Thuis in uw branche

Klimaatakkoord: gevolgen voor cafés en restaurants?

  • Bron: KvK, RVO, EZK, KPMG, SRA
Horeca

De gevolgen van de klimaatregels zijn voor verschillende branches door het ministerie van EZK in kaart gebracht (voor klimaatregels die concreet en meetbaar zijn). Wat kosten die regels een café en restaurant? En op welke subsidies kunnen deze ondernemers aanspraak maken?

Kosten?

Het streven van het Klimaatakkoord is dat er in 2030 veel minder CO2-uitstoot is van bedrijfsgebouwen (1 Mton CO2-reductie) en dat in 2050 bedrijfsgebouwen CO2-arm zijn. Deze doelstellingen moeten nog verder worden uitgewerkt, maar deze vergen hoge investeringen, zo stelt het ministerie van EZK. Afbeelding I laat zien wat de kosten zijn die een bedrijf moet maken voor een beter energielabel. 

Grafiek    Grafiek

Voorbeelden andere kosten
Van het gas afgaan, vraagt een eenmalige investering van tussen de € 26.000 en € 75.000. Maar het hangt af van de plannen van de gemeente of cafés en restaurants verplicht van het gas af moeten (Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn). Gebruikt de ondernemer meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas? Dan is hij verplicht energiebesparende maatregelen te treffen die zich binnen vijf jaar terug verdienen.

Subsidies en fiscale regelingen

  • Meer gebruiken dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas? Welke regels gelden voor de ondernemer? Ga naar de Wetchecker energiebesparing van de KvK.
  • Investeer de ondernemer in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kan hij op een voor hem gunstig moment afschrijven. Ook kan hij 36% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.
  • Inzicht in hoe een ondernemer energie in zijn pand kan besparen? Gebruik de Energiebesparingsverkenner van de KvK.
  • Met de digitale tool van MKB Klimaatwerk van de RVO kan de ondernemer zien van welke regelingen zijn bedrijf gebruik kan maken.
  • Als een ondernemer nu een elektrische bestelbus aanschaft, profiteert hij tot en met 2024 van 100% korting op de motorrijtuigenbelasting. Ook kan men 36% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Er is nu de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA), waarmee een ondernemer maximaal € 5.000 korting kan krijgen als hij een nieuwe elektrische bestelwagen koopt of leaset. De ondernemer kan de subsidie per 15 maart 2021 aanvragen. De regeling geldt voor alle ondernemingen en non-profitinstellingen die voldoen aan de voorwaarden.
  • Van het gas af; warmtepomp? De gemeenten maken eind 2021 hun wijkaanpak voor het afstappen van gas bekend. Wil de ondernemer eerder overstappen op alternatieven? Als hij een warmtepomp of zonneboiler wil aanschaffen, kan hij € 1.000 tot € 2.500 terugkrijgen via de ISDE-subsidie. Daarnaast kan hij 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst via de Energie-investeringsaftrek. Investeren in een warmtepomp heeft zin als het pand al goed is geïsoleerd. Wil een ondernemer elektrische keukenapparatuur aanschaffen? Ook daarvoor kan hij gebruik maken van de Energie-investeringsaftrek.
  • De overheid, provincie en gemeenten stellen verschillende subsidies beschikbaar voor het opwekken van duurzame energie.

Meer weten?

Lees het onderzoek van het ministerie van EZK.