Thuis in uw branche

Klimaatakkoord: gevolgen voor softwarebedrijf?

  • Bron: KvK, RVO, EZK, KPMG, SRA
Softwarebedrijf

De gevolgen van de klimaatregels zijn voor verschillende branches door het ministerie van EZK in kaart gebracht (voor klimaatregels die concreet en meetbaar zijn). Welke kansen biedt het Klimaatakkoord een softwarebedrijf? Wat kosten die regels een softwarebedrijf en op welke subsidies kan de ondernemer aanspraak maken?

Kansen?

Volgens het onderzoek van EZK kan een softwarebedrijf zich bijvoorbeeld toeleggen op slimme energiesystemen, laadpalen, smart farming-applicaties (de toepassing van moderne informatie en communicatietechnologieën in landbouw), traffic- en logistiek management, klimaatbeheersingssystemen en ventilatiesystemen.

Kosten?

Energielabel C
In 2023 moet een softwarebedrijf, onder voorwaarden, verplicht energielabel C voor zijn pand hebben. In 2030 moet het bedrijfspand energielabel A hebben. Afbeelding I laat zien wat de kosten zijn die een bedrijf moet maken voor een beter energielabel. Uit het onderzoek van EZK (uit 2020) blijkt dat 52% van de softwarebedrijven een energielabel heeft dat lager is dan energielabel C:

Grafiek    Grafiek

Tip! Zet de Advieswijzer Per 2023 verplicht energielabel C voor uw pand in voor uw klant.

Voorbeelden andere kosten
Kosten voor aardgasvrij ondernemen? Voor een softwarebedrijf betekent dat investeringskosten van € 4800 tot € 25000. Of en wanneer een softwarebedrijf verplicht die kosten moet maken, hangt natuurlijk af van de plannen van de gemeente (Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn). Gebruikt het softwarebedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas? Dan is hij nu al verplicht energiebesparende maatregelen te treffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

Subsidies en fiscale regelingen

  • Energielabel C per 2023? Meer gebruiken dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas? Welke regels gelden voor de ondernemer? Ga naar de Wetchecker energiebesparing van de KvK.
  • Investeert de ondernemer in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kan hij op een voor hem gunstig moment afschrijven. Ook kan hij 36% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.
  • Van het gas af; warmtepomp? Wil een softwarebedrijf nu al overstappen op alternatieven? Als hij een warmtepomp of zonneboiler wil aanschaffen, kan hij € 1.000 tot € 2.500 terugkrijgen via de ISDE-subsidie. Daarnaast kan hij 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst via de Energie-investeringsaftrek. Investeren in een warmtepomp heeft zin als het pand al goed is geïsoleerd.
  • De overheid, provincie en gemeenten stellen verschillende subsidies beschikbaar voor het opwekken van duurzame energie.
  • Inzicht in hoe een ondernemer energie in zijn pand kan besparen? Gebruik de Energiebesparingsverkenner van de KvK.
  • Met de digitale tool van MKB Klimaatwerk van de RVO kan de ondernemer zien van welke regelingen zijn bedrijf gebruik kan maken.

Meer weten?

Lees het onderzoek van het ministerie van EZK.