Thuis in uw branche

(Echt)scheiden, overlijden en (tijdelijke) emigratie

Dossier Eigen woning

Als er wezenlijk iets veranderd in de privésfeer van uw klant, door een echtscheiding, overlijden of een emigratie, dan kan dit direct gevolgen hebben voor de (financiering) van de eigen woning. Ook juridisch zal er het nodige geregeld moeten worden. Waar vindt u als adviseur de meest actuele informatie?