Thuis in uw branche
Accountancy kringBekijk alle kringen

Accountantscontrole kring 2021-2022

SRA organiseert op vijf locaties een SRA-Accountantscontrole kring

Tijdens de kwartaalbijeenkomsten van deze kring behandelt een deskundige een thema dat betrekking heeft op de controlepraktijk.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 670,00
Groepsgrootte: 40
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 10
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker
Leerdoelen:

Overall leerdoel:
Op de hoogte blijven van actualiteiten op het gebied van de auditpraktijk en dit kunnen toepassen in de praktijk.

Ik ben in staat om:

 • Risico’s op een afwijking van materieel belang te identificeren en in te schatten door inzicht te verwerven in de entiteit en haar omgeving
 • Standaard 315 juist toe te passen
 • De regels en methoden voor het verwerken van onderhanden projecten in de jaarrekening correct toe te passen
 • Standaard 540 (de controle van schattingen en toelichtingen daarop) juist toe te passen in mijn controles

Danielle Janssen van Rumpt

Daniëlle Janssen – Van Rumpt

Manager Vaktechnische Kringbijeenkomsten

E djanssen@sra.nl
030 656 60 60

Alle docenten

Inhoud

SRA organiseert op vijf locaties de SRA-Accountantscontrole kring. Tijdens de kwartaalbijeenkomsten van deze kring behandelt een deskundige een thema dat betrekking heeft op de controlepraktijk. Er wordt gericht aandacht besteed aan belangrijke aspecten en ontwikkelingen van de accountantscontrolepraktijk. Tevens kunnen deelnemers en sprekers met elkaar kennis en ervaringen uitwisselen.

De bijeenkomsten, die veelal worden voorgezeten door leden van de SRA-Commissie Vaktechniek, starten altijd om 16.00 uur (einde: 18.30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Het overleg is uitsluitend bedoeld voor (externe) accountants werkzaam bij SRA-Kantoren.

De bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden van de kring. Voordelen van een lidmaatschap zijn:

 • U bent verzekerd van deelname aan de vier kringbijeenkomsten;
 • U heeft invloed op de keuze van de thema’s en de te behandelen stof;
 • U investeert 10 (AA/RA/RC) PE-uren per jaar*.

* Ook in het kader van de nieuwe PE-regeling is het belangrijk om uw vakbekwaamheid op peil te houden. Het volgen van deze actualiteitenbijeenkomsten past hierbij uitstekend (het aantal PE-uren hieraan besteed is een indicatie van de belasting).

Een (persoonsgebonden) jaarlidmaatschap kost voor het seizoen 2021-2022 voor vier bijeenkomsten € 670,- oftewel € 168,- per bijeenkomst. Er zijn accountantscontrole kringen in Den Haag/Nootdorp, Eindhoven, Houten, Waalwijk en Zwolle.

Het programma voor 2021-2022:

 • Nieuwe Standaard 315 - wijzigingen (sept-okt 2021)
 • Nieuwe Standaard 315 – toepassing  (nov-dec 2021)
 • Verslaggevingsaspecten in relatie tot controle (jan-feb 2022)
 • Schattingen (april 2022)

Locatie & Datum

DEN HAAG-NOOTDORP

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 30-09-2021, 23-11-2021, 09-02-2022 en 19-04-2022
Locatie: Van der Valk Hotel Den Haag - Nootdorp in Nootdorp / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR34532

EINDHOVEN

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 13-10-2021, 22-11-2021, 25-01-2022 en 06-04-2022
Locatie: Van der Valk Hotel Eindhoven in Eindhoven / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR34533

HOUTEN

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 06-10-2021, 15-11-2021, 08-02-2022 en 13-04-2022
Locatie: Hotel Houten in Houten / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR34534

WAALWIJK

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 07-10-2021, 02-12-2021, 01-02-2022 en 12-04-2022
Locatie: NH Waalwijk in Waalwijk / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR34535

ZWOLLE

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 28-09-2021, 30-11-2021, 26-01-2022 en 21-04-2022
Locatie: Mercure Zwolle in Zwolle / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR34536

Programma

Nieuwe Standaard 315 - wijzigingen (sept-okt 2021)

Standaard 315 is ‘het hart’ van de controleaanpak en bevat de vereisten voor de identificatie en inschatting van risico’s op afwijkingen in de te controleren jaarrekening. Voor boekjaren die aanvangen op of na 15 december 2021 gaat de nieuwe Standaard 315 gelden, die momenteel door de NBA wordt geconsulteerd. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op de belangrijke wijzigingen en de gevolgen daarvan voor de praktijk. De nieuwe Standaard wordt gekenmerkt door veel verdergaande vereisten voor het inzicht in de rol en betekenis van IT voor bedrijfsprocessen, de verwerking van transactiedata en de interne beheersing. Tevens door het hanteren van specifieke inherente risicofactoren en door de introductie van nieuwe risicocategorieën, een nieuwe definitie van significante risico’s en het principe van ‘schaalbaarheid’. Tenslotte zijn de toepassingsgerichte teksten sterk uitgebreid en heeft de Standaard 6 bijlagen over diverse onderwerpen. Tijdens deze bijeenkomst gaan we voornamelijk in op de aard en achtergrond van de wijzigingen en de manier waarop dit in het controleproces tot uitdrukking komt.
Gastspreker: P. (Pieter) Mansvelder RA; partner bij Kriton, verbonden aan het vaktechnisch bureau van SRA, verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en lid van de Accountantskamer. 

Nieuwe Standaard 315 – toepassing (nov-dec 2021) 

Deze kringbijeenkomst sluit aan op het eerste thema waarin de achtergrond van de wijzigingen van de Standaard zijn besproken. Tijdens deze bijeenkomst wordt dieper ingegaan op de vragen die de toepassing van de nieuwe Standaard in de praktijk met zich meebrengen. Na afloop kunt u de praktische tips direct in uw controlepraktijk toepassen.
Gastspreker: drs. Ellen de Koning RA, adviseur, coach en trainer Audit & Assurance aan de VU in Amsterdam.

Verslaggevingsaspecten in relatie tot controle (jan-feb 2022)

Tijdens deze bijeenkomst wordt op interactieve wijze ingegaan op het belang van verslaggeving bij controles. Verslaggeving is weliswaar ‘een vak apart’ maar het is evenzo belangrijk dat verslaggevingsaspecten de juiste aandacht krijgen bij controles. Niet alleen veelvoorkomende fouten op het gebied van verslaggeving komen aan de orde, maar ook de wijze waarop het detectierisico ten aanzien van verslaggevingsfouten zo klein mogelijk gemaakt kan worden. Met andere woorden: verslaggeving en controleleer gecombineerd!
Gastspreker: Marc-Jan Zwaneveld RA, is senior consultant bij V&A accountant-adviseurs en docent en lid kerngroep Financial Accounting bij Nyenrode Business Universiteit.

Schattingen (april 2022)

De Standaard 540 is vanaf boekjaar 2020 vernieuwd om de controlerend accountant meer handvatten te geven om toereikende controledocumentatie te verkrijgen. Welke impact heeft dit op uw werkzaamheden bij impairment analyses, continuïteitsveronderstellingen, reële waarden of meer reguliere jaarrekeningposten, zoals debiteurenvoorzieningen, retourrechten of garantievoorzieningen? Tijdens deze bijeenkomst komen genoemde onderwerpen uitgebreid inhoudelijk en zo praktisch mogelijk aan bod. Na afloop kunt u uw kennis direct toepassen.
Gastspreker: Harry van den Berg MSc/RA, auditor en docent Financial Auditing aan de Nyenrode Business Universiteit

Docent(en)

Pieter Mansvelder

Pieter Mansvelder RA

Pieter Mansvelder RA is partner bij Kriton, verbonden aan het vaktechnisch bureau van SRA, verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en lid van de Accountantskamer.

Ellen de Koning

drs. Ellen de Koning RA

drs. Ellen de Koning RA is adviseur, coach en trainer Audit & Assurance aan de VU in Amsterdam.

Marc-Jan Zwaneveld

Marc-Jan Zwaneveld RA

Marc-Jan Zwaneveld RA is senior consultant bij V&A accountant-adviseurs en docent en lid kerngroep Financial Accounting bij Nyenrode Business Universiteit.

Harry van den Berg MSc RA

Harry van den Berg MSc/RA is auditor voor diverse SRA kantoren en docent Financial Auditing aan de Nyenrode Business Universiteit.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren