Thuis in uw branche

FAQ PE-tool MyPE

Bekijk op deze pagina de veelgestelde vragen over MyPE, de online PE-tool voor de individuele accountant. Bekijk hier de veelgestelde vragen voor het accountskantoor.

 1. Ik gebruik de online tool MyPE. Moet ik dan ook nog bij de NBA mijn portfolio bijhouden?
 2. Zit in de SRA PE-tool ook de NBA Compliance button?
 3. Mijn werkzaamheden zijn zo divers dat ik geen eenduidige leerdoelen kan formuleren. Hoe pak ik dit aan?
 4. Moet mijn leidinggevende mijn leerplan accorderen voordat ik verder kan?
 5. Wordt er rekening gehouden met de leeractiviteiten die ik in het verleden heb ondernomen?
 6. Hoe kan ik gepaste leeractiviteiten vinden die passen bij mijn leerdoelen?
 7. Kunnen leerdoelen in de loop van het jaar aangepast worden?
 8. Hoeveel leerdoelen per jaar wordt geadviseerd?
 9. Kan ik ook zelf leeractiviteiten inbrengen?
 10. Kan ik een uitdraai maken van het PE-plan om met mijn leidinggevende of collega te bespreken?
 11. Ik heb deelgenomen aan een cursus, maar ik heb het certificaat niet ontvangen/ben ik kwijt. Wat te doen?
 12. Ik heb deelgenomen aan een cursus, maar deze paste toch niet/niet volledig bij mijn leerdoel. Wat te doen?
 13. In mijn leerplan heb ik aangegeven dat ik een cursus ging volgen, maar het is een andere soort leeractiviteit geworden. Hoe geef ik dit aan?
 14. Ik heb niet al mijn leerdoelen behaald. Wat te doen?
 15. Mijn leerdoelen zijn, na het definitief maken van mijn leerplan, gewijzigd door een nieuwe baan, nieuw klantenpakket en/of actualiteiten in het vakgebied. Hoe geef ik dit aan in mijn portfolio?
 16. Ik heb extra cursussen gevolgd, die niet passen bij mijn leerdoelen. Moet ik deze ook in mijn PE-portfolio zetten?
 17. Moet ik al mijn certificaten en bewijsstukken bewaren?
 18. Is het verplicht om met de STARR-methodiek te evalueren?
 19. Waar vindt de evaluatie van het gekozen leerdoel plaats?
 20. Ik heb meerdere leeractiviteiten gedaan om mijn leerdoel te behalen. Welke leeractiviteit moet ik dan gebruiken voor de reflectie?
 21. Wie moet aan het einde van het jaar de uitvoering van mijn PE-portfolio accorderen?
 22. Ik verander van functie (van openbaar accountant naar accountant in Business), wat nu?
 23. Ik ga uitdienst bij mijn huidige werkgever, wat betekent dit voor mijn (goedgekeurde) PE-portfolio in MyPE?
 24. Wat kost MyPE?

1. Ik gebruik de online tool MyPE. Moet ik dan ook nog bij de NBA mijn portfolio bijhouden?

Nee. Met het invullen van MyPE voldoet u qua vastlegging aan de eisen van de NBA. U hoeft met MyPE dus géén PE-portfolio bij de NBA bij te houden. Heeft u alle stappen gezet in MyPE? Dan hoeft u bij afronding alleen nog maar bij de NBA op de compliancebutton te drukken (voor 31 januari opvolgend op het PE-jaar).

2. Zit in de SRA PE-tool ook de NBA Compliance button?

Nee, elke accountant moet persoonlijk ieder jaar de (digitale) compliance button bij de NBA indrukken om te verklaren dat hij/zij voldoen heeft aan de eisen vanuit de NVPE. Wel kunt u in uw PE-portfolio registreren dat u bij de NBA op de Compliance button heeft gedrukt, waardoor op kantoorniveau monitoring over alle accountants mogelijk is.

3. Mijn werkzaamheden zijn zo divers dat ik geen eenduidige leerdoelen kan formuleren. Hoe pak ik dit aan?

Leerdoelen kunnen breed geformuleerd worden en moeten altijd betrekking hebben op uw werkzaamheden. Eenduidigheid in de leerdoelen is dus geen streven, maar de leerdoelen moeten vooral gerelateerd worden aan uw geformuleerde werkzaamheden. 

4. Moet mijn leidinggevende mijn leerplan accorderen voordat ik verder kan?

Nee, voor de NVPE is dat niet nodig. Wel kan het een extra feedbackmoment zijn om de inhoudelijke kwaliteit van uw PE-portfolio te vergroten.

