Thuis in uw branche
Bekijk alle kringenAccountancy kring

Accountantscontrole kring 2019-2020

SRA organiseert op vijf locaties een SRA-Accountantscontrole kring

Tijdens de kwartaalbijeenkomsten van deze kring behandelt een deskundige een thema dat betrekking heeft op de controlepraktijk.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 651,00
Groepsgrootte: 40
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 12
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker
Resultaat:

U bent van de laatste vaktechnische actualiteiten op de hoogte met betrekking tot uw controlepraktijk.

Danielle Janssen

Daniëlle Janssen – Van Rumpt

Manager Vaktechnische Kringbijeenkomsten

E djanssen@sra.nl
030 656 60 60

Alle docenten

Inhoud

SRA organiseert op vijf locaties de SRA-Accountantscontrole kring. Tijdens de kwartaalbijeenkomsten van deze kring behandelt een deskundige een thema dat betrekking heeft op de controlepraktijk. Er wordt gericht aandacht besteed aan belangrijke aspecten en ontwikkelingen van de accountantscontrolepraktijk. Tevens worden kennis en ervaringen door deelnemers en sprekers uitgewisseld.

De bijeenkomsten, die worden voorgezeten door leden van de SRA-Commissie Vaktechniek, starten altijd om 16.00 uur (einde: 18.30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Het overleg is uitsluitend bedoeld voor (externe) accountants werkzaam bij SRA-Kantoren.

De bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden van de kring. Voordelen van een lidmaatschap zijn: 

  • U bent verzekerd van deelname aan de vier kringbijeenkomsten; 
  • U verdient 12 (RA-AA) PE-punten per jaar; 
  • U heeft invloed op de keuze van de thema’s en de te behandelen stof.

Een (persoonsgebonden) jaarlidmaatschap kost voor het seizoen 2018-2019 (voor vier bijeenkomsten) € 642,- oftewel € 160,- per bijeenkomst. Er zijn accountantscontrole kringen in Den Haag/Nootdorp, Eindhoven, Houten en Zwolle.

Het programma voor 2019-2020 is:

  • Risico-inventarisatie in de controlepraktijk (oktober 2019)
  • Fraude in de controlepraktijk (november 2019)
  • Materialiteit & scoping (in groepscontroles) (februari 2020)
  • Aanpak reviewers (april 2020)

Locatie & Datum

DEN HAAG-NOOTDORP

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 01-10-2019, 13-11-2019, 05-02-2020 en 02-04-2020
Locatie: Van der Valk Hotel Den Haag - Nootdorp in Nootdorp / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR31349

EINDHOVEN

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 10-10-2019, 18-11-2019, 13-02-2020 en 07-04-2020
Locatie: Van der Valk Hotel Eindhoven in Eindhoven / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR31351

HOUTEN

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 07-10-2019, 25-11-2019, 29-01-2020 en 06-04-2020
Locatie: Hotel Houten in Houten / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR31352

WAALWIJK

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 08-10-2019, 21-11-2019, 03-02-2020 en 16-04-2020
Locatie: NH Waalwijk in Waalwijk / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR31353

ZWOLLE

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 03-10-2019, 14-11-2019, 10-02-2020 en 01-04-2020
Locatie: Mercure Zwolle in Zwolle / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR31355

Programma

Risico-inventarisatie in de controlepraktijk (oktober 2019)

Maak uw controle doelgerichter door een juiste risico-inschatting. Wie kent de onderneming beter dan de klant zelf? Verspil geen kostbare tijd en zorg voor een helder geformuleerde risicoschatting met aandacht voor de juiste diepgang. Hoe brengt u de risico’s samen met uw klant in kaart en hoe richt u uw controle daarna efficiënter in? Waar focust u extra op en hoe legt u dit juist vast? Aan de hand van praktische voorbeelden worden in deze bijeenkomst de uitkomsten van de risico-inventarisatie vertaalt naar gevolgen met als doel om uw controle doelgerichter in te richten.
Gastspreker: Harry van den Berg MSc/RA, auditor en docent Financial Auditing aan de Nyenrode Business Universiteit

Fraude in de controlepraktijk (november 2019) 

De aandacht voor de rol van de accountant ten aanzien van fraude blijft onverminderd hoog. Bij incidenten wordt kritisch gekeken naar de accountant. Had de fraude niet eerder ontdekt moeten worden? Is de accountant wel kritisch genoeg geweest? Heeft de accountant signalen over het hoofd gezien? Nuanceringen in de regelgeving, waarbij er bijvoorbeeld een verschil is tussen fraude enerzijds en het overtreden van wet- en regelgeving anderzijds, worden in de discussies over het hoofd gezien. Tegelijkertijd moeten we onszelf wel de vraag blijven stellen of we in onze controles op een goede manier invulling geven aan wat er van ons verwacht mag worden. In deze bijeenkomst gaan we in op de reële en irreële verwachtingen die aan accountants gesteld worden op het gebied van fraude. Dat doen we aan de hand van concrete casuïstiek uit de praktijk van de spreker of uit uw eigen praktijk.
Gastspreker: Yvonne Vlasman RA, forensisch accountant en audit specialist.

Materialiteit & scoping (in groepscontroles) (februari 2020)

Hoe bepaalt de accountant, rekeninghoudend met de belangrijkste ‘stakeholders’ (gebruikers), materialiteit, hoe documenteert hij zijn overwegingen en in welke onderdelen/fasen van het controleproces komt materialiteit terug? Ook is er aandacht voor uitvoeringsmaterialiteit en foutenevaluatie. Ten slotte scoping als onderdeel van groepscontroles: hoe worden kwalitatief en kwantitatief afwegingen gemaakt ten aanzien van scoping (in groepscontroles). Allocatie materialiteit bij scoping (in groepscontroles).
Gastspreker: drs. Ron van Deun, partner WVDB adviseurs en accountants en docent/kerngroep lid Financial Auditing Nyenrode Business Universiteit.

Aanpak reviewers (april 2020)

In deze bijeenkomst staat de aanpak van reviewers centraal. Waar kijken reviewers precies naar en hoe vliegen zij een dossier aan? Zo nodig nog een stukje lessons learned maar het draait vooral om reviewtechnieken. Reviewers halen immers van alles uit het dossier (en wij niet …..).
Gastspreker: Pieter Mansvelder RA, partner bij Kriton en verbonden aan SRA-Vaktechnisch bureau

Docent(en)

Harry van den Berg MSc RA

Harry van den Berg MSc/RA is auditor en docent Financial Auditing aan de Nyenrode Business Universiteit.

Yvonne Vlasman

Yvonne Vlasman RA

Yvonne W.H. Vlasman RA is forensisch accountant en audit specialist.

Drs. Ron van Deun RA

drs. Ron van Deun is partner bij WVDB adviseurs en accountants en docent/kerngroep lid Financial Auditing bij Nyenrode Business.

Pieter Mansvelder

Pieter Mansvelder RA

Pieter Mansvelder RA is partner bij Kriton en verbonden aan het SRA-Vaktechnisch bureau.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren