Thuis in uw branche

Klimaatakkoord: gevolgen voor metaalbedrijf?

  • Bron: KvK, RVO, EZK, KPMG, SRA
Metaalbedrijf

De gevolgen van de klimaatregels zijn voor verschillende branches door het ministerie van EZK in kaart gebracht (voor klimaatregels die concreet en meetbaar zijn). Wat kosten die regels een metaalbedrijf? En op welke subsidies kan het metaalbedrijf aanspraak maken?

Kosten?

Het streven van het Klimaatakkoord is dat er in 2030 veel minder CO2-uitstoot is van bedrijfsgebouwen (1 Mton CO2-reductie) en dat in 2050 bedrijfsgebouwen CO2-arm zijn. Deze doelstellingen moeten nog verder worden uitgewerkt, maar vergen hoge investeringen, zo stelt het ministerie van EZK. Afbeelding I laat zien wat de kosten zijn die een metaalbedrijf moet maken voor een beter energielabel.

Grafiek    Grafiek

Zero-emissie zones in binnensteden
Per 2025 zullen er in 30 tot 40 grotere steden zero-emissiezones zijn, zo is in het Klimaatakkoord afgesproken. Een zero-emissiezone houdt in dat alleen voertuigen zonder uitstoot de stadskern in mogen. Het kostenverschil tussen een elektrische bestelbus en een dieselbestelbus is nog vrij groot. Voor een klusbedrijf betekent de invoering van een zero-emissiezone extra kosten.  

Voorbeelden andere kosten
Kosten voor aardgasvrij ondernemen? Voor een metaalbedrijf betekent dat investeringskosten van € 4800 tot € 25000. Of en wanneer een metaalbedrijf verplicht die kosten moet maken, hangt natuurlijk af van de plannen van de gemeente (Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn). Gebruikt het metaalbedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas? Dan is hij nu al verplicht energiebesparende maatregelen te treffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

Subsidies en fiscale regelingen

  • Meer gebruiken dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas? Welke regels gelden voor de ondernemer? Ga naar de Wetchecker energiebesparing van de KvK.
  • Investeert de ondernemer in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kan hij op een voor hem gunstig moment afschrijven. Ook kan hij 36% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.
  • Als een metaalbedrijf nu een elektrische bestelbus aanschaft, profiteer hij tot en met 2024 van 100% korting op de motorrijtuigenbelasting. Ook kan hij 36% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Er is nu de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA), waarmee een ondernemer maximaal € 5.000 korting kan krijgen als hij een nieuwe elektrische bestelwagen koopt of leaset. De ondernemer kan de subsidie per 15 maart 2021 aanvragen. De regeling geldt voor alle ondernemingen en non-profitinstellingen die voldoen aan de voorwaarden.
  • Van het gas af; warmtepomp? Wil een metaalbedrijf nu al overstappen op alternatieven? Als hij een warmtepomp of zonneboiler wil aanschaffen, kan hij € 1.000 tot € 2.500 terugkrijgen via de ISDE-subsidie. Daarnaast kan hij 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst via de Energie-investeringsaftrek. Investeren in een warmtepomp heeft zin als het pand al goed is geïsoleerd. Wil de ondernemer een elektrische oven aanschaffen? Ook daarvoor kan hij gebruikmaken van deze aftrek.
  • De overheid, provincie en gemeenten stellen verschillende subsidies beschikbaar voor het opwekken van duurzame energie.
  • Inzicht in hoe een ondernemer energie in zijn pand kan besparen? Gebruik de Energiebesparingsverkenner van de KvK.
  • Met de digitale tool van MKB Klimaatwerk van de RVO kan de ondernemer zien van welke regelingen zijn bedrijf gebruik kan maken.

Meer weten?

Lees het onderzoek van het ministerie van EZK.