Thuis in uw branche

Klimaatakkoord: gevolgen voor glastuinbouwer?

  • Bron: KvK, RVO, EZK, KPMG, SRA
Glastuinbouwer

De gevolgen van de klimaatregels zijn voor verschillende branches door het ministerie van EZK in kaart gebracht (voor klimaatregels die concreet en meetbaar zijn). Wat kosten die regels een glastuinbouwer? En op welke subsidies kan hij aanspraak maken?

Kosten?

Voor de meeste glastuinbouwers, met name in de belichte teelt, stijgen de jaarlijkse kosten fors. De belangrijkste oorzaak van de kostenstijging zijn de verhoogde tarieven van de Opslag Duurzame Energie (ODE), zo blijkt uit het rapport van het ministerie. Daarnaast krijgen glastuinbouwers te maken met afspraken uit het Klimaatakkoord om energie te besparen om zo CO2-uitstoot terug te dringen. 

Energie besparen

Glastuinbouwers kunnen energie besparen door warmte-besparende maatregelen en/of elektriciteits-besparende maatregelen. In het rapport van EZK is de impact van warmte-besparende maatregelen meegenomen, omdat die het meest effect hebben op CO2-uitstoot. Denk aan energieschermen, extra isolatie van de kas en selectief verwarmen. Het investeren in een tweede energiescherm in de kas levert een extra energiebesparing van 17% op, naast een eerste scherm. De kosten voor een scherm bedragen eenmalig ongeveer € 155.000, uitgaande van een gemiddelde kasoppervlakte van 2,61 ha. De kosten om de kassen extra te isoleren, brengt ook hoge investeringskosten met zich mee. De investeringskosten voor selectief verwarmen zijn onbekend, aldus het rapport van EZK.

Aardgasvrij ondernemen

Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen, zal de sector zonder aardgas moeten gaan telen. Van het aardgas af, betekent voor de glastuinbouwer dat hij zijn CO2, elektriciteit en warmte voor de teelt elders moet inkopen. De totale inkoop van elektriciteit in de glastuinbouwsector stijgt naar verwachting met 3,5 miljard kWh in 2030 en met 8 miljard kWh in 2040.

Invloed op ODE-belasting

De belasting voor Opslag Duurzame Energie (ODE) gaat ook omhoog. Met dit geld stimuleert de overheid de productie van duurzame energie. Het vormt een risico voor de levenszekerheid van glastuinbouwbedrijven, volgens het rapport, omdat niet duidelijk is of (met name de grote) bedrijven de verhoogde kosten kunnen dragen. Meer weten hierover?

Subsidies en fiscale regelingen

Meer weten?

Lees het onderzoek van het ministerie van EZK.