Thuis in uw branche

Modernisering interne governance beroepsorganisatie

Binnen de NBA is de afgelopen jaren veel met de leden gediscussieerd over een organisatievorm die het gemeenschappelijk belang van accountants en hun betekenis voor de samenleving beter tot uitdrukking brengt. Die discussie heeft geresulteerd in het besluit tot aanvaarding van de nieuwe governancestructuur op 14 december 2020. 

Het wetsvoorstel biedt de beroepsorganisatie de ruimte om organisatiestructuur in het leven te roepen die erop is gericht om de betrokkenheid van accountants bij de beroepsorganisatie te baseren op kennisontwikkeling, kennisdeling tussen de diverse werkvelden, en de vernieuwing van het beroep. De NBA wil dit organiseren binnen “faculties” en “communities”.

Met het wetsvoorstel wordt de regeling rond de ledengroepen in de Wab ingetrokken en vervangen door een regeling die het de beroepsorganisatie mogelijk maakt om bij verordening een nieuwe organisatiestructuur in te stellen.

Eén beroep
SRA is altijd voorstander geweest om te komen tot één beroepsorganisatie. Daarnaast ondersteunen we de ingeslagen richting van de beroepsorganisatie waarbij kwaliteitsbevordering en vakinhoudelijke ontwikkeling van het beroep voorop staan. Ook wordt op wettelijk niveau verankerd dat de NBA rekening houdt met de verschillen in aard en werkzaamheden van accountants.

Agenda voor mkb
Door daarnaast intensief met de NBA samen te werken en de verbinding aan te gaan met een gezamenlijke mkb-agenda, slaan SRA en de beroepsorganisatie samen een brug voor het bevorderen, beheersen en borgen van de kwaliteit van zowel accountantsorganisaties als individuele professionals die opereren in het segment van de middelgrote en kleine (controleplichtige) ondernemingen.