5. Wordt er rekening gehouden met de leeractiviteiten die ik in het verleden heb ondernomen?

In uw PE-portfolio kunt u aangeven wat uw leeractiviteiten zijn die u volgt. Echter, het kan zijn dat een leerdoel en leeractiviteit jaarlijks terugkomt, zoals het kennis bijhouden op het gebied van Externe Verslaggeving. Het volledig uitsluiten van leeractiviteit doet de PE-tool derhalve niet.

6. Hoe kan ik gepaste leeractiviteiten vinden die passen bij mijn leerdoelen?

U gaat zelf op zoek binnen de mogelijke vormen van leeractiviteiten (hiervan krijgt u in MyPE een overzicht ter inspiratie) en eventuele cursusaanbieders welke leeractiviteiten passen bij uw leerdoelen. Let op dat uw leeractiviteit qua vorm aansluit bij het leerdoel dat u heeft.

7. Kunnen leerdoelen in de loop van het jaar aangepast worden?

Ja, het kan door tussentijdse leerdoelen toe te voegen wanneer gedurende het PE-jaar zich veranderingen in uw werkzaamheden, leerbehoeften en/of actualiteiten voordoen. Denk aan een speciale cursus voor de NOW-regeling. Gaat u echt andere werkzaamheden verrichten, bijvoorbeeld van samenstel over naar de audit, dan kunt u beter een nieuw portfolio opstellen.

8. Hoeveel leerdoelen per jaar wordt geadviseerd?

De hoeveelheid leerdoelen zijn sterk afhankelijk van uw persoonlijke werksituatie. Heeft u uitgebreide werkzaamheden, dan zult u wellicht meer leerdoelen hebben. Er zijn geen minimale aantallen opgenomen. Denkt u eraan dat u naast vaktechnische ontwikkeling ook houding en gedrag vanuit de NVPE aandacht moet geven in uw leerdoelen.

9. Kan ik ook zelf leeractiviteiten inbrengen?

De leeractiviteiten zijn binnen de NVPE vormvrij, dus die mogelijkheid is er. Bedenkt u zich vooraf echter goed hoe de leeractiviteit bijdraagt aan het behalen van de doelen, hoe u bewijslast opvoert voor de leeractiviteit en hoe u de leeractiviteit kunt evalueren.

10. Kan ik een uitdraai maken van het PE-plan om met mijn leidinggevende of collega te bespreken?

Ja, u kunt op verschillende manieren (Word, pdf) uw PE-portfolio downloaden of printen.

11. Ik heb deelgenomen aan een cursus, maar ik heb het certificaat niet ontvangen/ben ik kwijt. Wat te doen?

Neem contact op met de betreffende cursusorganisatie om een nieuw certificaat of bewijs van deelname op te vragen. U kunt het ontvangen certificaat of bewijs van deelname na ontvangst  uploaden in MyPE. 

12. Ik heb deelgenomen aan een cursus, maar deze paste toch niet/niet volledig bij mijn leerdoel. Wat te doen?

Als u met de cursus niet voldaan hebt aan uw leerdoel, dan moet u dat toelichten in uw PE-portfolio. U kunt er daarna voor kiezen om een aanvullende leeractiviteit te selecteren of u schuift het leerdoel met aanvullende leeractiviteiten door naar volgend PE-jaar. Uiteraard is dit afhankelijk van uw werkzaamheden en de hiervan afgeleide leerdoelen. Heeft u met de cursus uw leerdoel gedeeltelijk behaald? Geef dan in uw evaluatie aan wat u wel behaald heeft en hoe u dat heeft gedaan, en formuleer een nieuw aanvullend leerdoel voor volgend jaar.

13. In mijn leerplan heb ik aangegeven dat ik een cursus ging volgen, maar het is een andere soort leeractiviteit geworden. Hoe geef ik dit aan?

In het dashboard in MyPE kunt u per leerdoel het type leeractiviteit wijzigen. Daarnaast kunt u uiteraard altijd meerdere leeractiviteiten per leerdoel kiezen.

14. Ik heb niet al mijn leerdoelen behaald. Wat te doen?

Geef een toelichting waarom u het betreffende leerdoel niet heeft kunnen behalen, wat u dan wel aan uw ontwikkeling heeft gedaan en waarom u het leerdoel doorschuift naar volgend jaar.

15. Mijn leerdoelen zijn, na het definitief maken van mijn leerplan, gewijzigd door een nieuwe baan, nieuw klantenpakket en/of actualiteiten in het vakgebied. Hoe geef ik dit aan in mijn portfolio?

Het portfolio is een dynamisch document waaraan in de loop van het jaar aanvullingen en wijzigingen kunnen worden toegevoegd. Dat kan dus ook na 31 maart. Als u in de loop van het jaar nieuwe ideeën hebt over extra leerdoelen, voeg deze dan samen met de leeractiviteiten toe aan het leerplan.

Ook als u van functie verandert, kunt u dit aangeven in het portfolio. Bij een functie met volledig andere werkzaamheden (zoals een switch van openbaar accountant naar accountant in business) adviseren wij u een nieuw PE-portfolio aan te maken voor het resterende deel van het jaar. Uw oude PE-portfolio rondt u verder af, waardoor deze ook tot en met stap 5 volledig gevuld is.

16. Ik heb extra cursussen gevolgd, die niet passen bij mijn leerdoelen. Moet ik deze ook in mijn PE-portfolio zetten?

U heeft deze cursussen waarschijnlijk gekozen omdat deze relevant zijn voor uw werkzaamheden. Dat is geen probleem. U voegt gedurende het jaar extra leerdoelen toe. U neemt de leerdoelen op in uw PE-portfolio, samen met de gekozen leeractiviteit (cursus).  Uiteraard moet u ook reflecteren op deze extra en nieuwe leerdoelen.

17. Moet ik al mijn certificaten en bewijsstukken bewaren?

De bewaartermijn (NVPE: artikel 4.1) van alle certificaten en bewijsstukken is ten minste 6 jaar. Alle bewijsmateriaal kunt u eenvoudig digitaal opslaan in de online PE-tool MyPE. Zo houdt u alles overzichtelijk bij elkaar.

18. Is het verplicht om met de STARR-methodiek te evalueren?

Nee, het is niet verplicht om met de STARR-methodiek te evalueren. Het wordt wel door de NBA aanbevolen.

19. Waar vindt de evaluatie van het gekozen leerdoel plaats?

Deze vindt plaats in stap 5 van het PE-portfolio en moet per leerdoel los gedaan worden. De NBA beveelt aan dit middels de STARR-methodiek te doen. Let op: u reflecteert dus op uw leerdoel, niet op uw leeractiviteit!

20. Ik heb meerdere leeractiviteiten gedaan om mijn leerdoel te behalen. Welke leeractiviteit moet ik dan gebruiken voor de reflectie?

Het gaat erom dat niet de leeractiviteit geëvalueerd wordt, maar het leerdoel zelf. Ofwel, in hoeverre heeft u het leerdoel bereikt door activiteiten in de praktijk uit te voeren.

21. Wie moet aan het einde van het jaar de uitvoering van mijn PE-portfolio accorderen?

Niemand, u bent als accountant verantwoordelijke voor uw eigen PE-portfolio. Wel kan het zo zijn dat door het kantoor waarbij u werkzaam bent, een accordering wordt ingeregeld.

22. Ik verander van functie (van openbaar accountant naar accountant in Business), wat nu?

Bij een functie met volledig andere werkzaamheden adviseren wij u een nieuw PE-portfolio aan te maken voor het resterende deel van het jaar. Uw oude PE-portfolio rondt u verder af, waardoor deze ook tot en met stap 5 volledig gevuld is.

Let op: bij het wijzigen van werkgever moet u voordat u uitdienst gaat uw nieuwe e-mailadres doorgeven aan de MyPE helpdesk, zodat u uw altijd bij uw afgeronde PE-portfolio kunt, ook als de NBA hierom vraagt.

23. Ik ga uitdienst bij mijn huidige werkgever, wat betekent dit voor mijn (goedgekeurde) PE-portfolio in MyPE?

Als u gebruikt maakt van de SRA PE-tool (MyPE) dan kunt u voordat u uitdienst gaat uw huidige PE-Portfolio in MyPE downloaden, zodat u deze later als basis kunt gebruiken bij de nieuwe werkgever. Let op: geef voordat u uitdienst gaat bij de MyPE helpdesk uw nieuwe e-mailadres door, zodat u ook nadat u uitdienst bent uw PE-portfolio nog kunt afronden of kunt downloaden. Ook als de NBA hier later nog omvraagt.

Dit is ook van toepassing als u bij een ander accountantskantoor in dienst treedt die ook gebruik maakt van MyPE. Dit heeft te maken met het kantorenprofiel en dat verschilt per kantoor. De nieuwe werkgever kan bijvoorbeeld kantoorspecifieke leerdoelen hebben die niet in het huidige profiel/kantoor staan en andersom. Daarnaast is het mogelijk dat de nieuwe werkgever leerdoelen verplicht heeft gesteld, die wellicht niet in het huidige (goedgekeurde) PE-plan staan.

24. Wat kost MyPE?

  SRA-leden en FFC-abonnees
(per deelnemer) 
Niet-leden/-abonnees
(per deelnemer) 
Individueel  € 119 € 149
Kantoor Basis € 159 € 199
Kantoor Plus € 189 € 239

De licentiekosten zijn per deelnemer per jaar.

Contact

Corjan Aalbregt

Corjan Aalbregt
Manager Educatie
E caalbregt@sra.nl
T 030 656 60 60

Marjon Groten

Marjon Groten
Manager Incompany
E mgroten@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren