Thuis in uw branche

Dossier SBR

Snel en Betrouwbaar Rapporteren

Op het gebied van SBR en XBRL volgt SRA de ontwikkelingen al jaren op de voet. Momenteel ontwikkelen we producten en diensten die kantoren kunnen helpen om SBR op effectieve wijze te implementeren.

In dit dossier treft u informatie aan die door SRA over SBR is verzameld en gepubliceerd.

Het belang van de SBR Jaarrekening in de samenstellende praktijk

Door de jaren heen neemt het aantal SBR Jaarrekeningen dat wordt aangeleverd bij de bank toe. Toch zijn er accountants die een drempel voelen om in deze digitale transitie mee te gaan. Het gevolg van een gebrekkige SBR Jaarrekening of een jaarrekening in PDF is een slechte of onjuiste rating. Dit leidt tot het afbouwen van het krediet of een verhoogde renterisico-opslag. Kortom; er liggen nog veel kansen, maar hoe kun je deze benutten?

Het belang van de SBR Jaarrekening in de controlepraktijk

SBR is niet meer weg te denken uit het aanleverproces van gestructureerde bedrijfsinformatie. De kwaliteit van data en hierbij horende verslaggeving  verhoog je door het gebruik van SBR Jaarrekeningen die er hetzelfde uit zien. Dit leidt tot een grote herkenbaarheid bij banken. Door de jaren heen neemt het aantal SBR Jaarrekeningen dat accountants aanleveren bij de banken toe. Toch zijn er nog accountants die een drempel voelen om in deze digitale transitie mee te gaan.

SBR publiceert nieuwe Roadmap 2020-2025

SBR Illustratie cover roadmapSBR brengt in zijn Roadmap in beeld welke activiteiten de komende 5 jaar gepland staan om bij te dragen aan de volgende 3 ambities:

  1. Het verder inzetten op kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige elektronische gegevensuitwisseling, bijvoorbeeld door aan te sluiten op nieuwe (internationale) technische ontwikkelingen en standaarden, daar mee te experimenteren en de toegevoegde waarde ervan te evalueren met belanghebbenden.
  2. Het vernieuwen van onze manier van werken en het versterken van onze kennis, competenties en communicatie, onder andere onze communicatie-uitingen op te bouwen vanuit het perspectief van onze afnemers, een eigen visuele identiteit te creëren en onze website meer doelgroepgericht in te delen.
  3. Het onderhouden en versterken van onze relatie met belanghebbenden, bijvoorbeeld door experimenteermogelijkheden aan te bieden en testomgevingen op te zetten voor (potentiële) klanten, waarmee snel resultaat geboekt kan worden, eerste inzichten verkregen kunnen worden en waarde voor hen gecreëerd wordt.

Met het realiseren van deze ambities draagt SBR actief bij aan de Digitale Overheid.

SBR Nexus maakt aanlevering aan banken veel eenvoudiger

Sinds enige tijd gebeurt er weer veel op het gebied van SBR in relatie tot de banken. SBR Nexus (voorheen: SBR banken) heeft een aantal fundamentele veranderingen doorgevoerd die het samenstellen, genereren en verzenden van de verantwoordingsinformatie ten behoeve van de kredietbeoordeling een stuk eenvoudiger hebben gemaakt. Een tussen SRA en SBR Nexus afgestemde, inhoudelijke toelichting op deze ontwikkelingen vindt u op de SRA-website.

SBR en digitalisering van jaarrekeningen van middelgrote ondernemingen

In het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie is een onderzoek verschenen waarin de gedeponeerde XBRL-jaarrekeningen 2017 van 80 middelgrote ondernemingen vergeleken zijn met de 'papieren' jaarrekeningen 2016 van dezelfde groep ondernemingen. Conclusie: de tijdigheid en de vergelijkbaarheid zijn verbeterd, de hoeveelheid informatie is over het geheel genomen verminderd en de kwaliteit van de informatie is op een aantal punten verbeterd. 

Stand van zaken SBR deponering

Sinds 1 januari 2018 is de volgende fase van SBR-verplichtstelling ingegaan: het deponeren van de jaarrekening voor middelgrote rechtspersonen mag uitsluitend nog via SBR. Deze deponering onderscheidt zich van die voor kleine rechtspersonen vanwege de getekende controleverklaring die moet worden meegestuurd. Hiervoor is de afgelopen jaren het concept SBR Assurance ontwikkeld.

De elektronische handtekening: meer dan alleen een SBR-vraagstuk!

Het is logisch dat de aandacht de laatste tijd vooral uitgaat naar de elektronische handtekening in het kader van Standard Business Reporting (SBR). Dat komt mede door het verplicht deponeren komend jaar van de jaarrekening in SBR voor middelgrote ondernemingen.

SRA-Whitepaper Elektronische handtekening 

Met de aanstaande verplichtstelling voor de deponering via SBR van de publicatiestukken van middelgrote rechtspersonen neemt de aandacht voor de elektronische handtekening sterk toe. Reden voor SRA om hierover een whitepaper te schrijven.

SBR: u moet opnieuw in actie komen!

We hebben in het voorjaar van 2017 als SRA een 'grote broek aangetrokken' toen we onze 'brandbrief' schreven over SBR. Naar onze mening werd er door de SBR-gemeenschap te weinig rekening gehouden met de praktijk, die al die mooie ideeën wel even ten uitvoer moet brengen.

Zorgenbrief SRA-bestuur Standard Business Reporting

Als voorstander van slimmere gegevensuitwisseling tussen de overheid en derde partijen en daarmee van SBR, maakt het SRA-bestuur zich grote zorgen over de standaardisatie van de digitale verantwoordingsketen. Voornaamste zorgen betreffen de strategie, de praktische haalbaarheid van de output, het ontbreken van prikkels om de keten te herorganiseren, de legitimiteit van de uitvraag door partijen en de privacy van de ondernemer.

Whitepaper Digitaal machtigen & het beroepscertificaat

Met de verplichtingstelling in 2013 om aangiften IB en VpB bij de Belastingdienst aan te leveren via SBR is een belangrijke stap gezet in het digitaliseren van informatiestromen. Lees alles wat u moet weten over digitaal machtigen, eID en het beroepscertificaat in het SRA-Whitepaper Digitaal machtigen & het beroepscertificaat.

Tijdlijn en historie van SBR

De SBR Governance heeft een kort overzicht gemaakt van de historie van SBR. Bekijk de tijdlijn voor een impressie en lees meer over het ontstaan van SBR via onderstaande documenten.

Meer weten over SBR?

SBR zorgt ervoor dat ondernemers en intermediairs minder werk hebben aan het aanleveren van gegevens aan overheden en banken. SBR is de exclusieve aanlevermethode voor een aantal verplichte rapportages aan de overheid en dat vergt mogelijk aanpassingen in uw administratieve processen. U vindt hier alle nodige informatie over SBR, de rapportages en de aansluitmogelijkheden.

Artikelen uit ledenmagazine de SRAadviseur

Gerelateerd

  • SBR-nl.nl (Logius, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken)
  • SBR Nexus (initiatief van ABN AMRO, ING en Rabobank)
  • XBRL Nederland (wordt gedragen door bedrijfsleven, overheid, intermediaire organisaties, onderzoek- en onderwijswereld)
  • NBA Standard Business Reporting (themapagina op de website van de NBA)

Contact

Neem voor meer informatie, vragen en/of opmerkingen over SBR/XBRL contact op met:

SRA-Automatisering
E
automatisering@sra.nl
T 030 656 60 60