Thuis in uw branche

Dossier Toekomst wettelijke controledomein

Welke veranderingen staan voor uw kantoor op stapel?

De overheid heeft maatregelen voorgesteld om de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren. Om welke voorstellen gaat het? Hoe denkt SRA daarover? Belangrijker: Wat betekenen ze voor de SRA-kantoren die werken in het Wta-domein? Dit dossier bundelt alle informatie over de toekomst van het wettelijke controledomein.

Wetsvoorstel toekomst accountancysector

Wetsvoorstel toekomst accountancysector
Consultatiereactie SRA

Consultatie Audit Quality Indicators

Kwartiermakers
Wat vindt SRA van de voorgestelde AQI’s?

Standpunten in de financiële keten

Overzicht maatregelen
Lees de officiële stukken

Actualiteiten en inspiratie

Brondocumenten
Verdieping en leesvoer

Vragen of opmerkingen?

Neem dan gerust contact op met Diana Clement of Denyse Davelaar via bestuur@sra.nl.