Thuis in uw branche
Bekijk het SRA-werkprogramma NOW controles

Vaktechnische publicaties

Dossier Coronavirus

SRA-Bureau Vaktechniek geeft antwoord op de belangrijkste vragen, behandelt de financiële steunmaatregelen en geeft handvatten waar de accountant rekening mee kan houden gezien de omstandigheden.

TVL:  Tegemoetkoming Vaste Lasten

Overzichtspagina TVL

Op de overzichtspagina vindt u de belangrijkste informatie voor de TVL, zoals werkprogramma's en vragenlijsten, groottecriteria TVL, accountantsprotocollen aanvraag TVL, verbonden ondernemingen en hulpmiddelen en FAQ's bij de aanvraag van de TVL. 

NOW-regeling

Praktijkhandreiking NOW-regelingen (10 januari 2022, update)

Als onderdeel van het totale pakket aan maatregelen door corona zijn diverse fiscale en aanverwante maatregelen ingevoerd. Deze PH behandelt de NOW-regelingen. In de praktijk blijkt nog steeds dat de NOW-regelingen vele vragen blijven oproepen.

SRA Rekenmodel NOW 1.0 + 2.0 + 3.0 + 4.0 + 5.0 (22 december 2021, update)

Bureau Vaktechniek heeft een Rekenmodel NOW 1.0, 2.0 en 3.0 opgesteld. Dit rekenmodel is te gebruiken bij de berekening voor aanvraag voor een voorlopige toekenning en definitieve vaststelling van de NOW 1.0, 2.0 en 3.0.

Praktijkhandreiking Fiscale Coronamaatregelen, exclusief uitstel van betaling (28 april 2021, update)

Als onderdeel van het totale pakket aan maatregelen in verband met de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus, zijn diverse fiscale maatregelen ingevoerd. In deze PH zijn slechts de fiscale maatregelen opgenomen.

Signalering Coronavirus en de aandachtsgebieden voor de accountant (24 maart 2021, update)

Deze Signalering is bedoeld als handvat voor accountants met aandachtsgebieden die kunnen helpen om tot de juiste afwegingen te komen en waarmee bij de uitvoering van werkzaamheden rekening kan worden gehouden.

Praktijkhandreiking Coronaverantwoordingen (1 maart 2021, update)

Deze praktijkhandreiking ziet op de werkzaamheden die accountants moeten uitvoeren in het kader van de subsidieverantwoording van de Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (hierna: NOW 1).

Praktijkhandreiking NOW-regeling, frequently asked questions (1 februari 2021)

SRA-leden hebben vragen gesteld over de uitwerking van de NOW-regelingen (NOW 1, 2 en 3). In de PH NOW-regeling, frequently asked questions is op deze vragen antwoord gegeven. Lees onder meer over de loonsom, de werkmaatschappijregeling en de accountantsverklaring van de NOW-regelingen. Specifieke vragen over de NOW 4 en 5 zijn niet opgenomen in deze praktijkhandreiking.

Uitstel van belastingbetaling

Praktijkhandreiking Uitstel van belastingbetaling (30 november 2021, update)

Als onderdeel van de fiscale coronamaatregelen is het uitstelbeleid voor betaling van belastingen verruimd. Gelet op frequente aanvullingen op en wijzigingen van dit beleid is er om praktische redenen voor gekozen dit beleid in een separate praktijkhandreiking te beschrijven.

Brief Belastingdienst over mogelijkheden bij einde bijzonder uitstel belasting (28 juli 2020)

De Belastingdienst heeft een geactualiseerde brief opgesteld voor ondernemers en de fiscaal dienstverlener en intermediair met nadere informatie over de mogelijkheden als het bijzonder uitstel van 3 maanden van betaling van Belasting vanwege de coronacrisis afloopt. Hierover heeft de Belastingdienst SRA geïnformeerd.

Signalering Verklaring derde-deskundige inzake uitstel belastingbetaling (30 juni 2020)

Bij het uitstel van betaling langer dan drie maanden moet een verklaring van een derde-deskundige worden verstrekt. Deze SRA-signalering gaat in op deze verklaring.

Overig

Praktijkhandreiking Fiscale aandachtspunten voor de ondernemer in zwaar weer (3 november 2020)

Als gevolg van de nog steeds voortdurende coronacrisis, bevinden steeds meer ondernemingen zich in financiële moeilijkheden. Op het moment dat de ondernemer in ‘zwaar weer’ terechtkomt – of dreigt te komen – is het belangrijk om een duidelijk beeld te vormen van de financiële en fiscale positie en de risico’s.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren