Thuis in uw branche

Stroomlijning accountantstuchtrecht

Het wetsvoorstel wijzigt de bevoegdheden en de procedure van de Accountantskamer voor het opleggen van maatregelen in het tuchtrecht. 

Uitbreiding tuchtrechtelijke maatregelen van accountants

Centraal in het tuchtrecht staan de handhaving én verbetering van de beroepsuitoefening. Tuchtrechtelijke maatregelen moeten ook richting kunnen geven voor het vervolg van de beroepsuitoefening. Om met andere type maatregelen te kunnen bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit van de accountant en de beroepsuitoefening, wil de wetgever een maatregel toevoegen aan het instrumentarium van de Accountantskamer: een binding aan bijzondere voorwaarden.

Met deze bijzondere voorwaarden wordt beoogd de beroepsuitoefening door de accountant die niet aan bepaalde kwaliteitsstandaarden voldoet, op een aanvaardbaar niveau te brengen; een positieve prikkel voor de kwaliteit van bijvoorbeeld wettelijke controles.

Mogelijkheid om geen maatregel op te leggen

Het wetsvoorstel verduidelijkt dat de Accountantskamer de mogelijkheid heeft om te besluiten dat geen maatregel wordt opgelegd, ondanks de gegrondverklaring van een klacht.
Dit kan wenselijk zijn in uitzonderlijke gevallen waarbij het gedrag van de accountant weliswaar verwijtbaar is, maar niet ernstig genoeg om over te gaan tot oplegging van een maatregel; of wanneer  de kans op herhaling van zijn handelen of nalaten zeer gering is.

Ook kan de Accountantskamer rekening houden met nadien door de accountant aantoonbaar getroffen verbetermaatregelen waardoor een maatregel achterwege kan blijven. Het kan dan onder meer gaan om situaties waarin de betrokken accountant inmiddels met pensioen is gegaan of zijn kantoor heeft verkocht en om die reden(en) geen wettelijke controles of werkzaamheden als accountant meer verricht. 

Stroomlijnen

De wetgever stelt voor om het tuchtproces op een klein onderdeel te stroomlijnen en in overeenstemming te brengen met andere vormen van tuchtrecht.

SRA kan instemmen met de voorgenomen maatregelen en heeft geen opmerkingen bij de voorgestelde wijzigingen.