Thuis in uw branche
Dossier Kwaliteit

Kwaliteit & wettelijke controle

Specifiek voor SRA-kantoren met een Wta-vergunning heeft het SRA-bestuur de mogelijkheid van verplichte kwaliteitsverbeteringsprogramma's uitgewerkt voor de implementatie van de maatregelen Publiek belang.

Wanneer kwaliteit centraal staat in de toets van onze dienstverlening, is het van belang om alle risico's en negatieve prikkels voor het integrale kwaliteitsbeleid van het accountantskantoor in kaart te brengen en te mitigeren. Dat is de achtergrond van de 53 maatregelen, en daarom zijn zij van belang. Aangezien elk accountantskantoor een eigen identiteit heeft, is het analyseren, mitigeren en/of het beheersen van die risico's en negatieve prikkels maatwerk.

Pas toe of leg uit

Het SRA-bestuur heeft in de duiding van de maatregelen Publiek belang steeds gesteld dat zij het van belang vindt dat kantoren vanuit een collegiale verantwoordelijkheid volgens bovenstaand principe handelen. Dat kan zijn door de maatregelen te implementeren en de voortgang c.q. borging van het verandertraject aan te geven in de NBA Monitor Publiek belang: pas toe. Of door de risico’s die de basis zijn voor de maatregelen Publiek belang op een andere wijze (passend bij het kantoor) te mitigeren, dit aantoonbaar te maken via onderbouwde vastlegging binnen de organisatie en in de geest van deze vastlegging de NBA Monitor Publiek belang in te vullen (leg uit).

Ook de implementatie van de maatregelen Publiek belang valt in dit kader onder de collegiale verplichting: Als bij een toetsing blijkt dat een SRA-lid met een Wta-vergunning niet voldoet aan bovenstaand principe van 'comply or explain', dan informeert de Reviewcommissie het SRA-bestuur. Het SRA-bestuur zal daarop in gesprek gaan met de kantoorleiding of de Reviewcommissie aanvullende vragen laten stellen (zie bepaling 6 en 5c van het SRA-kwaliteitsbeleid).

Relevante informatie