Thuis in uw branche

Vaktechnische publicaties

Dossier Coronavirus

SRA-Bureau Vaktechniek geeft antwoord op de belangrijkste vragen, behandelt de financiële steunmaatregelen en geeft handvatten waar de accountant rekening mee kan houden gezien de omstandigheden.

Praktijkhandreiking Coronaverantwoordingen (13 oktober, nieuw)

Deze praktijkhandreiking ziet op de werkzaamheden die accountants moeten uitvoeren in het kader van de subsidieverantwoording van de Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 1). In deze praktijkhandreiking geven we een korte samenvatting en we behandelen dan vooral de door u gestelde vragen.

Signalering Coronavirus en de aandachtsgebieden voor de accountant (16 september, update)

Deze Signalering is bedoeld als handvat voor accountants met aandachtsgebieden die kunnen helpen om tot de juiste afwegingen te komen en waarmee bij de uitvoering van werkzaamheden rekening kan worden gehouden. In deze update van 16 september is er aandacht voor de publicatie van de RJ uitingen 2020-12 'Tijdelijke huur- en leaseverlagingen vanwege de coronacrisis' en 2020-13 'Verslaggeving tegemoetkoming NOW-regeling'. 

SRA Rekenmodel NOW 1.0 + 2.0 (25 augustus, update)

Bureau Vaktechniek heeft een Rekenmodel NOW 1.0 en 2.0 opgesteld. Dit rekenmodel is te gebruiken bij de berekening voor aanvraag voor een voorlopige toekenning en definitieve vaststelling van de NOW 1.0 en 2.0.

Praktijkhandreiking Coronamaatregelen (31 juli, update)

In deze praktijkhandreiking werken wij de fiscale Corona maatregelen verder uit. Dit document wordt vrijwel continu geactualiseerd op basis van de nieuwste ontwikkelingen. De update van 31 juli is ten opzichte van de voorgaande versie van 5 juni sterk aangepast. De behandeling van NOW 2.0 is uitgebreid met daarbij de verschillen tussen NOW 1.0 en NOW 2.0. De uitbreiding en aanpassing geldt ook voor diverse fiscale maatregelen.

Brief Belastingdienst over mogelijkheden bij einde bijzonder uitstel belasting (28 juli)

De Belastingdienst heeft een geactualiseerde brief opgesteld voor ondernemers en de fiscaal dienstverlener en intermediair met nadere informatie over de mogelijkheden als het bijzonder uitstel van 3 maanden van betaling van Belasting vanwege de coronacrisis afloopt. Hierover heeft de Belastingdienst SRA geïnformeerd.

Waarom mag een accountantskantoor geen TVL aanvragen voor zijn klant? (22 juli)

Meerdere SRA-kantoren hebben SRA gevraagd waarom bij de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) het accountants- en advieskantoor deze tegemoetkoming niet voor zijn klanten mag aanvragen. Te meer omdat dit bij het aanvragen van de TOGS (Tegemoetkoming schade COVID-19), de voorganger van de TVL, wel kon?

Praktijkhandreiking Coronamaatregelen, frequently asked questions (6 juli)

Bureau Vaktechniek krijgt veel vragen over de steunmaatregelen voor ondernemers. De meestgestelde vragen, over onder meer de NOW 1.0 en 2.0, TVL, TOGS, Tozo en uitstel van belasting, beantwoordt Bureau Vaktechniek in de praktijkhandreiking.

Signalering Verklaring derde-deskundige inzake uitstel belastingbetaling (30 juni, nieuw)

Bij het uitstel van betaling langer dan drie maanden moet een verklaring van een derde-deskundige worden verstrekt. Deze SRA-signalering gaat in op deze verklaring.

Rekenmodel Werkkostenregeling 2020 (15 juni, update)

Het rekenmodel voor de WKR heeft een update gekregen. Dit naar aanleiding van de tijdelijke wijziging eerder van de WKR door corona. De wijziging houdt in dat de vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de loonsom is verhoogd van 1,7% naar 3% in 2020.

NOW: tellen management fee en huuropbrengst mee bij bepalen omzet concern? (19 mei)

Vraag SRA-kantoor: hoe worden bij een groep de management fee en interne huuropbrengsten meegenomen voor de omzetbepaling van de groep? En tellen de huuropbrengsten buiten de groep mee voor het bepalen van de omzet?

NOW: verloning persoonlijke holdings en één werk-bv? (13 mei)

Vraag SRA-kantoor: We hebben een klant met een werk-bv met drie persoonlijke holdings. De uiteindelijke dga’s zijn via de werk-bv verzekerd voor de werknemersverzekeringen en worden via de persoonlijke holdings verloond.

Gevolgen NOW: overuren december verloond in januari? (12 mei)

Vraag SRA-kantoor: Wij willen het volgende aan u voorleggen. In de NOW-regeling is opgenomen dat indien de definitieve loonsom van maart, april en mei lager uitvalt dan die van januari de subsidie gekort wordt.

