Thuis in uw branche

Toekomstbestendig ondernemen? Doe mee aan het SRA-Koploperproject

Impact energietransitie: risico’s en kansen

Duurzaam ondernemen

Realiseert u zich wat de impact is van de energietransitie op de bedrijfsrisico’s van en de kansen voor ondernemers? Wilt u zelf heel concreet aan de slag met duurzaam ondernemen en die ervaring ook weer inzetten voor uw klant? Doe dan mee aan het Koploperproject voor SRA-kantoren. SRA doet ook mee.

Gevolgen Klimaatakkoord voor businessmodel

Stel uzelf eens serieus de vraag waarom u niet mee zou doen aan het Koploperproject. Doelstelling van het Klimaatakkoord is namelijk 49% minder CO2-uitstoot per 2030.  Daarnaast stellen overheden, investeerders en consumenten steeds hogere eisen aan de sociale en de ecologische voetafdruk van het bedrijfsleven. Dat heeft gevolgen voor businessmodellen. Maar is er natuurlijk meer dan de druk van buitenaf. Vanuit intrinsieke motivatie zijn er ondernemers, onder wie ook SRA-kantoren, die al flinke slagen hebben gemaakt.

Waarom het Koploperproject?

Gezien voorgaande ontwikkelingen en omdat duurzaamheid zo veelomvattend is, wil SRA het thema op een praktische manier voor de leden en hun klanten uitrollen. Het Koploperproject is dan, naast andere initiatieven, een mooi concreet traject, waarbij kernwoorden als innovatie, klimaatneutraal, circulair en duurzame inzetbaarheid van personeel de boventoon voeren. Het project helpt SRA-kantoren zich voor te bereiden op duurzaam ondernemen, kansen en mogelijkheden in kaart te brengen en kennis en vaardigheden op te doen.

Tip! Welke kantoren doen al mee? Dat zijn bijvoorbeeld Eshuis, WVDB en Qwintess.

Wat gaat u tijdens het Koploperproject doen?

U gaat in een groep van maximaal 15 kantoren gedurende een klein jaar onder deskundige begeleiding aan de slag. Eerst wordt in kaart gebracht wat u al doet, wat beter kan en waar de kansen zitten. Vervolgens bepaalt u waar u over enkele jaren wil staan en wat de ambities zijn. Dit wordt in een praktisch actieplan vertaald. In een laatste stap leert u hoe u uw stappen vertaalt in een mvo-boodschap voor uw stakeholders. Om mee te doen, maakt het niet uit of u een beginner bent of al stappen heeft gemaakt. Tijdens het Koploperproject komen de kantoren vier keer per jaar bijeen om ervaringen uit te wisselen. Het project loopt van 8 oktober (startbijeenkomst) tot en met 8 juni (afsluitend Koplopersymposium). De bijeenkomsten vinden plaats op:

  • vrijdag 8 oktober 2021 van 15.00 - 17.00 uur bij SRA in Utrecht
  • vrijdag 4 februari 2022 van 15.00 - 17.00 uur bij SRA in Utrecht
  • vrijdag 8 april 2022 van 15.00 - 17.00 uur bij SRA in Utrecht
  • woensdag 8 juni 2022 (tijd en locatie nog nader te bepalen)

Wie begeleidt u?

SRA doet het Koploperproject in samenwerking met en onder deskundige begeleiding van Jaap de Vries van de sociale onderneming DZyzzion. Hij is initiatiefnemer van het Koploperproject dat al elf jaar bestaat en waaraan al meer dan 400 bedrijven en andere organisaties met heel veel plezier hebben meegedaan.

Omdat SRA duurzaam ondernemen als een van de speerpunten heeft benoemd en zijn betrokkenheid wil laten blijken, heeft het bestuur besloten dat de eerste 15 deelnemers die zich aanmelden voor het Koploperproject, een tegemoetkoming in de kosten krijgen van € 1000. Dat betekent dat u zelf € 2000 betaalt voor het traject, in plaats van € 3000. Verder willen we ook publiciteit verbinden aan het Koploperproject.

Tip! Afier deed, zoals ook andere SRA-kantoren, eerder mee aan het Koploperproject. Lees over de ervaringen van Afier.

Aanmelden?

Wilt u uw kantoor aanmelden voor het Koploperproject? Klik dan op onderstaande button. Heeft u vooraf nog vragen over het Koploperproject? Neem dan contact op met Judith van Teeffelen via jvteeffelen@sra.nl

Aanmelden Koploperproject

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren