Thuis in uw branche
Bekijk het SRA-werkprogramma NOW controles

Vaktechnische publicaties

Dossier Coronavirus

SRA-Bureau Vaktechniek geeft antwoord op de belangrijkste vragen, behandelt de financiële steunmaatregelen en geeft handvatten waar de accountant rekening mee kan houden gezien de omstandigheden.

NOW-regeling

SRA Rekenmodel NOW 1.0 + 2.0 + 3.0 (21 december, update)

Bureau Vaktechniek heeft een Rekenmodel NOW 1.0, 2.0 en 3.0 opgesteld. Dit rekenmodel is te gebruiken bij de berekening voor aanvraag voor een voorlopige toekenning en definitieve vaststelling van de NOW 1.0, 2.0 en 3.0.

Praktijkhandreiking Coronaverantwoordingen (15 december, update)

Deze update ziet op de wijzigingen in het omzetbegrip naar aanleiding van de verduidelijking door het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Tevens is bij vraag 3.1.7 Valt ziekengeld ook tot de NOW-omzet? het antwoord gewijzigd. Bij deze update hoort het nieuwsbericht Verduidelijking omzetbegrip NOW.

Praktijkhandreiking NOW-regelingen (8 december, nieuw)

Als onderdeel van het totale pakket aan maatregelen door corona zijn diverse fiscale en aanverwante maatregelen ingevoerd. Deze PH behandelt de NOW-regelingen. In de praktijk blijkt nog steeds dat de NOW-regelingen vele vragen blijven oproepen.

Praktijkhandreiking Fiscale Coronamaatregelen, exclusief uitstel van betaling (1 december, nieuw)

Als onderdeel van het totale pakket aan maatregelen in verband met de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus, zijn diverse fiscale maatregelen ingevoerd. In deze PH zijn slechts de fiscale maatregelen opgenomen.

Signalering Coronavirus en de aandachtsgebieden voor de accountant (16 september, update)

Deze Signalering is bedoeld als handvat voor accountants met aandachtsgebieden die kunnen helpen om tot de juiste afwegingen te komen en waarmee bij de uitvoering van werkzaamheden rekening kan worden gehouden. In deze update van 16 september is er aandacht voor de publicatie van de RJ uitingen 2020-12 'Tijdelijke huur- en leaseverlagingen vanwege de coronacrisis' en 2020-13 'Verslaggeving tegemoetkoming NOW-regeling'. 

Praktijkhandreiking Coronamaatregelen, frequently asked questions (6 juli)

Bureau Vaktechniek krijgt veel vragen over de steunmaatregelen voor ondernemers. De meestgestelde vragen, over onder meer de NOW 1.0 en 2.0, TVL, TOGS, Tozo en uitstel van belasting, beantwoordt Bureau Vaktechniek in de praktijkhandreiking.

Uitstel van belastingbetaling

Praktijkhandreiking Uitstel van belastingbetaling (23 december, update)

Als onderdeel van de fiscale coronamaatregelen is het uitstelbeleid voor betaling van belastingen verruimd. Uitstel van betaling van belastingschulden is nu mogelijk tot 1 april 2021. Dat was eerder tot en met 31 december 2020.

Brief Belastingdienst over mogelijkheden bij einde bijzonder uitstel belasting (28 juli)

De Belastingdienst heeft een geactualiseerde brief opgesteld voor ondernemers en de fiscaal dienstverlener en intermediair met nadere informatie over de mogelijkheden als het bijzonder uitstel van 3 maanden van betaling van Belasting vanwege de coronacrisis afloopt. Hierover heeft de Belastingdienst SRA geïnformeerd.

Signalering Verklaring derde-deskundige inzake uitstel belastingbetaling (30 juni)

Bij het uitstel van betaling langer dan drie maanden moet een verklaring van een derde-deskundige worden verstrekt. Deze SRA-signalering gaat in op deze verklaring.

Overig

Fiscale aandachtspunten voor de ondernemer in zwaar weer (3 november, nieuw)

Als gevolg van de nog steeds voortdurende coronacrisis, bevinden steeds meer ondernemingen zich in financiële moeilijkheden. Op het moment dat de ondernemer in ‘zwaar weer’ terechtkomt – of dreigt te komen – is het belangrijk om een duidelijk beeld te vormen van de financiële en fiscale positie en de risico’s.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren