Thuis in uw branche

Dossier Integriteit / SIRA

Elke accountantsorganisatie, ongeacht of zij over een Wta-vergunning beschikt of niet, zal actief met integriteitsrisico’s aan de gang moeten. Om u daarbij te helpen heeft SRA het dossier Integriteit / SIRA samengesteld, met onder meer een Signalering en een presentatie.

Toelichting integriteit

Integriteit. Een van de vijf fundamentele beginselen uit de VGBA; een term die u de laatste tijd vaak hoort. In verband met 'fraude en integriteit'-discussies, of in verband met een recente uitvraag door de AFM naar hoe accountantsorganisaties integriteitrisico's analyseren en beheersen.

Lees de toelichting

SRA-Signalering SIRA

Deze signalering van SRA-Vaktechniek beoogt de bewustwording rondom het thema integriteitsrisico's verder te vergroten, alsmede het geven van guidance op het gebied van het systematisch in kaart brengen, analyseren en beheersen van integriteitsrisico's.

Naar de Signalering

Presentatie SIRA

Presentatie SIRA
Door Bureau Vaktechniek

Cursus SIRA

Onder het nieuwe toezicht is cultuur en integriteit minstens zo belangrijk als wet- en regelgeving. De AFM kijkt verder dan de cijfers! Hoe beheerst u integriteitsrisico's? Meld u aan voor de cursus 'Integriteitsrisico's en SIRA' op dinsdag 27 november in Nieuwegein.

Naar de cursus

Guidance vanuit DNB

De Nederlandsche bank (DNB) heeft op 17 augustus 2015 de gebruikersgids 'De integriteitrisicoanalyse - meer waar dat moet, minder waar dat kan' gepubliceerd. In dit document kunt u lezen welke stappen uw kantoor moet nemen om een gedegen integriteitrisicoanalyse op te stellen.

Naar de DNB gebruikersgids

Vaktechnische vraag?

Heeft u een vaktechnische vraag over integriteit of de SIRA? Maak dan gebruik van ons online formulier.

Stel uw vraag

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren