Thuis in uw branche

Achtergrond

Het rapport 'In het Publiek Belang' omvat 53 maatregelen die tezamen moeten leiden tot de gewenste kwaliteitsverbetering en cultuurverandering bij kantoororganisaties. Voor kantoororganisaties met een niet-OOB-vergunning (veelal SRA-kantoren) worden vanwege het publieke belang extra inspanning verwacht.

Logo In het Publiek belangIn december 2014 organiseerde de NBA een eerste overleg met circa dertig middelgrote kantoren, om de impact van het verbeterplan te bespreken. Daar is de werkgroep niet-OOB uit voortgekomen, bestaand uit vertegenwoordigers van openbare kantoren, koepel- en serviceorganisaties. 

Elke maatregel uit het rapport 'In het publiek belang' die op kantoren in het mkb-segment van toepassing is, is getoetst op toepasbaarheid en op de bijdrage aan het optimaliseren van kwaliteit en vertrouwen in de individuele kantoororganisatie en in de keten.

De kernpunten uit de maatregelenmatrix zijn verzameld en worden specifiek voor het niet-OOB-segment uitgewerkt. Naast inhoudelijke discussies vindt ook gedachtenuitwisseling plaats over de processen rond dit kwaliteitsverbeteringstraject, zoals bijvoorbeeld over het monitoringsdashboard van NBA en AFM.

Bij het onderdeel Maatregelen implementeren vindt u een Exceldocument inclusief fasering en ondersteuning vanuit SRA. Hiermee kunt u in uw kantoororganisatie concreet aan de slag. Vanuit Review zullen de Regiocoördinatoren de realisatie van de vermelde deadlines in de maatregelenmatrix gaan volgen tijdens de bezoeken aan de niet-oob vergunninghouders.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met:
 
Bureau Vaktechniek
E vaktechniek@sra.nl
T (030) 656 60 60

Terug naar het Dossier In het publiek belang >>

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren