Financieringsmonitor

De Financieringsmonitor verschaft inzicht in de mate waarin het mkb behoefte heeft aan financiering voor haar bedrijfsvoering en hoe succesvol die zoektocht naar externe middelen is.

Daarnaast bevat de Financieringsmonitor inzicht in de Nederlandse financieringsmarkt voor acht vormen van financiering: bancair krediet, crowdfunding, direct lending, factoring, kredietunies, leasing, mkb beurs en private equity. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is opdrachtgever van het onderzoek, CBS de uitvoerder en als SRA hebben we input mogen geven op de vragenlijst.

Ondernemers doen vooral beroep op accountant

De publicatie uit februari 2021 laat zien dat tussen juli 2019 en juli 2020 22 procent van alle mkb-bedrijven behoefte had aan nieuwe externe financiering. Zowel dit aandeel als de slaagkans van een financieringsaanvraag waren vergelijkbaar met een jaar eerder. Het bedrag van de aanvraag was evenwel een stuk lager. Vier op de vijf bedrijven die daadwerkelijk een aanvraag deden, kregen de financiering (deels) toegekend.

Bij ruim 17 procent van de bedrijven die in deze periode een financiering kregen toegekend, was deze bedoeld voor overbrugging van een moeilijke periode vanwege het coronavirus. Dat meldt het CBS in de derde editie van de Financieringsmonitor. In dit bericht blijft het gebruik van financiële coronaregelingen van de overheid buiten beschouwing.

Na de bank doen bedrijven het liefst een beroep op hun accountant als ze de mogelijkheden gaan verkennen. Niet verwonderlijk: deze is goed op de hoogte van de bedrijfseconomische status van het bedrijf en weet zeker bij kleine ondernemingen alles van het financiële reilen en zeilen. De accountant levert ook vaak een bijdrage aan het financieringsplan.

Meer informatie

Voor meer informatie, bijvoorbeeld over de Financieringsmonitor, neem contact op met Leonie Derksen:

Leonie Derksen

Leonie Derksen 
Kennismanager SRA
T 030 656 6060
E lderksen@sra.nl

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren