Thuis in uw branche

Dossier SBR

Snel en Betrouwbaar Rapporteren

Op het gebied van SBR en XBRL volgt SRA de ontwikkelingen al jaren op de voet. Momenteel ontwikkelen we producten en diensten die kantoren kunnen helpen om SBR op effectieve wijze te implementeren.

In dit dossier treft u informatie aan die door SRA over SBR is verzameld en gepubliceerd.

Stand van zaken SBR deponering

Sinds 1 januari 2018 is de volgende fase van SBR-verplichtstelling ingegaan: het deponeren van de jaarrekening voor middelgrote rechtspersonen mag uitsluitend nog via SBR. Deze deponering onderscheidt zich van die voor kleine rechtspersonen vanwege de getekende controleverklaring die moet worden meegestuurd. Hiervoor is de afgelopen jaren het concept SBR Assurance ontwikkeld.

De elektronische handtekening: meer dan alleen een SBR-vraagstuk!

Het is logisch dat de aandacht de laatste tijd vooral uitgaat naar de elektronische handtekening in het kader van Standard Business Reporting (SBR). Dat komt mede door het verplicht deponeren komend jaar van de jaarrekening in SBR voor middelgrote ondernemingen.

SRA-Whitepaper Elektronische handtekening 

Met de aanstaande verplichtstelling voor de deponering via SBR van de publicatiestukken van middelgrote rechtspersonen neemt de aandacht voor de elektronische handtekening sterk toe. Reden voor SRA om hierover een whitepaper te schrijven.

SBR: u moet opnieuw in actie komen!

We hebben in het voorjaar van 2017 als SRA een 'grote broek aangetrokken' toen we onze 'brandbrief' schreven over SBR. Naar onze mening werd er door de SBR-gemeenschap te weinig rekening gehouden met de praktijk, die al die mooie ideeën wel even ten uitvoer moet brengen.

Zorgenbrief SRA-bestuur Standard Business Reporting

Als voorstander van slimmere gegevensuitwisseling tussen de overheid en derde partijen en daarmee van SBR, maakt het SRA-bestuur zich grote zorgen over de standaardisatie van de digitale verantwoordingsketen. Voornaamste zorgen betreffen de strategie, de praktische haalbaarheid van de output, het ontbreken van prikkels om de keten te herorganiseren, de legitimiteit van de uitvraag door partijen en de privacy van de ondernemer.

Whitepaper Digitaal machtigen & het beroepscertificaat

Met de verplichtingstelling in 2013 om aangiften IB en VpB bij de Belastingdienst aan te leveren via SBR is een belangrijke stap gezet in het digitaliseren van informatiestromen. Lees alles wat u moet weten over digitaal machtigen, eID en het beroepscertificaat in het SRA-Whitepaper Digitaal machtigen & het beroepscertificaat.

Meer weten over SBR?

SBR zorgt ervoor dat ondernemers en intermediairs minder werk hebben aan het aanleveren van gegevens aan overheden en banken. SBR is de exclusieve aanlevermethode voor een aantal verplichte rapportages aan de overheid en dat vergt mogelijk aanpassingen in uw administratieve processen. U vindt hier alle nodige informatie over SBR, de rapportages en de aansluitmogelijkheden.

SBR Software Check

SRA heeft in samenwerking met 9 andere koepelorganisaties van accountantskantoren en fiscale intermediairs de SBR Software Check ontwikkeld. Ga na of uw softwareleverancier klaar is voor SBR!

Artikelen uit ledenmagazine de SRAadviseur

Gerelateerd

Contact

Neem voor meer informatie, vragen en/of opmerkingen over SBR/XBRL contact op met:

SRA-Automatisering
E
automatisering@sra.nl
T 030 656 60 60

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren