Sla menu over
Thuis in uw branche

Integriteit: risico's analyseren en beheersen

Integriteit. Een van de vijf fundamentele beginselen uit de VGBA; een term die u de laatste tijd vaak hoort. In verband met 'fraude en integriteit'-discussies, of in verband met een recente uitvraag door de AFM naar hoe accountantsorganisaties integriteitrisico's analyseren en beheersen.

Elke accountantsorganisatie komt bij de uitvoering van de werkzaamheden in aanraking met integriteit en de daarmee verband houdende risico's. Door de werking van artikel 10 van de Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen (NVKS) - specifiek lid 1.a.2. - geldt dit ook voor de (andere) domeinen waaronder vrijwillige controleopdrachten, beoordelingsopdrachten, samenstellingsopdrachten en adviesopdrachten.

Om welke integriteitsrisico's gaat het?

Elke accountantsorganisatie, ongeacht of zij over een Wta-vergunning beschikt of niet, zal dan ook actief met (integriteits)risico's aan de gang moeten. Om welke integriteitsrisico’s gaat het? Het gaat om niet-integer gedrag van:

  • Medewerkers en/of beleidsbepalers van de accountantsorganisatie;
  • Klanten, leveranciers en adviseurs van de accountantsorganisatie. 

Dit onderscheid is erg relevant omdat dit zowel het element 'intern' als 'extern' weergeeft. Accountantsorganisaties zijn veelal geneigd om met name de integriteitsrisico's op klantniveau te beoordelen, terwijl het (h)erkennen van niet-integer gedrag van eigen medewerkers en / of bestuurders minstens zo relevant is.

Primaire verantwoordelijkheid

De primaire verantwoordelijkheid voor het analyseren en beheersen van deze integriteitsrisico's ligt bij de beleidsbepalers van de accountantsorganisatie. Samen met de kwaliteitsbepaler dienen zij een initiërende en actieve rol te hebben. De rol van de commissie Vaktechniek/Kwaliteit ligt op het vlak van het uitwerken van procedures en maatregelen. De Compliance officer heeft een meer bewakende en toetsende rol.

In het SRA Handboek Kwaliteit komt integriteit op diverse plaatsen terug. Denk hierbij aan integriteit van de accountant en integriteit bij klantacceptatie en continuatie. Het identificeren van integriteitrisico's is veelal opgenomen in (operationele) procedures wat leidt tot een 'bottom-up' benadering. Het systematisch in kaart brengen, analyseren en beheersen van integriteitsrisico's waar de accountantsorganisaties mee te maken krijgen, vergt een andere en een meer 'top-down' benadering.

Ondersteuning vanuit SRA 

SRA ondersteunt u met diverse producten en diensten:

SRA onderzoekt daarnaast mogelijkheden voor het maken van een 'foto' van uw klantenportefeuille of uw organisatie met externe, betrouwbare partijen, evenals mogelijkheden om uw risicoanalyses en beheersing vast te leggen (CRM-pakketten, software).

Contact

Neem voor meer informatie contact op met:

Bureau Vaktechniek
E
vaktechniek@sra.nl
T 030 656 60 60