Thuis in uw branche

SRA-Vaktechnisch Overleg Pakket (VTO)

Rapporteren over fraude en continuïteit in de controleverklaring

SRA heeft een VTO-pakket samengesteld 'Rapporteren over fraude en continuïteit in de controleverklaring'. U kunt hiervan gebruikmaken bij uw periodieke vaktechnisch overleg. Het is aan te raden om in een VTO de verschillende ervaringen met de uitgebreide controleverklaring met elkaar te delen. Ons VTO-pakket en de bijlagen kunnen daarbij ondersteunen.

Verplichte rapportage

Vanaf 2022 moeten accountants van reguliere vergunninghouders (niet-OOB’s) bij wettelijke controleopdrachten in de controleverklaring rapporteren over de onderkende fraude- en continuïteitsrisico’s en de daarop gerichte werkzaamheden. Dit gaat gepaard met de nodige vaktechnische en praktische uitdagingen.

Signalering

SRA heeft onlangs de Signalering Rapporteren over fraude en continuïteit in de controleverklaring gepubliceerd. Een van de belangrijkste aanbevelingen voor de praktijk is, zoals ook uit deze signalering blijkt, niet te wachten met het actualiseren van de kennis over dit onderwerp binnen de controlepraktijk (inclusief hierbij betrokken samenstellers). Een andere belangrijke aanbeveling is om de communicatie met de betreffende controleklanten zo snel mogelijk op gang te brengen.

Naar de Signalering

VTO-pakket

Om het gehele proces te ondersteunen heeft SRA een VTO-pakket samengesteld, waarvan gebruik kan worden gemaakt bij het periodieke vaktechnisch overleg binnen het kantoor. De reden hiervoor is dat het niet realistisch is om te veronderstellen dat alle medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de wettelijke controleopdrachten nog voor het einde van het jaar een specifieke training over dit onderwerp kunnen volgen.

Het VTO-pakket bestaat uit een PowerPointpresentatie, die is voorzien van een toelichting per slide in PDF voor de presentator (speaker notes). Daarnaast is een handout in PDF opgenomen voor de deelnemers aan het VTO. Tevens zijn de publicaties waarnaar in de presentatie wordt verwezen, in PDF bijgevoegd (readers).

Bekijk het VTO-pakket

Kennis vooraf?

Het is in de voorbereiding op het VTO niet noodzakelijk dat de presentator en de deelnemers alle publicaties in detail doornemen. Uiteraard zal de presentator ten minste kennis moeten hebben van de gewijzigde controlestandaard NVCOS 700 en van de belangrijkste readers, te weten de SRA-Signalering en de NBA-handreikingen over de uitgebreide controleverklaring.

Meer informatie

De NBA-Handreiking inzake het rapporteren over fraude is definitief, de handreiking inzake het rapporteren over continuïteit is nu nog in concept. Een aantal readers kan worden gebruikt om de kennis over fraude- en continuïteitsrisico’s waar nodig op te frissen, enkele readers zijn specifiek bedoeld om te delen met klanten. Deze laatste readers gaan vooral in op de verantwoordelijkheden van klant en accountant als het gaat om het identificeren, beheersen en ontdekken van fraude- en continuïteitsrisico’s en de communicatie daarover met gebruikers van de jaarrekening en de controleverklaring. De handreikingen en de readers treft u aan in het VTO-pakket.

Vragen?

Vanzelfsprekend kunnen kantoren met vragen over het VTO-pakket contact opnemen met het SRA Bureau Vaktechniek:

Bureau Vaktechniek
E
vaktechniek@sra.nl
T 030 656 60 60