Thuis in uw branche

Dossier Financiering

Financiering is een actueel thema, als gevolg van de toegenomen financierings- en liquiditeitsbehoefte na de coronacrisis. Het thema financieren heeft echter al langere tijd de aandacht van het SRA-bestuur. Op deze dossierpagina vindt u alle informatie gebundeld, om u op financieringsgebied te onderscheiden richting uw klanten.

Website Passend Financieren online

Ondernemers die betrouwbare non-bancaire financiering zoeken kunnen terecht op de website passendfinancieren.nl. Het platform is een initiatief van Stichting MKB financiering (SMF). De website wijst de ondernemer de weg naar de non-bancaire financier en adviseur die voldoen aan de hoogste eisen van passend, transparant en verantwoord financieren.

Lees het artikel

Adviseren bij financiering is een vak

Ad Riebergen en Julian Pieper
Hoek en Blok wil koploper zijn in de markt

Financieringstools

Er zijn 3 fases te onderscheiden:

  1. Fase 1: data verzamelen
  2. Fase 2: data bewerken en verwerken tot business plan
  3. Fase 3: communicatie financiële instellingen
Bekijk per fase hoe elke tool scoort

Commissie Financiering

De belangrijkste taak van de Commissie Financiering, onder leiding van Paul Dinkgreve RA, is de rol van klankbord voor alle thema’s over financiering binnen SRA om de dienstverlening van SRA rond dit onderwerp zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften van de leden.

De commissie adviseert over onderwerpen en thema’s voor bijeenkomsten, cursussen, trends en ontwikkelingen en publicaties.

Tevens is de Commissie Financiering nauw betrokken als stuurgroep voor de activiteiten die door het SRA bureau worden uitgevoerd.

Bekijk alle commissieleden

Contact / Vragen

Heeft u vragen over het thema Financiering? Of over de inhoud van dit dossier? Neem dan contact op met Leonie Derksen, Kennismanager bij SRA:

Leonie Derksen

T 030 656 60 60
E lderksen@sra.nl