Thuis in uw branche

PE-portfolio met individuele leerdoelen

Theo Reuters

Geen norm van 40 uur meer in het nieuwe PE-systeem, maar een PE-portfolio met eigen leerdoelen en leeractiviteiten en na afloop een evaluatie. Theo Reuters, Manager HRM, legt uit hoe dit werkt en wat SRA hieraan zal bijdragen.

Volgens het nieuwe systeem moet elke PE-plichtige accountant straks een eigen PE-portfolio hebben. Hierin zijn de antwoorden op vijf vragen vastgelegd, de eerste drie voor in het eerste kwartaal en de laatste twee voor in het laatste kwartaal van het jaar. Welke werkzaamheden verricht je? Wat wil je in het komende jaar per werkzaamheid leren? Welke PE-activiteiten wil je ondernemen in het kader van de leerdoelen die je hebt geformuleerd? Hoe heb je aan je leerdoelen gewerkt? En tot slot: wat zijn de leerresultaten die je hebt behaald. 

SRA PE-systeem

Diepgang van de antwoorden

Deze vijf vragen zijn richtinggevend, maar het gaat vooral om de diepgang van je antwoorden, stelt Reuters. ''De nadruk ligt op de verantwoording van je keuzes. Kies je voor een bepaalde opleiding of leervorm, geef dan goed aan waarom je denkt dat dit bijdraagt aan je kwaliteit als accountant of je persoonlijke ontwikkeling. Waarop heb je je gebaseerd? Welke externe bronnen heb je bijvoorbeeld gebruikt? Of op welke concrete praktijksituaties of klantvragen zijn je leerdoelen van toepassing? Als je op enig moment lacunes ontdekt en je je op specifieke gebieden nog wilt ontwikkelen, dan is de PE-portfolio een goed hulpmiddel om te sturen en er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.''

SRA-tool voor de PE-portfolio

Accountants moeten in hun PE-portfolio ook opnemen wat er van hun plannen en doelen terecht is gekomen. ''Reflectie speelt zeker een belangrijke rol”, vervolgt Reuters. ''Je dient bewijsmateriaal van je leeractiviteiten te verzamelen en in je portfolio te bewaren. Dit kunnen certificaten zijn, of verslagen.'' Daarnaast verklaar je elk jaar met een druk op de compliance button dat je je vakbekwaamheid hebt onderhouden en de kennistoets hebt afgelegd en dat jouw PE-portfolio up-to-date is. Tot slot geef je aan welke verplichte trainingen, cursussen of andere leervormen - vanuit de NBA of je eigen kantoor - je hebt gevolgd.

'SRA ontwikkelt een online tool om je PE-portfolio in bij te houden'

Iedereen is vrij om een eigen vorm van een PE-portfolio te bepalen, maar SRA ontwikkelt een voor alle leden toegankelijke online tool om je PE-portfolio eenvoudig op te stellen en bij te houden. Reuters: ''We kijken of we de vijf vragen die in de individuele PE-portfolio aan bod komen, kunnen koppelen aan de monitoring vanuit de kantoren. We gaan hierin dus een flinke stap verder in de ondersteuning van onze kantoren.''

Risicogericht toetsen

De NBA zal steekproefsgewijs gaan controleren. In principe kan elke individuele accountant door de NBA worden opgeroepen. Dit is een zeer intensieve manier van controleren. Beter zou het zijn om je te richten op het kwaliteitssysteem rondom PE dat het kantoor waar de individuele accountant werkzaam is, heeft opgezet. Kijk als je gaat toetsen naar hoe het kantoor zijn PE-beleid heeft opgezet, waarom het welke cursussen verplicht heeft gesteld, hoe het kantoor grip houdt op de ontwikkeling van zijn medewerkers. 

''Als het PE-beleid goed op orde is, kun je zeggen: bij dit kantoor zien we weinig risico en hoeven we relatief weinig individuele dossiers te controleren. Als SRA pleiten we er dus voor om meer risicogericht naar het kantoorbeleid te kijken in plaats van naar een groot aantal individuele dossiers. We kijken wat we hierin voor onze leden kunnen betekenen. We bieden de kantoren in elk geval alle nodige handvatten voor een goed PE-beleid.''

Contact / vragen

Heeft u vragen over hoe u deze nieuwe PE-regeling kunt integreren in uw HRM-beleid? Hoe kunnen wij ondersteunen met het vormgeven van het loopbaanbeleid binnen uw kantoor of bij de implementatie een POP-systematiek? Neem dan vooral contact op.

Theo Reuters

Theo Reuters
Manager HRM
E treuters@sra.nl 
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren