Thuis in uw branche

Financieringstools

Er zijn 3 fases te onderscheiden met betrekking tot financieringstools:

 1. Fase 1: data verzamelen
 2. Fase 2: data bewerken en verwerken tot business plan
 3. Fase 3: communicatie financiële instellingen

Fase 1: data verzamelen

  Fyndoo Quest Forecast Loanstreet Capsearch
Handmatige invoer V V V V
Koppeling met boekhoudpakketten V V V V
Koppeling met rapportagesoftware:
- Audition V X X X
- Caseware V X X X
- MLE X X X X
- Overige V X X X
Import Excel V X X V
Import op basis van RGS X V V X
Jaarcijfers V V X V
Periode cijfers V V V V
Dagelijkse update data X V X X

Toelichting

 • Koppelmogelijkheden voor Audition (Unit4), Caseware Financials, XBRL (SBR, SBR Nexus) of op basis van een Excel template.
 • Importeren vanuit boekhoudpakketten via CSV-export.
 • Administraties kunnen op basis van RGS in bulk óf individueel gekoppeld en geïmporteerd worden.
 • De geïmporteerde data is dagelijks up-to-date. Adviseur kan op elk gewenst moment met de laatste historische cijfers prognoses en cases maken. 

Fase 2: data bewerken en verwerken tot business plan

  Fyndoo Quest Forecast Loanstreet Capsearch
Dagelijks actuele cijfers V V X X
5 minuten prognose (going concern) V V X X
Prognose opstellen V V X V
Inzicht in kredietwaardigheid klant d.m.v.:
-URA rating V X X X
-Altman Z-score X V X X
- Overige X X X V
Kengetallen analyse V V X X
Scenario's analyses V V X X
Instellen liquiditeitsalerts X V X X

Toelichting

 • Scenario analyses kunnen worden doorgerekend, bv doorrekenen van investeringskeuzes.
 • Kengetallen analyse: Op basis van de balans en resultatenrekening worden veel ratio's berekend. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van de solvabiliteit en de ontwikkeling van de winstmarges.
 • Er kunnen liquiditeitsalerts ingesteld worden rondom cash buffers, ratio’s of btw-betalingen.

Fase 3: communicatie financiële instellingen

  Fyndoo Quest Forecast Loanstreet Capsearch
Gestandaardiseerd aanvraagproces V X V V
Samenwerken in aanvraag X X X V
Professionele rapportages:
- Dashboard V V X V
- PDF V X X V
Direct overzicht van leningen die aan uw wensen voldoen V X V V
Direct weten waar u kunt lenen V X V V
Direct digitaal een financiering aanvragen V V V V
Track en trace aanvraag V X X V

Toelichting

 • Gestandaardiseerd aanvraagproces: Via een aantal eenvoudige stappen kan het proces van de financier worden doorlopen. De adviseur weet precies welke informatie en documentatie vereist zijn.
 • Track en trace aanvraag: Na het versturen van de aanvraag kan de adviseur het proces volgen. Bij elke wijziging in het proces ontvangt hij/zij een bericht.

Specifieke kenmerken 

Quest Forecast

Cases

 • Compliance Cases: denk aan Balans & uitkeringstest t.b.v dividenduitkering of bijvoorbeeld het Continuïteitsbeginsel (ter ondersteuning van een jaarverslag).
 • What-if : Dit zijn Cases ter voorbereiding voor een bepaald event. Te denken valt aan voorbereidingen van een financieringsaanvraag of een bijzonder uitstel van belasting. Deze cases kunnen onbeperkt scenario’s naast elkaar vergelijken.
 • Monitoring cases: Dit zijn cases waarmee de adviseur een afspraak maakt met de klant in bijvoorbeeld de terug betaling van de Covid uitgestelde belastingen of financiering en waar de adviseur periodiek kan vergelijken of het goed gaat of niet

Verder uitdiepen; binnen een case mogelijke scenario’s onderzoeken:

 • Dividenduitkering
 • Continuïteitsbeginsel
 • Teruggave belastinggelden
 • Monitoren financiële gezondheid
 • Bijzondere uitstel Belastingdienst
 • Waardering bedrijf

Fyndoo

Cases

 • Compliance Cases: denk aan Balans & uitkeringstest t.b.v dividenduitkering of bijvoorbeeld het Continuïteitsbeginsel (ter ondersteuning van een jaarverslag).
 • What-if : Dit zijn Cases ter voorbereiding voor een bepaald event. Te denken valt aan voorbereidingen van een financieringsaanvraag of een bijzonder uitstel van belasting. Deze cases kunnen onbeperkt scenario’s naast elkaar vergelijken.

Verder uitdiepen; binnen een case mogelijke scenario’s onderzoeken:

 • Dividenduitkering
 • Continuïteitsbeginsel
 • Teruggave belastinggelden
 • Monitoren financiële gezondheid
 • Bijzondere uitstel Belastingdienst
 • Waardering bedrijf

Kredietscore rapportage
De kredietscore geeft inzicht in de financierbaarheid van een onderneming. De rapportage laat zien uit welke bouwstenen de kredietscore is opgebouwd en geeft aanbevelingen hoe de score te verbeteren.

Capsearch

Begeleiding door experts
Berichtenservice:
directe communicatie via de berichtenservice. Adviseur en financiers communiceren eenvoudig over de aanvraag. 
Leadgenerator op website: adviseur plaatst Leadgenerator in huisstijl op eigen website. Ondernemers op zoek naar financiering vullen Leadgenerator in. Leadgenerator toetst door middel van een aantal vragen of aanvraag voldoet aan criteria en toont overzicht van financiers. Vervolgens ontvangt adviseur contactgegevens van ondernemer. 
Kredietscore rapportage: de kredietscore geeft inzicht in de financierbaarheid van een onderneming. De rapportage laat zien uit welke bouwstenen de kredietscore is opgebouwd en geeft aanbevelingen hoe de score te verbeteren. 

Loanstreet

Begeleiding door experts

Contact / vragen

Heeft u vragen over financieringstools? Neem dan contact op met  Leonie Derksen, Kennismanager bij SRA:

Leonie Derksen 

Leonie Derksen
T 030 656 6060
E lderksen@sra.nl