Thuis in uw branche
Dossier Kwaliteit

Kwaliteit aanjagen

Zelfreflectie en openstaan voor signalen van alle stakeholders die betrokken zijn bij de accountancysector, zijn in ieder geval basisvoorwaarden om kwaliteit in al haar facetten binnen het SRA-kantoor continu te monitoren en -indien noodzakelijk- te verbeteren.

Dezelfde verantwoordelijkheid ligt echter ook bij het SRA-bestuur. Zij is onder meer verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit binnen de vereniging: Bestaansvoorwaarde voor de vereniging is de goede kwaliteit van de door de leden aan hun cliënten geleverde diensten (zie statuten).

Verplichte kwaliteitsprogramma's

In dat kader heeft het SRA-bestuur begin 2014 op basis van de AFM-rapportage over de kwaliteit bij SRA-kantoren (eind 2013) het initiatief genomen om een verplicht kwaliteitsverbeteringsprogramma in te stellen voor SRA-leden met een Wta-vergunning (Samen Beter). Deze mogelijkheid hebben we in het integrale kwaliteitsbeleid van de vereniging SRA verder uitgewerkt: op basis van de reviewresultaten, andere ontwikkelingen die relevant zijn voor het integrale kwaliteitsbeleid van de leden, of bedreigingen voor het kwaliteitsniveau en daarmee voor het Kwaliteitskeurmerk van de vereniging, verkrijgt het SRA-bestuur de expliciete mogelijkheid om kwaliteitsprogramma’s verplicht te stellen voor haar leden. Deze mogelijkheid betreft de kwaliteit van de gehele kantoororganisatie en omvat dus de volledige dienstverlening, conform het SRA-kwaliteitskeurmerk.

Samenwerken is vermenigvuldigen

SRA-leden kunnen bij het verwezenlijken van hun kwaliteitsambities daarnaast altijd rekenen op het fundament van de gebundelde kennis en kunde binnen de vereniging. De kwaliteitsvoorsprong die zij hebben (lees de verslagen van de NBA Raad van Toezicht en de SRA Reviewcommissie), willen SRA-bestuur en bureau behouden en blijven realiseren. Daarom zorgen wij er vanuit de backoffice voor dat SRA-kantoren zo optimaal mogelijk kunt presteren. Zodat we het SRA-kwaliteitskeurmerk ook continu kunnen blijven laden.

Relevante informatie