Thuis in uw branche
Dossier Kwaliteit

Doen wat we zeggen

Onze vereniging staat niet op zichzelf. SRA is een aanzienlijke speler binnen de accountancysector en vervult een nadrukkelijke functie in het economisch, maatschappelijke en politieke 'Umfeld': meer dan 55% van het Nederlandse mkb met personeel is klant bij een SRA-kantoor, het marktaandeel in het wettelijke controledomein bedraagt 30%, en de meeste externe accountants werken bij SRA-kantoren.

Elk individueel SRA-kantoor draagt zijn steentje bij aan het bedrijfsleven en de maatschappij. Wanneer we samen duurzame kwaliteit centraal stellen, dan mogen en kunnen al onze stakeholders -onszelf incluis- het nodige van ons verwachten.

Geen zesjes-cultuur

En dat is in ieder geval, doen wat we zeggen. SRA-leden willen optimaal presteren en werken met een getoetst kwaliteitsbeheersingssysteem, gericht op de volledige dienstverlening. Daarmee willen SRA-leden zich onderscheiden. En daarmee creëren zij een resultaats- c.q. lidmaatschapsverplichting. Ten opzichte van zichzelf, ten opzichte van klanten en andere stakeholders. En ten opzichte van collega-SRA-leden. We willen bij SRA geen zesjes-cultuur, maar streven op zijn minst naar een acht.

De vereniging SRA rapporteert de resultaten van 'de prestaties van haar leden', de kwaliteitstoetsingen die via de media ook weer bij klanten en andere stakeholders terecht komen. De onafhankelijke SRA Reviewcommissie bepaalt periodiek of ieder SRA-kantoor aantoonbaar voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten, en dat is voldoen aan wet- en regelgeving.

Ook toetsen we bij elk SRA-kantoor of het doet wat het zegt te doen, via het kwaliteitsbeheersingssysteem. De uitkomsten die de onafhankelijke Review gebundeld presenteert, is een optelsom van de reviews van alle SRA-leden. Het resultaat, het kantoorbeleid en de uitwerking daarvan van ieder SRA-kantoor, heeft dus direct invloed op het resultaat van de gehele vereniging en impact op het SRA-kwaliteitskeurmerk.

Kwaliteitsgerichte cultuur

Maar kwaliteit wordt gecomponeerd met verschillende tonen, kwaliteitsaspecten. In het kader van de door ons zelf geformuleerde resultaatverplichting verlangen stakeholders meer dan alleen compliance, voldoen aan wet- en regelgeving. Het gewenste integrale kwaliteitsbeleid bevat dan ook andere 'tonen', indicatoren die een kwaliteitsgerichte cultuur binnen het accountantskantoor bepalen zodat uw medewerkers optimaal kunnen presteren. Ondanks dat deze zaken niet zijn vastgelegd in wet- en regelgeving, passen deze kwaliteitsindicatoren binnen de kwaliteitsvisie en ambitie van onze vereniging.

Om volwaardig lid van SRA te kunnen zijn geldt daarom dan ook een collegiale verplichting, passend bij de verenigingsgedachte. Dat houdt in dat elk SRA-kantoor aantoonbaar bezig is met deze verschillende kwaliteitsaspecten, werkt aan kwaliteit en -waar nodig- aan kwaliteitsverbetering. Naast doen wat we zeggen, geldt dus ook 'zeggen wat we doen': aantoonbaar maken van kwaliteit.