Financiering: standpunt SRA en lobby

SRA is geregeld in gesprek met het ministerie van EZK over het thema financiering, om te zoeken naar oplossingen om het financieringsklimaat te verbeteren. Veel mkb-ondernemers zijn als gevolg van corona hun buffers om te investeren kwijt geraakt en afhankelijk geworden van vreemd vermogen.

Met name de kleinere kredieten tot € 250.000 zijn lastiger te verkrijgen. Dit betreft vaak de aanvragen van starters en doorstarters die automatisch een hoger risico met zich meebrengen voor de kredietverstrekkers. Hoe zorgen we ervoor dat de ondernemers met potentie, die zo belangrijk zijn voor de economische groei, hun investeringen kunnen doen? SRA ziet de volgende oplossingen:

  • Vouchers voor de ondernemer waarmee hij/ zij begeleiding kan inkopen voor een kwalitatief goede financieringsaanvraag.
  • Herinvoering van de tante Agaath-regeling.
  • De overheid moet aan de achterkant – bij bestaande kredietaanbieders – aanvullend risico dragen zodat goedkopere funding binnen de Basel-regels mogelijk wordt. Juist omdat de bedrijfseconomische indicatoren in de huidige tijd slechter zijn dan normaal.

Tot slot dragen de Financieringstafels bij aan het realiseren van kredietaanvragen voor starters en start ups en is de BiZ-database een belangrijke bron van informatie als het gaat om het meten van de solvabiliteit en de financieringsbehoefte van het mkb en specifieke branches. Deze bron van actuele data en kennis is uniek in Nederland. SRA-leden kunnen daar hun voordeel mee doen.

Kwaliteit kredietaanvraag verbeteren

Een tweede aandachtspunt is de kwaliteit van de kredietaanvraag. Uit NEMACC-onderzoek is gebleken dat financieringsadvies een specialisme is dat specifieke vaardigheden vereist. Het is geen vanzelfsprekendheid dat alle accountantskantoren hierover beschikken. Als SRA willen we bijdragen aan een hoger kennis- en ervaringsniveau op financieringsgebied, en kantoren die hierin gespecialiseerd zijn de mogelijkheid bieden zich te onderscheiden.

Dat er een keurmerk voor financieringsadviseurs is, juicht SRA-bestuurslid Paul Dinkgreve toe. ''Afgelopen jaren is het financieringslandschap ingrijpend veranderd. Banken hebben in deze sector een andere positie gekregen en zijn aan tal van strenge regels gebonden. Daardoor is het vooral voor mkb-ondernemers een stuk lastiger geworden om bij een bank een financiering te krijgen. Tegelijk hebben de onafhankelijke financieringsadviseurs een marktaandeel verworven en is het vak verder geprofessionaliseerd. Het keurmerk is een teken van deskundigheid, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid voor ondernemers en financiers.''

Met een voucherregeling, waarmee de ondernemer begeleiding kan inkopen voor een kwalitatief goede financieringsaanvraag, zou deze deskundigheid ook bereikbaar kunnen worden voor (door)starters die een kleiner krediet nodig hebben (< € 250.000).

Keurmerk

Ga naar www.erkendfinancieringsadviesmkb.nl. Hier vindt u alle informatie over het keurmerk. Voor een opleiding ter voorbereiding op het examen voor Erkend Financieringsadviseur kunt u bij SRA terecht: opleiding Erkend Financiering adviseur MKB.

Contact

Heeft u nog opmerkingen, ervaringen of suggesties vanuit uw eigen financieringspraktijk die u met ons wilt delen? Neem contact op met Leonie Derksen.

Leonie Derksen

Leonie Derksen 
Kennismanager SRA
T 030 656 6060
E lderksen@sra.nl

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren