Thuis in uw branche
Bekijk het SRA-werkprogramma NOW controles

Vaktechnische publicaties

Dossier Coronavirus

SRA-Bureau Vaktechniek geeft antwoord op de belangrijkste vragen, behandelt de financiële steunmaatregelen en geeft handvatten waar de accountant rekening mee kan houden gezien de omstandigheden.

NOW-regeling

Praktijkhandreiking Fiscale Coronamaatregelen, exclusief uitstel van betaling (28 april, update)

Als onderdeel van het totale pakket aan maatregelen in verband met de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus, zijn diverse fiscale maatregelen ingevoerd. In deze PH zijn slechts de fiscale maatregelen opgenomen.

Signalering Coronavirus en de aandachtsgebieden voor de accountant (24 maart, update)

Deze Signalering is bedoeld als handvat voor accountants met aandachtsgebieden die kunnen helpen om tot de juiste afwegingen te komen en waarmee bij de uitvoering van werkzaamheden rekening kan worden gehouden.

Praktijkhandreiking Coronaverantwoordingen (1 maart, update)

Deze praktijkhandreiking ziet op de werkzaamheden die accountants moeten uitvoeren in het kader van de subsidieverantwoording van de Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (hierna: NOW 1).

SRA Rekenmodel NOW 1.0 + 2.0 + 3.0 (17 februari, update)

Bureau Vaktechniek heeft een Rekenmodel NOW 1.0, 2.0 en 3.0 opgesteld. Dit rekenmodel is te gebruiken bij de berekening voor aanvraag voor een voorlopige toekenning en definitieve vaststelling van de NOW 1.0, 2.0 en 3.0.

Praktijkhandreiking NOW-regeling, frequently asked questions (1 februari, nieuw)

SRA-leden hebben vragen gesteld over de uitwerking van de NOW-regelingen (NOW 1, 2 en 3). In de PH NOW-regeling, frequently asked questions is op deze vragen antwoord gegeven. Lees onder meer over de loonsom, de werkmaatschappijregeling en de accountantsverklaring van de NOW-regelingen.

Praktijkhandreiking NOW-regelingen (8 december, nieuw)

Als onderdeel van het totale pakket aan maatregelen door corona zijn diverse fiscale en aanverwante maatregelen ingevoerd. Deze PH behandelt de NOW-regelingen. In de praktijk blijkt nog steeds dat de NOW-regelingen vele vragen blijven oproepen.

Uitstel van belastingbetaling

Praktijkhandreiking Uitstel van belastingbetaling (23 december, update)

Als onderdeel van de fiscale coronamaatregelen is het uitstelbeleid voor betaling van belastingen verruimd. Uitstel van betaling van belastingschulden is nu mogelijk tot 1 april 2021. Dat was eerder tot en met 31 december 2020.

Brief Belastingdienst over mogelijkheden bij einde bijzonder uitstel belasting (28 juli)

De Belastingdienst heeft een geactualiseerde brief opgesteld voor ondernemers en de fiscaal dienstverlener en intermediair met nadere informatie over de mogelijkheden als het bijzonder uitstel van 3 maanden van betaling van Belasting vanwege de coronacrisis afloopt. Hierover heeft de Belastingdienst SRA geïnformeerd.

Signalering Verklaring derde-deskundige inzake uitstel belastingbetaling (30 juni)

Bij het uitstel van betaling langer dan drie maanden moet een verklaring van een derde-deskundige worden verstrekt. Deze SRA-signalering gaat in op deze verklaring.

Overig

Praktijkhandreiking Fiscale aandachtspunten voor de ondernemer in zwaar weer (3 november, nieuw)

Als gevolg van de nog steeds voortdurende coronacrisis, bevinden steeds meer ondernemingen zich in financiële moeilijkheden. Op het moment dat de ondernemer in ‘zwaar weer’ terechtkomt – of dreigt te komen – is het belangrijk om een duidelijk beeld te vormen van de financiële en fiscale positie en de risico’s.

Praktijkhandreiking Coronamaatregelen, frequently asked questions (6 juli, update)

Bureau Vaktechniek krijgt veel vragen over de steunmaatregelen voor ondernemers. De meestgestelde vragen, over onder meer de TOGS, TVL, Tozo en uitstel van belasting, beantwoordt Bureau Vaktechniek in de praktijkhandreiking.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren