Thuis in uw branche

TVL: Tegemoetkoming Vaste Lasten

Overzichtspagina TVL

  • Publicatiedatum: 20-10-2022

De TVL is een geheel andere regeling dan bijvoorbeeld de NOW. Er gelden andere criteria en protocollen. Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

Deadline aanvraag tot vaststelling TVL starters Q4 2021 en Q1 2022 naar 1 februari 2023

20 OKTOBER 2022 - Ondernemers kunnen tot uiterlijk 1 februari 2023 een aanvraag tot vaststelling doen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor startende ondernemingen voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022. Deze datum was oorspronkelijk 1 december 2022.

Nu ook werkprogramma's vaststelling TVL Q1-2022 beschikbaar

25 AUGUSTUS 2022 - Na eerder de werkprogrammavaststelling TVL Q1 t/m Q4-2021 voor haar leden beschikbaar te stellen, heeft SRA-Vaktechniek nu ook werkprogramma's voor de vaststelling van de TVL Q1-2022 opgesteld. Dit naar aanleiding van de onlangs door RVO gepubliceerde werkprogramma's vaststelling TVL Q1-2022.

TVL Startersregeling gesloten

4 AUGUSTUS 2022 - De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten Startende ondernemingen (TVL Startersregeling) sloot op 2 augustus 17:00 uur. Hoeveel ondernemingen maakten gebruik van deze mogelijkheid om coronasteun te ontvangen? En in welke sectoren werken zij?

Terugbetalen TVL

Het verwachte omzetverlies toch te hoog ingeschat? Het is een van de redenen waarom een aantal ondernemers (een deel van) de TVL moet terugbetalen. De terugbetaling kan een extra zorg zijn. Daarom biedt de RVO hier verschillende mogelijkheden voor.

TVL-regeling

De TVL kent verschillende perioden met accountantsproducten bij de aanvraag en de aanvraag tot vaststelling. Een overzicht van deadlines aanvraag en aanvraag tot vaststelling verschillende TVL-periodes is opgenomen in NBA FAQ TVL T41. (NBA)

Toepassing van de TVL kent een aantal specifieke aspecten. We noemen hieronder de belangrijkste:

Groot of KMO?

Voor de TVL gelden andere groottecriteria dan die we kennen in de verslaggevingsregels. Dit komt omdat voor de TVL de Europese regelgeving wordt gevolgd. Ook de volgorde van de criteria is anders dan die onder de verslaggevingsregels en de definitie van de criteria is anders. Daarnaast is het begrip ‘groep’ anders gedefinieerd dan dat we gewend zijn in de verslaggevingsregels. Op de sites van de NBA en de RVO staat guidance hoe de groottecriteria te bepalen:

Overstijgt de groep niet het plafond van € 2,3 (voorheen 1,8) miljoen steun?

In de NBA FAQ TVL T22 is uitgelegd hoe dit staatssteunplafond wordt berekend.

Was de onderneming in moeilijkheden op 31 december 2019?

In de NBA FAQ TVL T47 is uitgelegd hoe wat onder het begrip ‘in moeilijkheden’ wordt verstaan.

Werkprogramma's en vragenlijsten

Werkprogrammavaststelling TVL Q1, Q2, Q3 en Q4

SRA-Vaktechniek heeft op basis van de TVL-regeling, accountantsprotocollen en de NBA-Standaarden 4400N en 4416N de werkprogramma’s voor de vaststelling van de TVL-Q1, Q2, Q3 en Q4 voor 2021 opgesteld.

OKB-vragenlijst 4416 Accountantsopdracht bij de TVL-regeling Aan assurance verwant

Deze vragenlijst kan worden gehanteerd bij de uitvoering van een OKB. Nadrukkelijk wordt gewezen op het feit dat deze vragenlijst een voorbeeld en hulpmiddel is bij de uitvoering van een OKB, doch dat aandachtspunten (significante aangelegenheden) en diepgang van de OKB afhankelijk zijn van de aard en omvang van de samenstellingsopdracht alsmede van de van toepassing zijnde criteria op basis waarvan de kwaliteitsbepaler heeft besloten tot een OKB.

AccountancyGemak Financial Data Suite (FDS)

Accountantsprotocollen 

De NBA heeft de volgende protocollen beschikbaar voor de TVL 2021 en 2022:

Bekijk de overzichtspagina protocollen van de NBA. Gezien de beperkte werkzaamheden is voor de accountantsprotocollen voor de aanvraag van de TVL geen SRA-werkprogramma opgesteld.
 
NBA FAQ TVL T24 geeft een overzicht van de verschillende accountantsproducten die bij de TVL moeten worden afgegeven. Dit overzicht kunt u bereiken via de link: FAQ's TVL-regeling NBA en dan T24.
 
De accountantsprotocollen zien vooral op de aanwezigheid van een onderbouwing van verschillende bijlagen bij de aanvraag die gaan over verbonden ondernemingen. Op de site van de RVO staat meer uitleg over dit begrip:

Hulpmiddelen en FAQ's bij de aanvraag van de TVL

Wet- en regelgeving

Raadpleeg bij uw werkzaamheden ook de regeling zelf. In paragraaf 2.4 is de regeling opgenomen voor de periode juli, augustus en september 2021 (Q3 2021):

Contact

Neem voor meer informatie contact op met:

Bureau Vaktechniek
E
vaktechniek@sra.nl
T 030 656 60 60