Thuis in uw branche
Dossier Duurzaam ondernemen

Wanneer gaat de CSRD in en voor welke bedrijven? Is dat 2023, 2024 of 2025?

  • Publicatiedatum: 28-4-2022
Duurzaam ondernemen

Tijdens het webinar van maart jongstleden over de CSRD en de urgentie van verduurzamen in het mkb zijn er door de deelnemers vragen gesteld die SRA zou beantwoorden. Dit is de eerste vraag in een reeks.

Bekijk alle veelgestelde vragen CSRD. Heeft u meer vragen over de CSRD of andere vaktechnische vragen rond duurzaamheid, mail dan naar vaktechniek@sra.nl.

Wat is de achtergrond van de regelgeving?

De Europese Unie (EU) heeft ambitieuze doelen gesteld ten aanzien van het klimaat: het eerste klimaatneutrale continent worden. Via de Europese 'Green Deal' is er een actieplan opgesteld om dit te bereiken. Dit actieplan behelst onder andere verplichtingen en een investeringsplan, maar ook regelgeving om over duurzaamheid te rapporteren.

De Europese Commissie heeft ingestemd met een pakket aan maatregelen waardoor investeerders beter inzichtelijk krijgen welke investeringen duurzaam zijn en welke niet (EU Taxonomy). Op deze manier zullen geldstromen (investeringen maar ook subsidies) eenvoudiger naar duurzamere activiteiten kunnen gaan.

Daarnaast is er met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) een akkoord gegeven op een uitbreiding van de bestaande plicht van bedrijven om verantwoording af te leggen over hun niet-financiële prestaties. Met deze aanpassingen zet de EU een volgende stap in het bereiken van haar doel om als eerste continent klimaatneutraal te worden.

Wat houdt de regelgeving in?

De CSRD is een rapportageplicht rondom niet-financiële informatie op het vlak van ESG (Environmental, Social en Governance). De CSRD is een verruiming van de bestaande EU Directive (NFRD), die alleen verplicht was voor grote beursgenoteerde ondernemingen. 

Voor welke bedrijven is deze van toepassing?

De CSRD gaat gelden voor grote ondernemingen. Bedrijven worden gezien als grote ondernemingen als ze twee opeenvolgende jaren aan minstens twee van de drie kenmerken voldoen: 

  • minimaal 250 fte personeelsleden
  • minimaal € 40 miljoen omzet
  • minimaal € 20 miljoen balanstotaal

Let op! Middelgrote en kleine ondernemingen zijn voorlopig vrijgesteld van de CSRD. Het keteneffect van de verplichting (de CSRD vraagt ook inzicht in de impact op het milieu in de keten) en andere Europese maatregelen kunnen er wel voor zorgen dat middelgrote en kleinere ondernemingen op het gebied van verduurzamen sneller actie moeten ondernemen. Voor deze bedrijven is het raadzaam de ontwikkelingen te blijven volgen en voorbereidingen te treffen rondom transparantie op duurzaamheidsgebied, denk bijvoorbeeld om te beginnen aan inzicht in hun CO2-voetafdruk.

Wanneer is de regelgeving van toepassing?

De regelgeving zal naar verwachting 1 december 2022 geïmplementeerd worden door de lidstaten. Initieel was de bedoeling dat over boekjaar 2023 de eerste rapportages zouden moeten verschijnen, maar na een consultatieronde is het voorstel aangepast naar een trapsgewijze invoering.

Voor boekjaren die aanvangen op of na:

  • 1 januari 2024, voor ondernemingen die al onder de NFRD vallen (rapportage in 2025 over gegevens van 2024); dat zijn grote beursgenoteerde ondernemingen met meer dan 500 fte
  • 1 januari 2025, voor grote ondernemingen die momenteel niet onder de NFRD vallen (rapportage in 2026 over gegevens van 2025); dat zijn de bedrijven die aan minstens twee van de drie bovenstaande criteria voldoen
  • 1 januari 2026, voor beursgenoteerde mkb-ondernemingen, maar ook voor kleine en niet-complexe kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen (rapportage in 2027 over gegevens van 2026).

Let op! Om voorbereid te zijn op deze wetswijziging is het te adviseren om tijdig (2022) te starten met het maken van beleid, het starten met het meten en sturen op ESG-indicatoren en het opstellen van rapportages. Zo zijn ondernemingen op tijd klaar voor de CSRD en plukken ze daarmee direct de voordelen van verduurzaming.

Meer informatie