Thuis in uw branche
Dossier Kwaliteit

Kwaliteitsambitie

Kantorenorganisatie SRA is in de jaren tachtig van de vorige eeuw ontstaan. Vanuit ondernemerschap, de ambitie om ook als kleinere accountantskantoren de rol van vertrouwde financiële stavast en professional (accountant/fiscalist) met een onafhankelijk oordeel goed te vervullen voor mkb-ondernemers en al hun stakeholders.

Door kennis te delen en gezamenlijk innovatief op te trekken, zijn kleinere kantoren in staat om ook groot te zijn in het leveren van duurzame kwaliteit.

SRA wil een vereniging van accountantsorganisaties zijn, die zich onderscheiden door hun klanten in het mkb de allerbeste services te bieden, daarbij steeds kwaliteit van een hoog niveau leverend aan alle belanghebbenden. Hierbij staat het vertrouwen in ons werk en het publiek belang centraal. Deze grondhouding is de basis voor de convenanten die SRA met bijvoorbeeld de AFM, BFT of de Belastingdienst heeft kunnen sluiten.

Voor zich sprekende kwaliteit

We streven naar een vereniging van mkb-kantoren die alle kwaliteit op het netvlies hebben staan en werken vanuit een integraal kwaliteitsbeleid. Goede kwaliteit geldt vanzelfsprekend voor alle dienstverlening van onze leden. Dat vloeit voort uit alle processen die zijn opgenomen in het kwaliteitsbeheersingssysteem: onder meer de fiscale praktijk, de samenstelpraktijk en de wettelijke en vrijwillige controledomeinen. SRA-kantoren willen daarvoor blijvend investeren in het Kwaliteitskeurmerk. En zijn daar transparant over.

Continue kwaliteitsverbetering helpt de SRA-leden om duurzaam succesvol te zijn in de verschillende segmenten en branches waarin zij actief zijn. Van dga, mkb-bedrijf, familieonderneming tot semipublieke organisatie. Het SRA-bureau zet zich in om die kwaliteit bij de leden, samen met haar leden op kwalitatief goed en juist peil te houden. Zo wordt kwaliteit verankerd binnen de SRA-kantoren en de vereniging. Niet omdat het moet, maar omdat we ertoe doen.

Kwaliteitskeurmerk

SRA-kantoren zijn veelal gemengde praktijken: alle disciplines, van controleren en samenstellen tot juridische en fiscale dienstverlening, worden gepraktiseerd om mkb-ondernemingen en de stakeholders uitmuntend te kunnen ondersteunen. Voor het behoud van deze typische mkb-kantoren zetten we in op het verbeteren van kwaliteit, het creëren van toegevoegde waarde en –daarmee- het waarborgen van het SRA-kwaliteitsmerk.

Het Kwaliteitskeurmerk van SRA ziet op alle aspecten van de dienstverlening die SRA-kantoren aanbieden. Convenantspartijen als de AFM, BFT of de Belastingdienst willen op basis van geleverde kwaliteit met SRA samenwerken. Uw klanten en hun stakeholders kunnen erop vertrouwen dat SRA-leden duurzame kwaliteit leveren en continu investeren in kwaliteitsverbeteringen. Het SRA-kwaliteitskeurmerk is dan ook een dynamisch keurmerk: het wordt telkens opnieuw geladen. Het SRA-bureau zet zich in om de kwaliteit bij haar leden, samen met haar leden op kwalitatief goed en juist peil te houden. Zo willen we kwaliteit verankeren binnen de SRA-kantoren en de vereniging.