Thuis in uw branche

TVL: Tegemoetkoming Vaste Lasten

Overzichtspagina TVL

  • Publicatiedatum: 21-7-2021

De TVL is een geheel andere regeling dan bijvoorbeeld de NOW. Er gelden andere criteria en protocollen. Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).  Momenteel loopt de aanvraag van de TVL Q2 2021. U kunt TVL Q2 2021 aanvragen van 25 juni 2021 08:00 uur tot en met 20 augustus 2021 17:00 uur.

Groottecriteria TVL

Voor de TVL gelden andere criteria dan die we kennen in de verslaggevingsregels. Dit komt omdat voor de TVL de Europese regelgeving wordt gevolgd. Ook de volgorde van de criteria is anders dan die onder de verslaggevingsregels en de definitie van de criteria is anders. Op de sites van de NBA en de RVO staat guidance hoe de groottecriteria te bepalen:

Accountantsprotocollen aanvraag TVL Q2 2021

Voor mkb-ondernemingen:

Voor grote ondernemingen zijn de volgende accountantsprotocollen van belang:

Gezien de beperkte werkzaamheden is voor deze accountantsprotocollen geen SRA-werkprogramma opgesteld.

NBA FAQ T24 geeft een overzicht van de verschillende accountantsproducten die bij de TVL moeten worden afgegeven. Dit overzicht kunt u bereiken via de link: FAQ's TVL-regeling NBA en dan T24.

Verbonden ondernemingen

Het accountantsprotocol ziet vooral op de aanwezigheid van een onderbouwing van verschillende bijlagen bij de aanvraag die gaan over verbonden ondernemingen. Op de site van de RVO staat meer uitleg over dit begrip:

Hulpmiddelen en FAQ's bij de aanvraag van de TVL

Wet- en regelgeving

Raadpleeg bij uw werkzaamheden ook de regeling zelf. In paragraaf 2.3 is de regeling opgenomen voor de periode april, mei en juni 2021 (Q2 2021):

Onderhanden bij RVO en NBA

De volgende accountantsprotocollen en voorbeeldteksten zijn nog onderhanden bij de RVO en het NBA:

  • Accountantsprotocol vaststelling groot en mkb Q1 2021 (voor 1 oktober 2021) voor een subsidiebedrag > € 125.000
  • Accountantsprotocol aanvraag derdenverklaring TVL-startersregeling > €25.000 voor Q2 2021 (aanvraag kon tot 12 juli 2021)
  • Accountantsprotocol vaststelling groot en mkb Q2 2021
  • Voorbeeldtekst opdrachtbevestiging 4400N

Contact

Neem voor meer informatie contact op met:

Bureau Vaktechniek
E
vaktechniek@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren