Thuis in uw branche

Dossier Toekomst wettelijke controledomein

Welke veranderingen staan voor uw kantoor op stapel?

De overheid heeft maatregelen voorgesteld om de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren. Om welke voorstellen gaat het? Hoe denkt SRA daarover? Belangrijker: Wat betekenen ze voor de SRA-kantoren die werken in het Wta-domein? Dit dossier bundelt alle informatie over de toekomst van het wettelijke controledomein.

Nieuw concept Wet toekomst accountancysector: kostenraming aangepast

24 AUGUSTUS 2022 - Minister Kaag van Financiën heeft het meest recente concept voor de Wet toekomst accountancysector gepubliceerd. Deze ligt nu bij de Raad van State, nadat de ministerraad er afgelopen maand mee akkoord ging. Onder meer is in deze conceptversie de kostenraming aangepast, mede naar aanleiding van de reactie van SRA op deze consultatie.

Lees het hele artikel

Wetsvoorstel toekomst accountancysector

Wetsvoorstel toekomst accountancysector
Consultatiereactie SRA

Consultatie Audit Quality Indicators

Kwartiermakers
Wat vindt SRA van de voorgestelde AQI’s?

Standpunten in de financiële keten

Overzicht maatregelen
Lees de officiële stukken

Actualiteiten en inspiratie

Brondocumenten
Verdieping en leesvoer

Vragen of opmerkingen?

Neem dan gerust contact op met Diana Clement of Roland Ogink via bestuur@sra.nl.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren