Thuis in uw branche

Praktische uitvoerbaarheid en regeldruk

Niet doelmatig, niet proportioneel

Zijn de AQI’s praktisch uitvoerbaar? 10% van de SRA-kantoren met een Wta-vergunning (verschillend van omvang) nam de proef op de som. Het SRA-bestuur bekeek vervolgens de gevolgen voor de regeldruk van de invoering en rapportageverplichting van AQI’s.

Urenbelasting

De meeste kantoren zijn het er wel over eens: de bevraagde data is (na aanpassing van de systemen) beschikbaar of kan handmatig verzameld worden. Wel bestaan nog veel vraagtekens en onduidelijkheden over de data. Het algemene knelpunt is voldoende tijd. Kantoren geven aan dat de rapportageverplichting van AQI’s een aanzienlijke urenbelasting geeft, variërend van 160 tot 320 uur. De bestaande urenbesteding van kwaliteitsbepaler, compliance officer en ondersteuning moeten worden aangepast. Evenals de systemen.

Regeldruk

De initiële kosten zullen in het niet-oob-segment hoog zijn. Het wettelijke regime waaronder SRA-kantoren vallen, kent nog geen rapportageverplichting. Dat betekent dat kantoren IT-systemen zullen moeten aanpassen of aanschaffen; de uitvraag naar data binnen de organisatie zal moeten worden ingeregeld. Ook moet een systeem worden ingeregeld om de AQI’s te kunnen berekenen. 

Initiële kosten

Naast de inzet van IT-specialisten, die niet automatisch tot de staf behoren van kleinere accountantsorganisaties, speelt de externe accountant een belangrijke rol: vanwege de benodigde kwaliteitseisen en het belang voor de accountantsorganisatie bij de inregeling van rapportageverplichting. Op basis van onze berekeningen variëren de initiële kosten voor 260 niet-oob-accountantsorganisaties gezamenlijk tussen de vijf en zes miljoen euro. 

Structurele lasten

Naast het verzamelen, bewerken, in context plaatsen, controleren, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie voor de AQI’s, moeten accountantsorganisaties ook jaarlijks

a. Een nieuw verplicht standaardonderzoek uitvoeren onder medewerkers naar de betrokkenheid bij de accountantsorganisatie. Het onderzoek moet door externe deskundigen zijn gevalideerd. (AQI cultuur)

b. Een nieuw verplicht onderzoek uitvoeren onder een representatief aantal klanten naar de opdrachttevredenheidsscore. Ook dit onderzoek moeten externe deskundigen valideren.

We schatten in dat de structurele kosten voor 260 niet-oob-accountantsorganisaties tussen de 15 en 20 miljoen euro zullen bedragen.

Retorisch

Wie de hoogste kwaliteit wil, betaalt daar graag voor. Maar als de weg nog ongewis is en daarmee het doel niet behaald, de sector belast wordt met een enorme bureaucratie, en gebruikers er niet echt beter of wijzer van worden… Dan is het noodzakelijk om de vraag te stellen: draagt de rapportageverplichting met deze set AQI’s doelmatig, proportioneel en tegen aanvaardbare kosten bij aan duurzame kwaliteitsverbetering in het niet-oob-segment?

Meer lezen over de praktische uitvoerbaarheid en regeldruk van AQI’s?