Thuis in uw branche
Flyer voor de accountant

Nieuwe PE: van rule-based naar principle-based leren

Corjan Aalbregt

De nieuwe PE-regeling van de NBA betekent een grote verandering voor kantoren en de individuele accountant. Corjan Aalbregt, Manager Educatie, licht het hoe en waarom van de wijzigingen toe en vertelt welke ondersteuning SRA zal gaan bieden.

In de nieuwe PE-systematiek komt de norm van gemiddeld 40 PE-uren per jaar te vervallen. In plaats daarvan staat voor SRA-Kantoren vanaf 1 januari 2021 de verantwoording van het leerresultaat centraal. Dit komt voort uit de kwaliteitsverbetering van het accountantsberoep en past beter bij de moderne tijd, aldus Aalbregt. ''De individuele accountant krijgt in het nieuwe model meer verantwoordelijkheid en meer keuzevrijheid voor wat betreft leervormen en inhoud. Je kunt naast traditionele vormen zoals trainingen en webinars ook kiezen voor bijvoorbeeld zelfstudie, intervisie en coaching. Mits je kunt verantwoorden dat wat en hoe je leert bijdraagt aan je beroepskwaliteit en persoonlijke groei. De scope wordt al met al veel breder en van de accountant wordt verwacht dat hij of zij verder kijkt dan de gebaande paden.''

Advies op individueel niveau

Helemáál vrij is de invulling van de permanente educatie overigens niet. De NBA zal naar verwachting jaarlijks onderwerpen en een kennistoets als verplicht blijven aanmerken. Die zullen nog sterker zijn gelinkt aan de werkzaamheden die je als accountant daadwerkelijk uitvoert, in plaats van aan je functie. Ook kunnen kantoren hun medewerkers zelf trainingen en opleidingen voorschrijven, bijvoorbeeld op basis van opgestelde profielen. 

'SRA zal de individuele accountant ondersteunen met richtlijnen en advies'

''SRA zal de individuele accountant ondersteunen met richtlijnen en advies'', vertelt Aalbregt. ''We zullen jaarlijks op groepsniveau, bijvoorbeeld de samenstelpraktijk of de controlepraktijk, aangeven welke trends wij in de markt en in de wet- en regelgeving zien, welke onderwerpen wij van belang vinden voor de leerplannen en met welke ontwikkelingen de accountants in de betreffende groep rekening moeten houden. Daarnaast zijn we bezig met de ontwikkeling van een tool waarmee je je PE-portfolio eenvoudig kunt opstellen en bijhouden, gekoppeld aan een oplossing voor monitoring door je kantoor.''

Guidance en gemak voor kantoren

De nieuwe PE-regeling vergt niet alleen het nodige van de individuele accountant, maar zeker ook van de kantoren. ''In de oude situatie werd vooral geregistreerd of medewerkers hadden voldaan aan de norm van 40 PE-uren per jaar. Straks heeft elk kantoor, groot en klein, een beleid nodig waaraan medewerkers die PE-plichtig zijn moeten voldoen. Dit is vakoverstijgend; het heeft niet alleen te maken met educatie en vaktechniek, maar ook met HR-beleid en wat je als kantoor belangrijk vindt in je organisatiecultuur. Het vergt een integrale aanpak en dat is nogal wat.''

'Alles draait om het soepel laten verlopen van transitie'

Bij de goedkeuring van het nieuwe PE-systeem heeft SRA al bij de NBA aangegeven dat de invoering veel extra administratieve lasten met zich meebrengt. Daarom wil SRA kantoren hierin ontzorgen en vanuit verschillende disciplines piketpalen slaan op het pad naar een goede invulling van de nieuwe PE-regeling. ''Het pad bepaalt elk kantoor zelf, op basis wat voor die organisatie belangrijk is. Onze piketpalen helpen bij het bepalen van het juiste PE-beleid. Zo willen we standaard opleidingsplannen beschikbaar stellen en voegen we een uitgebreid hoofdstuk over PE toe aan ons kwaliteitshandboek, zodat dit deel direct is te integreren in het kwaliteitsbeleid van onze kantoren. Ook werken we aan leerlijnen en POP-formulieren en kijken we hoe we de compliance-functie optimaal kunnen inrichten. Alles om de transitie naar het nieuwe PE-systeem voor kantoren en de accountant zo gemakkelijk en soepel mogelijk te laten verlopen.''

Contact / vragen

Heeft u vragen over het nieuwe PE-systeem? Wilt u hulp bij het implementeren ervan binnen uw kantoor? Of wilt u als individuele professional hulp bij het formuleren van uw leerdoelen? Neem dan vooral contact op.

Corjan Aalbregt

Corjan Aalbregt
Manager SRA-Educatie
E caalbregt@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren