Thuis in uw branche

Werkprogramma’s vaststelling TVL Q1, Q2, Q3 en Q4 en Q1-2022

 • Publicatiedatum: 24-8-2022

SRA-Vaktechniek heeft op basis van de TVL-regeling, accountantsprotocollen en de NBA-Standaarden 4400N en 4416N de werkprogramma’s 'Vaststelling TVL-Q1, TVL-Q2, TVL-Q3, TVL-Q4, TVL-Q1-2022 Mkb-4400N', 'Vaststelling TVL-Q1, TVL-Q2, TVL-Q3, TVL-Q4, TVL-Q1-2022 Mkb-4416N', 'Vaststelling TVL-Q1, TVL-Q2, TVL-Q3, TVL-Q4, TVL-Q1-2022 Groot-4400N' en 'Vaststelling TVL-Q1, TVL-Q2, TVL-Q3, TVL-Q4, TVL-Q1-2022 Groot-4416N' opgesteld.

De Word-documenten bevatten de werkprogramma's voor de subsidieverklaring bij aanvragen die in het kader van de Vaststelling tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) zijn gedaan. In de documenten wordt ingegaan op de te verrichten werkzaamheden onder 4400N respectievelijk 4416N door een accountant.

De werkzaamheden zijn gebaseerd op:

 • Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID 19 (26 juni 2020, Staatscourant 2020, 34295, laatstelijk gewijzigd bij de regeling van 24 februari 2022)
 • Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden
 • Standaard 4416N Aan assurance verwante opdracht bij een Covid-19 gerelateerde subsidieregeling
 • Accountantsprotocol TVL vaststelling Q1 2021 Mkb-ondernemingen 4400N
 • Accountantsprotocol TVL vaststelling Q1 2021 Mkb-ondernemingen 4416N
 • Accountantsprotocol TVL vaststelling Q1 2021 Grote ondernemingen 4400N
 • Accountantsprotocol TVL vaststelling Q1 2021 Grote ondernemingen 4416N
 • Accountantsprotocol TVL vaststelling Q2 2021 Mkb-ondernemingen 4400N
 • Accountantsprotocol TVL vaststelling Q2 2021 Mkb-ondernemingen 4416N
 • Accountantsprotocol TVL vaststelling Q2 2021 Grote ondernemingen 4400N
 • Accountantsprotocol TVL vaststelling Q2 2021 Grote ondernemingen 4416N
 • Accountantsprotocol TVL vaststelling Q3 2021 Mkb-ondernemingen 4400N
 • Accountantsprotocol TVL vaststelling Q3 2021 Mkb-ondernemingen 4416N
 • Accountantsprotocol TVL vaststelling Q3 2021 Grote ondernemingen 4400N
 • Accountantsprotocol TVL vaststelling Q3 2021 Grote ondernemingen 4416N
 • Accountantsprotocol TVL vaststelling Q4 2021 Mkb-ondernemingen 4400N
 • Accountantsprotocol TVL vaststelling Q4 2021 Mkb-ondernemingen 4416N
 • Accountantsprotocol TVL vaststelling Q4 2021 Grote ondernemingen 4400N
 • Accountantsprotocol TVL vaststelling Q4 2021 Grote ondernemingen 4416N
 • Accountantsprotocol TVL vaststelling Q1 2022 Mkb-ondernemingen 4400N
 • Accountantsprotocol TVL vaststelling Q1 2022 Mkb-ondernemingen 4416N
 • Accountantsprotocol TVL vaststelling Q1 2022 Grote ondernemingen 4400N
 • Accountantsprotocol TVL vaststelling Q1 2022 Grote ondernemingen 4416N
Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.