Mislopen subsidie NOW door wijziging rechtsvorm? (7 mei)

Vraag SRA-kantoor: Een aantal klanten lopen de NOW-tegemoetkoming mis als gevolg van een rechtsvormwijziging die in het eerste kwartaal van 2020 haar beslag heeft gekregen (doorgaans met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 of 1 januari 2020).

Verruimde concernregeling NOW: wat wordt verstaan onder een bonus? (30 april)

Vraag SRA-kantoor: Een van de voorwaarden van de NOW-regeling is dat er in 2020 geen bonussen mogen worden uitgekeerd als een onderneming een beroep doet op de NOW. Wat verstaat de minister onder bonussen? 

Aanvraag regeling Werktijdverkorting en NOW (28 april)

Vraag SRA-kantoor: Kan er een NOW-aanvraag worden gedaan als de wtv-informatie niet uiterlijk op 30 april wordt aangeleverd?

TOGS: een fysieke inrichting buiten de eigen woning? (23 april)

Vraag SRA-kantoor: Is er al meer duidelijkheid over de voorwaarde van een fysieke inrichting buiten de eigen woning? Dit in verband met de aanvraag voor de TOGS-regeling (Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren), waarbij ondernemers eenmalig € 4000 netto kunnen krijgen voor het betalen van hun vaste lasten.

Einde jaar tantième: is dat van invloed op de Tozo? (21 april)

Vraag SRA-kantoor: Klopt het dat een inkomensstijging in het najaar van 2020 invloed kan hebben op de toegekende Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) in het voorjaar?

Uitstel betaling: moet het liquiditeitsprobleem zijn veroorzaakt door corona? (16 april)

Vraag SRA-kantoor: Moet bij uitstel van belastingbetaling het liquiditeitsprobleem van de ondernemer door de coronacrisis veroorzaakt zijn?

Over welk tijdvak wordt het omzetverlies en de loonsom over de NOW berekend? (15 april)

Vraag SRA-kantoor: Is er een andere referentieperiode voor het omzetverlies mogelijk voor een aanvraag van de NOW-regeling (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid)? En zo ja, wordt de loonsom dan ook berekend over dat tijdvak?

Debiteurenverlies aftrekken van de omzet voor de NOW? (14 april)

Vraag SRA-kantoor: We zijn bezig met de berekening van het omzetverlies voor een klant die aanspraak wil maken op de NOW-regeling. Onze klant geeft aan dat hij in de komende periode een bedrag van € 40.000 aan debiteuren moet afboeken door de huidige crisis (onder andere door faillissementen). Deze debiteuren zijn in 2020 geboekt en dus ook als omzet verantwoord.

Memo en voorbeeldbrief steunmaatregel Uitstel van betaling belastingen (28 maart)

Bureau Vaktechniek heeft een memo opgesteld inzake de steunmaatregel ‘Uitstel van betaling van belastingen’. Deze memo geeft antwoord op de vragen Wat is de huidige status van dit bijzondere uitstel? en Waar moet men op dit moment op letten?. Tevens is er een voorbeeldbrief opgesteld.

Bureau Vaktechniek: vragen en antwoorden steunmaatregelen corona (27 maart)

SRA-kantoren hebben veel vragen over de steunmaatregelen die het kabinet eerder heeft aangekondigd. Bureau Vaktechniek heeft de meest terugkomende vragen beantwoord, voor zover dat mogelijk is. Veel is immers nu nog onduidelijk. 

Bureau Vaktechniek: vragen en antwoorden steunmaatregelen corona (23 maart)

SRA-kantoren hebben veel vragen over de steunmaatregelen die het kabinet eerder heeft aangekondigd. Bureau Vaktechniek heeft de meest terugkomende vragen beantwoord, voor zover dat mogelijk is. Veel is immers nu nog onduidelijk.

Uitstel opmaken van de jaarrekening: nader toegelicht (20 maart)

Er komen veel vragen binnen bij Bureau Vaktechniek over de gevolgen van het coronavirus voor de jaarrekening in het algemeen, alsmede over het standpunt van SRA ten aanzien van het 'on hold' zetten van het uitbrengen van jaarrekeningen. 

Aanvullende accountantsverklaring niet langer nodig voor uitstel belastingbetaling (19 maart)

Het kabinet heeft de voorwaarden voor het aanvragen van uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting verder versoepeld. De aanvullende verklaring van de accountant, de derdenverklaring, is niet langer nodig.

Moet door de effecten van het coronavirus de jaarrekening nu 'on hold' worden gezet? (18 maart)

Er komen veel vragen binnen bij bureau Vaktechniek over de gevolgen van het coronavirus voor de jaarrekening. Een van deze vragen is of de jaarrekeningen die momenteel worden uitgebracht, 'on hold' moeten worden gezet. 

Uitstel van betaling: hoe moet verklaring deskundige eruit zien? (17 maart)

Het Vaktechnisch bureau van SRA wordt momenteel veelvuldig benaderd met vragen over de verklaring bij uitstel van belastingbetaling. We behandelen de vraag hoe de verklaring van een derde deskundige eruit moet komen te zien.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren