Thuis in uw branche

Dossier Integriteit / SIRA

Elke accountantsorganisatie, ongeacht of zij over een Wta-vergunning beschikt of niet, zal actief met integriteitsrisico’s aan de gang moeten. Om u daarbij te helpen heeft SRA het dossier Integriteit / SIRA samengesteld, met onder meer een Signalering en een presentatie. NB! Dit dossier bevat gedeeltelijk informatie uit voorgaande jaren. Deze informatie is echter tot op de dag van vandaag praktisch toepasbaar.

Toelichting integriteit

Integriteit. Een van de vijf fundamentele beginselen uit de VGBA; een term die u de laatste tijd vaak hoort. In verband met 'fraude en integriteit'-discussies, of in verband met een recente uitvraag door de AFM naar hoe accountantsorganisaties integriteitrisico's analyseren en beheersen.

Lees de toelichting

SRA-Signalering SIRA

Deze signalering van SRA-Vaktechniek beoogt de bewustwording rondom het thema integriteitsrisico's verder te vergroten, alsmede het geven van guidance op het gebied van het systematisch in kaart brengen, analyseren en beheersen van integriteitsrisico's.

Naar de Signalering

Cursus SIRA in de praktijk

De SIRA is een belangrijke tool in uw integriteitsrisicomanagement. Deze cursus biedt u praktische handvatten bij het opstellen en de uitvoer van een SIRA in de mkb-praktijk.

Naar de cursus

Handvatten AFM

De AFM heeft praktische handvatten gepubliceerd om de SIRA toe te passen. Dit op basis van de inzichten uit een verkenning naar de risicoanalyse en -beheersing van niet-OOB accountantsorganisaties in 2017 en 2018.

Download de handvatten

SRA-Dapas Compliance Manager

Om grip te krijgen op het proces van klant- en opdrachtacceptatie heeft Dapas Software, in samenwerking met SRA, een online tool ontwikkeld: de Compliance Manager. Met deze applicatie kan het kantoor de integriteitsrisico’s die bij acceptatie spelen in kaart brengen. Het klantbeeld dat uit de klant- en opdrachttoetsing ontstaat, is een uitstekende basis voor de SIRA.

Naar de Compliance Manager

Presentatie SIRA

Presentatie SIRA
Door Bureau Vaktechniek

Guidance vanuit DNB

De Nederlandsche bank (DNB) heeft op 17 augustus 2015 de gebruikersgids 'De integriteitrisicoanalyse - meer waar dat moet, minder waar dat kan' gepubliceerd. In dit document kunt u lezen welke stappen uw kantoor moet nemen om een gedegen integriteitrisicoanalyse op te stellen.

Naar de DNB gebruikersgids

Vaktechnische vraag?

Heeft u een vaktechnische vraag over integriteit of de SIRA? Maak dan gebruik van ons online formulier.