Rekenmodel: sparen en beleggen box 3 (Fiscaal Antwoord)

Bereken met dit rekenmodel de inkomstenbelasting (IB) over het voordeel uit sparen en beleggen (box 3) volgens het wettelijke systeem en volgens het rechtsherstel box 3. Het rekenmodel bepaalt niet of de belastingplichtige in aanmerking komt voor rechtsherstel box 3. 

Het rekenmodel berekent eerst de grondslag sparen en beleggen en daarna de daarover verschuldigde inkomstenbelasting in box 3 volgens het wettelijk systeem en het rechtsherstel box 3. Tot slot berekent het model of de berekening van het rechtsherstel box 3 voordeliger of nadeliger is dan het wettelijk systeem. De forfaitaire rendementspercentages van het rechtsherstel box 3 over 2022 zijn nog niet vastgesteld, het rekenmodel rekent vooralsnog voor banktegoeden en schulden met de percentages van het rechtsherstel box 3 over 2021 en voor overige bezittingen met het percentage van rendementsklasse II over 2022.