Thuis in uw branche

CSRD: waarover moet een onderneming rapporteren als het gaat om ‘Governance’?

  • Publicatiedatum: 23-6-2022
Duurzaam ondernemen

Tijdens het webinar van maart jongstleden over de CSRD en de urgentie van verduurzamen in het mkb zijn er door de deelnemers vragen gesteld die SRA zou beantwoorden. Dit is de achtste vraag in een reeks.

De volgende vraag die binnenkort wordt beantwoord, luidt: welk proces kunnen klanten doorlopen om te voldoen aan de CSRD? Heeft u meer vragen over de CSRD of andere vaktechnische vragen rond duurzaamheid, mail dan naar vaktechniek@sra.nl.

We hebben het eerder al kort gehad over de criteria en voorwaarden waaraan de verplichte duurzaamheidsrapportage CSRD moet voldoen. CSRD staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive en gaat gefaseerd per 1 januari 2024 in. Nu gaan we dieper in op de inhoud waar de CSRD om vraagt. 

ESRS-raamwerk

De CSRD-rapportage moet worden opgesteld in lijn met een raamwerk. Dit raamwerk, de European Sustainability Reporting Standards (ESRS), dat nu ter consultatie ligt, geeft een goed beeld van de uiteindelijke inhoud van de rapportage. Het raamwerk bestaat uit vier onderdelen, namelijk een algemeen deel en drie inhoudelijke delen, bestaande uit onderwerpen over ‘Environmental’, ‘Social’ en ‘Governance’ (ESG). Eerder hebben we het algemene deel, het deel over Environmental en Social behandeld. In deze beantwoording gaan we dieper in op het laatste inhoudelijke onderdeel, de Governance-onderwerpen waaraan de rapportage moet voldoen.

Vereisten Governance, twee hoofdthema’s

De ESG-informatie die moet worden opgenomen in het bestuursverslag bevat naast enkele algemene elementen ook specifieke elementen. De algemene elementen zien toe op de algehele strategie en het businessmodel van de onderneming en hoe dit beïnvloed wordt door de relevante duurzaamheidsonderwerpen. Deze relevante duurzaamheidsonderwerpen komen uit de dubbele materialiteitsanalyse die in een eerdere FAQ is behandeld. Naast deze algemene vereisten zijn er ook specifieke vereisten die toezien op de specifieke gebieden Environmental, Social en Governance.

Ten aanzien van de Governance-onderwerpen zijn er twee hoofdthema’s die behandeld moeten worden:

  1. governance, riskmanagement and internal control
  2. business conduct

Gedetailleerde informatie

Per hoofdthema dient in het bestuursverslag te worden weergegeven wat het beleid van de organisatie is, welke doelen zij voor zichzelf heeft gesteld, welke acties er ondernomen (gaan) worden en hoeveel middelen er beschikbaar worden gesteld om die acties te realiseren. Op deze manier geeft de onderneming aan hoe zij haar impact daadwerkelijk gaat veranderen.

Verplichte indicatoren

Elk van de twee hoofdthema’s bevat verplichte indicatoren die aangevuld kunnen worden met branchespecifieke of bedrijfsspecifieke indicatoren waar in de vorige FAQ aandacht aan is besteed. De verwachting is dat de branchespecifieke indicatoren in de loop van 2023 bekend worden gemaakt. 

Voor ‘governance, riskmanagement and internal control’ is de omvang van het aantal verplichte indicatoren beperkt en ligt de focus meer op het beleid, de doelen, actieplannen en middelen die beschikbaar worden gesteld om een goede corporate governance te creëren met gedegen riskmanagementprocedures.

Voor ‘business conduct’ ligt de nadruk in de indicatoren op de omvang van de maatregelen die de organisatie neemt om witwassen en corruptie te voorkomen en hoe de organisatie gedrag van haar werknemers beïnvloedt om dit witwassen en corruptie te detecteren en te voorkomen.

Voor elk van de indicatoren zijn in het raamwerk vooraf gedefinieerde formules en tabellen voorbereid die de onderneming kan gebruiken om de benodigde informatie te presenteren.

Let op! Ter herinnering, al deze informatie moet extern worden getoetst door bijvoorbeeld de accountant.

Meer informatie