Thuis in uw branche
Bekijk het SRA-werkprogramma NOW controles

Vaktechnische publicaties

Dossier Coronavirus

SRA-Bureau Vaktechniek geeft antwoord op de belangrijkste vragen, behandelt de financiële steunmaatregelen en geeft handvatten waar de accountant rekening mee kan houden gezien de omstandigheden.

TVL:  Tegemoetkoming Vaste Lasten

Overzichtspagina TVL

Op de overzichtspagina TVL vindt u de belangrijkste informatie voor de TVL, zoals werkprogramma's en vragenlijsten, groottecriteria TVL, accountantsprotocollen aanvraag TVL, verbonden ondernemingen en hulpmiddelen en FAQ's bij de aanvraag van de TVL. Op de overzichtspagina vindt u ook de template voor de TVL werkprogramma’s voor AccountancyGemak Financial DataSuite (FDS).

NOW-regeling

Overzichtspagina NOW

Op de overzichtspagina NOW vindt u de belangrijkste informatie voor de NOW, zoals hulpmiddelen en FAQ's bij de vaststelling van de NOW (waaronder het SRA Rekenmodel NOW), werkprogramma's, uitstel van belastingbetaling en wet- en regelgeving.

Uitstel van belastingbetaling

Praktijkhandreiking Uitstel van belastingbetaling (20 oktober 2022, update)

Als onderdeel van de fiscale coronamaatregelen is het uitstelbeleid voor betaling van belastingen verruimd. Gelet op frequente aanvullingen op en wijzigingen van dit beleid is er om praktische redenen voor gekozen dit beleid in een separate praktijkhandreiking te beschrijven.

Brief Belastingdienst over mogelijkheden bij einde bijzonder uitstel belasting (28 juli 2020)

De Belastingdienst heeft een geactualiseerde brief opgesteld voor ondernemers en de fiscaal dienstverlener en intermediair met nadere informatie over de mogelijkheden als het bijzonder uitstel van 3 maanden van betaling van Belasting vanwege de coronacrisis afloopt. Hierover heeft de Belastingdienst SRA geïnformeerd.

Signalering Verklaring derde-deskundige inzake uitstel belastingbetaling (30 juni 2020)

Bij het uitstel van betaling langer dan drie maanden moet een verklaring van een derde-deskundige worden verstrekt. Deze SRA-signalering gaat in op deze verklaring.

Overig

Praktijkhandreiking Fiscale aandachtspunten voor de ondernemer in zwaar weer (26 juli 2020)

Op het moment dat een ondernemer in 'zwaar weer' terechtkomt – of dreigt te komen – is het belangrijk om een duidelijk beeld te vormen van de financiële en fiscale positie en de risico's. In deze praktijkhandreiking daarom een overzicht van de fiscale onderwerpen die speciale aandacht verdienen bij de ondernemer met mogelijke (aanstaande) continuïteitsproblemen.