK:

Tozo: Tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers

Laatste update: 21 december 2021

De start van de verplichte aflossing van de lening voor bedrijfskapitaal Tozo begint een half jaar later, dus op 1 juli 2022. Dit uitstel geldt voor alle Tozo-leningen, ongeacht het moment van verstrekking. 

Informatie SRA / KvK / Ondernemersplein:

TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Laatste update: 1 oktober 2021 

De TONK regeling gold van 1 januari tot en met 30 september 2021 en is nu gesloten. U kunt de TONK niet meer aanvragen. 

Informatie KvK / Ondernemersplein:

TOA: Time-out arrangement

Laatste update: 1 oktober 2021 

U kunt het TOA-krediet van maximaal 100.000 euro aanvragen van 1 juni 2021 tot en met 31 mei 2024 bij Qredits. Qredits voert dit uit voor de overheid.

Informatie KvK / Rijksoverheid / Qredits:

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren