Thuis in uw branche

SBR Nexus maakt aanlevering aan banken veel eenvoudiger

  • Publicatiedatum: 21-5-2019

Eind 2018 heeft SBR Banken het roer drastisch omgegooid en een nieuwe aanpak gelanceerd. SBR Banken heet nu SBR Nexus en maakt het voor accountants veel eenvoudiger om via SBR aan te leveren. Geen uitgebreide en tijdrovende rapportages meer, maar aanleveren met enkele drukken op de knop.

In dit artikel wordt ingegaan op de laatste ontwikkelingen en wordt alvast een doorkijkje gegeven naar toekomstige ontwikkelingen.

SBR Nexus

SBR Banken startte in 2010 met als doel een papierloos efficiënt kredietproces voor alle ondernemers in Nederland. Eind 2018 is de balans opgemaakt en is ervoor gekozen om een aantal belangrijke veranderingen door te voeren. Met SBR Nexus als nieuwe naam en met het motto 'Versimpelen, Verbreden en Vernieuwen' is gekozen voor een aanpak die met name accountants meer zal aanspreken. Aanlevering via SBR is zodoende een stuk simpeler geworden. Doordat ook niet-banken (onder andere brancheorganisaties en alternatieve financiers) binnenkort SBR Jaarrekeningen kunnen ontvangen, wordt de SBR Jaarrekening relevanter en neemt SBR in de nabije toekomst een grote vlucht.

SBR Nexus

SBR Jaarrekening standaard aanwezig binnen software

In nauwe samenwerking met softwareleveranciers heeft SBR Nexus de SBR Jaarrekening ontwikkeld. De inhoud is voor 100% afgeleid van de Nederlandse Taxonomie. Alle toonaangevende softwareleveranciers (Caseware, MLE, Pro Management, Unit4, Visionplanner) ondersteunen de SBR Jaarrekening standaard binnen het reguliere samenstelproces.

Mark Bisschop van SBR Nexus vertelt: "Een voorwaarde was dat er beter aangesloten moest worden bij het proces van de accountant. Het genereren van een SBR Jaarrekening is momenteel slechts één druk op de knop, waardoor aanleveren heel simpel is geworden. Banken vragen accountants niet meer om een PDF-bestand, want die ontvangen ze vanuit hun eigen SBR-proces rechtstreeks in het klantdossier."

SBR en verklaringen

Er zijn twee instances in de Bankentaxonomie toegevoegd. De beperkte variant van de SBR Jaarrekening (instance: frc-rpt-nt-inrichtingsjaarrekening-beperkt-2018) is bedoeld voor micro- en kleine ondernemingen: zo kunnen deze ondernemers de jaarrekening in SBR-formaat opstellen voor een bank. De andere variant (instance: frc-rpt-nt-inrichtingsjaarrekening-2018) is uitgebreider en bedoeld voor middelgrote ondernemingen. Het is op dit moment nog niet mogelijk om de accountantsverklaring als aparte rapportage mee te sturen. SBR Nexus en NBA hebben voor de Jaarrekeningrapportages een tijdelijke oplossing uitgewerkt. Op deze manier wordt voor de BT13 het versturen van de accountantsverklaring gefaciliteerd.

NBA gaat nadenken over het intrekken of aanpassen van de NBA-handreiking 1114. Deze handreiking is nu nog gebaseerd op de werkwijze dat in de Bankentaxonomie gegevens zijn opgenomen die niet uit de jaarrekening en het jaarverslag blijken.

SBR Nexus, NBA en SRA werken de komende periode gezamenlijk aan een toekomstbestendige oplossing, zodat het versturen van de verschillende rapportages en de bijbehorende verklaringen op de meest optimale wijze wordt ondersteund. Tot die tijd blijft het in de meeste scenario’s voldoende om de SBR Jaarrekening aan te leveren. In sommige gevallen kan de bank vragen om aanvullende informatie. Dit kan voor sommige branches bijvoorbeeld informatie in PDF-formaat zijn totdat hier SBR-rapportages voor zijn ontwikkeld. De rol van de accountant blijft hierin onverminderd belangrijk.

Rol van portal wordt nog belangrijker

Steeds meer partijen vragen om de SBR Jaarrekening. In de komende periode haken ook brancheorganisaties en alternatieve financiers aan bij SBR Nexus. Dit betekent dat ook zij SBR-rapportages kunnen ontvangen en verwerken.

Momenteel wordt de SBR-rapportage nog vanuit de rapportagesoftware naar een portal gestuurd om deze, na akkoord van de klant, aan te leveren bij de bank. Wanneer de SBR Jaarrekening naar meerdere partijen kan worden aangeleverd, ligt het meer voor de hand om dit te initiëren vanuit de portal. Vanuit dit portal kan dezelfde jaarrekening naar meerdere ontvangende partijen worden verstuurd. Echter, de leveranciers van portaalsoftware dienen hier nog een workflow voor te ontwikkelen. Tot die tijd wordt de SBR Jaarrekening vanuit de rapportagesoftware apart ingestuurd.

Roadmap

Op dit moment is het mogelijk om de SBR Jaarrekening aan te leveren voor besloten vennootschappen. Voor natuurlijke personen (eenmanszaak/vof) is dit naar verwachting mogelijk vanaf mei 2019. Hiervoor wordt een nieuwe rapportage (entrypoint) ontwikkeld. In de komende periode staan in ieder geval de volgende ontwikkelingen op de planning:

Planning*  Onderdeel 
2019 - Mei  Versturen jaarrekening voor natuurlijke personen  
2019 – September/oktober Versturen aangiften Inkomstenbelasting naar banken en alternatieve financiers 
2019 - Vanaf september Agro-extensie voor melkvee kan via SBR worden aangeleverd bij de banken
*planning onder voorbehoud. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend

Rol SRA

SRA is aangehaakt bij de ontwikkelingen rondom SBR en heeft zeer regelmatig contact met SBR Nexus. Via de website en nieuwsbrief informeert SBR de leden van SRA over de belangrijkste ontwikkelingen. SRA bekijkt telkens op welke wijze er gezamenlijk opgetrokken kan worden om leden te ondersteunen.

Zo zullen wij binnenkort informatie verstrekken over de SBR Standaard Bankverklaring (SBV).

Aan de slag!

U kunt vandaag nog aan de slag. Klanten hebben wellicht vragen over de aanlevering van de SBR Jaarrekening. U kunt uw klanten het beste helpen als u onderstaande stappen doorloopt:

  1. Update de laatste versie van uw software (mits niet online)
  2. Bekijk het webinar of het instructiefilmpje om te zien hoe makkelijk u nu kunt aanleveren
  3. Doe een test om te ervaren of het aanleveren van SBR Jaarrekeningen werkt
  4. Ga na of uw certificaat nog is ‘gewhitelist’ bij SBR Nexus via het Aansluitportaal
  5. Gebruik voor natuurlijke personen de bijbehorende SBR Jaarrekening wanneer deze beschikbaar komt in de software
  6. Wanneer uw kantoor accountantscontroles uitvoert, neem contact op met SBR Nexus voor SBV tooling
  7. Houd via SRA en SBR Nexus de ontwikkelingen in de gaten om na de zomer ook de IB-aangiften via SBR te kunnen insturen.

Op de website van SBR Nexus vindt u alle benodigde informatie: www.sbrnexus.nl/jaarrekening.

De helpdesk staat u graag te woord als u vragen heeft of meer informatie zoekt: www.sbrnexus.nl/contact.