Thuis in uw branche

Online Bijpraatsessie Toekomst wettelijke controledomein

Half juli jl. zijn twee consultaties gepubliceerd: het Wetsvoorstel toekomst accountancysector (Wta-domein) en het conceptvoorstel Audit Quality Indicators (AQIs). Heeft u de SRA-reactie op de beide  consultaties al doorgelezen? Dan weet u al dat de impact ervan op uw organisatie groot zal zijn! 

De toekomst van het wettelijke controledomein raakt niet alleen uw kantoor, maar ook alle controleplichtige ondernemingen in het mkb en andere stakeholders die u daarmee indirect vertegenwoordigt, zo’n 35% van de totale markt.

Prangende vragen
Wat staat er allemaal op stapel? Waar moet u aan denken als het gaat om veranderingen in uw organisatie? En wanneer moet u klaar zijn voor de geschetste maatregelen? Hoe kan SRA daarbij ondersteunen? Allemaal vragen die Diana Clement en Roland Ogink graag met u bespreken.

Interactief

SRA organiseert drie online bijeenkomsten, verdeeld naar regio. Nadat we u hebben bijgepraat, spreekt u met collega-kantoren in breakoutrooms verder. Dat doen we op basis van de Chatham House Rules, zodat u vrijuit en interactief kunt spreken. De Bijpraatsessie is alleen toegankelijk voor SRA-leden.

  • Regio Noord
    Vrijdag 29 oktober 2021 van 14:00 uur tot 16:00 uur
  • Regio Midden
    Maandag 1 november 2021 van 09:00 tot 11:00 uur 
  • Regio Zuid
    Dinsdag 2 november 2021 van 11:00 tot 13:00 uur

Aanmelden

Om de interactiviteit mogelijk te maken, kunnen zich maximaal twee deelnemers per kantoor inschrijven. Mocht u verhinderd zijn voor de bijpraatsessie in uw regio, dan kunt u zich gerust voor een andere sessie aanmelden.

Gebruik de link die hieronder vermeld is. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging. Kort voor de bijeenkomst ontvangt u een persoonlijke link naar de online meeting. U kunt deze Bijpraatsessie Wta-domein meenemen in uw PE-portfolio.

Aanmelden

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren