Thuis in uw branche
Naar SRA Branche in Zicht (BiZ)

SRA-BiZ Praktijkopleiding Adviseren

Optimaliseer uw klantadviestrajecten, vergroot uw adviesomzet en klanttevredenheid!

De SRA-BiZ Praktijkopleiding Adviseren is ontwikkeld voor SRA-kantoren om in de praktijk hun klant- en branchegerichte advieskracht te vergroten, gebruikmakend van Branche in Zicht-instrumenten.

Aan de hand van concrete klantcases doorlopen de deelnemers de diverse fases van een klantgericht adviestraject (de klantreis). De opleiding sluit af met een gezamenlijke evaluatie van de klantcases, inclusief een vertaling hoe de goede praktijkervaringen met de cases te borgen in de werkprocessen van het kantoor.

De SRA-BiZ Praktijkopleiding Adviseren kan zowel geheel als modulair worden gevolgd.

BiZ Praktijkopleiding  

Leerdoelen modules

Module 1   U leert hoe u de situatie en behoeften van uw klant in kaart kan brengen met behulp van een BiZ-benchmarkrapport van uw klant en het vraag- en aanbodkruis. 
Module 2  U krijgt inzicht in de opzet van de opleiding en leert om de deelnemers passend te coachen in hun ontwikkeling naar klantgerichter adviseren. 
Module 3  U leert een verkennend gesprek met uw klant voor te bereiden waarin u een goed beeld krijgt van de situatie, (toekomst)plannen en behoeften van uw klant. 
Module 4 U leert om alle klantinformatie te verwerken in een maatwerk advies en deze vervolgens te bespreken in een klantgericht adviesgesprek.
Module 5 U leert een goede maatwerk offerte op te stellen, deze met uw klant te bespreken en akkoord te krijgen.
Module 6 U leert om de leer- en succespunten uit uw klantcase te presenteren en deze te borgen in de werkprocessen van uw kantoor. 

Drie pijlers

De SRA-BiZ Praktijkopleiding Adviseren is ontwikkeld rondom de 3 pijlers 'kennis', 'vaardigheden' en 'trots'. Kennis en vaardigheden om klanten zowel qua vorm als inhoudelijk als met trots goed te kunnen adviseren. Drie essentiële componenten in de ontwikkeling tot volwaardig BiZ-adviseur.

Deelnemers aan de SRA-BiZ Praktijkopleiding Adviseren leren om hun klanten gedurende het gehele adviestraject goed te begeleiden. Van het goed en gedegen voorbereiden van klantgesprekken, via het ondersteunen bij het maken van beslissingen tot en met het begeleiden naar de gewenste situatie.

Voor wie?

De medewerkers van uw kantoor die klanten adviseren:

  • Accountant medewerker
  • Teamleider/Relatiebeheerder/Accountmanager
  • Directie/Vennoten

Inhoud praktijkopleiding

  • Gerichte training voor klantadviseurs
  • Coaching van leidinggevenden
  • Van vrijblijvend advies naar intensievere begeleiding van klanten en meer adviesomzet
  • Training aan de hand van 3 pijlers: kennis, vaardigheden en trots
  • Praktijkcases ontwikkelen tot succescases: voorbereiding van adviestrajecten voor uw klanten

Praktische informatie

Vorm en periode   Incompany. 5 workshops van een dagdeel, in een periode van 3 maanden.
Aparte coachingsworkshop voor Directie/Vennoten.
Groepsgrootte   Maximaal 8 deelnemers
Kosten   Gehele opleiding: € 7.999
    Losse module: € 2.000 
PE-punten   15-18 AA/RA/RC/RB Algemeen

Docent

  • Eelco Cremer, trainer/partner bij Sharewater gespecialiseerd in gedrag van professionals.

Intakegesprek

Om de SRA-BiZ Praktijkopleiding Adviseren goed te laten aansluiten bij de kennis en ervaring van de deelnemers en de werkwijze van uw kantoor, vindt voor de start van de praktijkopleiding een intakegesprek plaats tussen de directie van uw kantoor, de trainer en SRA.

Aanmelden

Wilt u uw kantoor aanmelden voor de SRA-BiZ Praktijkopleiding Adviseren of meer informatie? Dat kan per e-mail: biz@sra.nl of telefonisch op 030 656 60 60.

Contact

Neem voor meer informatie, vragen en/of opmerkingen over de SRA-BiZ Praktijkopleiding Adviseren contact op met Amida Elmoudni.

Amida-Elmoudni

Amida Elmoudni
Productmanager
E aelmoudni@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren