Thuis in uw branche

TVL: Tegemoetkoming Vaste Lasten

Overzichtspagina TVL

  • Publicatiedatum: 5-10-2021

De TVL is een geheel andere regeling dan bijvoorbeeld de NOW. Er gelden andere criteria en protocollen. Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

De TVL kent verschillende perioden met accountantsproducten bij de aanvraag en de aanvraag tot vaststelling. Een overzicht van deadlines aanvraag en aanvraag tot vaststelling verschillende TVL-periodes is opgenomen in NBA FAQ TVL T41. (NBA)

TVL-regeling

Toepassing van de TVL kent een aantal specifieke aspecten. We noemen hieronder de belangrijkste:

Groot of KMO?

Voor de TVL gelden andere groottecriteria dan die we kennen in de verslaggevingsregels. Dit komt omdat voor de TVL de Europese regelgeving wordt gevolgd. Ook de volgorde van de criteria is anders dan die onder de verslaggevingsregels en de definitie van de criteria is anders. Daarnaast is het begrip ‘groep’ anders gedefinieerd dan dat we gewend zijn in de verslaggevingsregels. Op de sites van de NBA en de RVO staat guidance hoe de groottecriteria te bepalen:

Overstijgt de groep niet het plafond van € 1,8 miljoen steun?

In de NBA FAQ TVL T22 is uitgelegd hoe dit staatssteunplafond wordt berekend.

Was de onderneming in moeilijkheden op 31 december 2019?

In de NBA FAQ TVL T11 is uitgelegd hoe wat onder het begrip ‘in moeilijkheden’ wordt verstaan.


Werkprogramma's en vragenlijsten

Werkprogrammavaststelling TVL Q1

SRA-Vaktechniek heeft op basis van de TVL-regeling, accountantsprotocollen en de NBA-Standaarden 4400N en 4416N de werkprogramma’s voor de vaststelling van de TVL-Q1 opgesteld.

OKB-vragenlijst 4416 Accountantsopdracht bij de TVL-regeling Aan assurance verwant

Deze vragenlijst kan worden gehanteerd bij de uitvoering van een OKB. Nadrukkelijk wordt gewezen op het feit dat deze vragenlijst een voorbeeld en hulpmiddel is bij de uitvoering van een OKB, doch dat aandachtspunten (significante aangelegenheden) en diepgang van de OKB afhankelijk zijn van de aard en omvang van de samenstellingsopdracht alsmede van de van toepassing zijnde criteria op basis waarvan de kwaliteitsbepaler heeft besloten tot een OKB.


Accountantsprotocollen

Aanvraag TVL Q3 2021

Momenteel loopt de aanvraag van de TVL Q3 2021. U kunt TVL Q3 2021 aanvragen van 31 augustus 2021 08:00 uur tot en met 26 oktober om 17:00 uur. De TVL Q3 2021 is bijna gelijk aan de TVL Q2 2021. Op de site van de RVO staat meer informatie over de voorwaarden van TVL Q3 2021.

Het NBA heeft de volgende protocollen beschikbaar:

Voor mkb-ondernemingen:

Voor grote ondernemingen zijn de volgende accountantsprotocollen van belang:
Bekijk de overzichtspagina protocollen van de NBA. Gezien de beperkte werkzaamheden is voor deze accountantsprotocollen geen SRA-werkprogramma opgesteld.

 

Aanvraag TVL Q2 2021

De accountantsproducten bij de aanvraag TVL Q2 kunnen ook na de deadline van de aanvraag (20 augustus jl.) worden ingediend, zie het bericht van de RVO.

Voor mkb-ondernemingen:

Voor grote ondernemingen zijn de volgende accountantsprotocollen van belang:

Gezien de beperkte werkzaamheden is voor deze accountantsprotocollen geen SRA-werkprogramma opgesteld.

NBA FAQ TVL T24 geeft een overzicht van de verschillende accountantsproducten die bij de TVL moeten worden afgegeven. Dit overzicht kunt u bereiken via de link: FAQ's TVL-regeling NBA en dan T24.

 

Accountantsprotocollen vaststelling Q1

De accountantsprotocollen zien vooral op de aanwezigheid van een onderbouwing van verschillende bijlagen bij de aanvraag die gaan over verbonden ondernemingen. Op de site van de RVO staat meer uitleg over dit begrip:


Hulpmiddelen en FAQ's bij de aanvraag van de TVL


Wet- en regelgeving

Raadpleeg bij uw werkzaamheden ook de regeling zelf. In paragraaf 2.4 is de regeling opgenomen voor de periode juli, augustus en september 2021 (Q3 2021):

Contact

Neem voor meer informatie contact op met:

Bureau Vaktechniek
E
vaktechniek@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren