Thuis in uw branche
Accountancy kringBekijk alle kringen

Accountantscontrole kring 2022-2023

SRA organiseert op zes locaties een SRA-Accountantscontrole kring

Tijdens de kwartaalbijeenkomsten van deze kring behandelt een deskundige een thema dat betrekking heeft op de controlepraktijk.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 685,00
Groepsgrootte: 40
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 10
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker
Leerdoelen:

Overall leerdoel:
De actualiteiten op het gebied van accountantscontrole toe te passen in de praktijk.

Ik ben in staat om:

 • Actuele IT-controlekennis van de COS 315 toe te passen in de praktijk.
 • Een juiste controleverklaring af te geven volgens de relevante wet- en regelgeving.
 • De eisen uit relevante wet- en regelgeving met betrekking tot fraude in de controlepraktijk te vertalen naar mijn werkzaamheden.
 • De actuele ontwikkelingen met betrekking tot externe verslaggeving te herkennen en toe te passen in de controlepraktijk.

Uw contactpersoon

Danielle Janssen van Rumpt

Daniëlle Janssen – Van Rumpt

Manager Kringbijeenkomsten

E djanssen@sra.nl
030 656 60 60

Alle docenten

Inhoud

Tijdens de kwartaalbijeenkomsten van deze kring behandelt een deskundige een thema dat betrekking heeft op de controlepraktijk. Er wordt gericht aandacht besteed aan belangrijke aspecten en ontwikkelingen van de accountantscontrolepraktijk. Tevens kunnen deelnemers en sprekers met elkaar kennis en ervaringen uitwisselen.

De bijeenkomsten, die veelal worden voorgezeten door leden van de SRA-Commissie Vaktechniek, starten altijd om 16.00 uur en eindigen om 18.30 uur. Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats.
Het overleg is uitsluitend bedoeld voor (externe) accountants werkzaam bij SRA-Kantoren.

De bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden van de kring. Voordelen van een lidmaatschap zijn:

 • U bent verzekerd van deelname aan de vier kringbijeenkomsten;
 • U heeft invloed op de keuze van de thema’s en de te behandelen stof;
 • U investeert 10 (AA/RA/RC) PE-uren per jaar*.

*Ook in het kader van de nieuwe PE-regeling is het belangrijk om uw vakbekwaamheid op peil te houden. Het volgen van deze actualiteitenbijeenkomsten past hierbij uitstekend (het aantal PE-uren hieraan besteed is een indicatie van de belasting).

Een (persoonsgebonden) jaarlidmaatschap kost voor het seizoen 2022-2023 voor vier bijeenkomsten € 685 oftewel € 171 per bijeenkomst. Er zijn accountantscontrole kringen in Akersloot, Den Haag/Nootdorp, Eindhoven, Nieuwegein, Waalwijk en Zwolle.

Het programma voor 2022-2023:

 • IT en COS 315 (sept-okt 2022)
 • Fraude en continuïteit in de uitgebreide controleverklaring (nov-dec 2022)
 • Forensisch accountant in de controlepraktijk (feb 2023)
 • Actualiteiten externe verslaggeving voor de controlepraktijk (april 2023)

NIEUW: Nu ook in de regio Akersloot

Locatie & Datum

AKERSLOOT

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 27-09-2022, 30-11-2022, 09-02-2023 en 12-04-2023
Locatie: Hotel Akersloot in Akersloot / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR35955

BUNNIK

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 04-10-2022, 22-11-2022, 02-02-2023 en 17-04-2023
Locatie: Postillion Hotel Utrecht Bunnik in Bunnik / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR35958

DEN HAAG-NOOTDORP

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 29-09-2022, 23-11-2022, 13-02-2023 en 05-04-2023
Locatie: Van der Valk Hotel Den Haag - Nootdorp in Nootdorp / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR35956

EINDHOVEN

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 19-09-2022, 01-12-2022, 06-02-2023 en 19-04-2023
Locatie: Van der Valk Hotel Eindhoven in Eindhoven / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR35957

TILBURG

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 14-09-2022, 15-11-2022, 14-02-2023 en 24-04-2023
Locatie: Van der Valk Hotel Tilburg in Tilburg / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR35959

ZWOLLE

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 21-09-2022, 17-11-2022, 16-02-2023 en 25-04-2023
Locatie: Mercure Zwolle in Zwolle / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR35960

Programma

IT en COS 315 (sept-okt 2022)

De COS 315 is geheel herzien. Dit heeft ook invloed op het bepalen van de IT-impact op de controlewerkzaamheden. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op de wijzigingen in de herziene standaard en de gevolgen hiervan op de IT-werkzaamheden. Hoe speel je in op de onderkende risico’s die voortkomen uit het gebruik van IT en de wijze van toetsen van IT-controls? Onderwerpen die voorbijkomen zijn de IT gerelateerde wijzigingen in de COS 315, het bepalen van de IT-impact op de audit en van risico’s die voortkomen uit het gebruik van IT. Met concrete voorbeelden en casussen bent u na afloop nog beter in staat IT te integreren binnen de audit.
Gastspreker: drs. Dennis Out AA RE CISA, accountant en senior manager IT-audit bij Alfa Accountants en Adviseurs en docent binnen de accountantsopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Fraude en continuïteit in de uitgebreide controleverklaring (nov-dec 2022) 

De onderwerpen frauderisicofactoren en continuïteit zijn reeds verplichte onderwerpen. Inmiddels is er een nieuwe vereiste bijgekomen; het rapporteren in de controleverklaring omtrent fraude en continuïteit.
Om te voldoen aan de rapportageverplichtingen, zijn niet alleen keuzes in het formuleren belangrijk, maar ook afwegingen in wat wel en wat niet gerapporteerd moet worden. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitgebreid ingegaan op fraudedetectie (de werkzaamheden) en de rapportage daarover in de controleverklaringen vanaf boekjaar 2022.
Gastspreker: drs. Albert Bosch RA, partner bij V&A accountant-adviseurs of Marcel van Capelle MSc RA, senior-consultant bij V&A accountant-adviseurs.

Forensisch accountant in de controlepraktijk (feb 2023)

Hoe ga je om met signalen van fraude of vermoedens van fraude in de controlepraktijk? Waar hebben we het eigenlijk over als het over fraude en controle gaat en wat valt er te leren van recente ervaringen? In hoeverre kan deze kennis en expertise eigen worden gemaakt en wat is de meerwaarde van forensische inzet voor accountants en de gecontroleerde? Tijdens deze bijeenkomst wordt op interactieve en praktische wijze op de vragen ingegaan. Na afloop heeft u een reëel beeld van de voor- en nadelen van de inzet van forensische deskundigheid in de accountantscontrole, intern of extern.
Gastspreker: Peter Schimmel RA CFE, als forensisch accountant specialist deskundig onderzoek in financieel economische geschillen en adviseur/onderzoeker in integriteitskwesties.

Actualiteiten externe verslaggeving voor de controlepraktijk (april 2023)

Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen in de externe verslaggeving voor de MKB-praktijk. Aan de hand van casuïstiek worden op praktijkgerichte en interactieve wijze met name de ontwikkelingen in de Nederlandse wet- en regelgeving behandeld. Aan de orde komen o.a. de wijzigingen in BW2 Titel 9, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 2022 en 2023, RJ 270 opbrengstverantwoording en RJ 221 onderhanden projecten vanaf boekjaren 2022, materiële vaste activa en groot onderhoud, fusies en overnames.
Gastspreker: Marc-Jan Zwaneveld RA, senior consultant bij V&A accountant-adviseurs, docent en lid kerngroep Financial Accounting bij Nyenrode Business Universiteit of drs. Kees Roozen RA, directeur Vaktechniek en compliance bij V&A accountant-adviseurs en docent verslaggeving aan de Universiteit van Tilburg.

Docent(en)

Dennis Out

Drs. Dennis Out AA RE CISA

Drs Dennis Out AA RE CISA is accountant en senior manager IT audit bij Alfa Accountants en Adviseurs en docent binnen de accountantsopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen.

Albert Bosch

Drs. Albert Bosch RA

Albert Bosch RA is partner bij V&A accountant-adviseurs en verbonden aan de accountantsopleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Marcel van Capelle

Marcel van Capelle MSc RA

Marcel van Capelle MSc RA is senior-consultant bij V&A accountant-adviseurs.

Peter Schimmel

Drs. Peter Schimmel RA CFE

Drs. Peter Schimmel RA CFE is als forensisch accountant specialist deskundig onderzoek in financieel economische geschillen en adviseur/onderzoeker in integriteitkwesties.

Marc-Jan Zwaneveld

Marc-Jan Zwaneveld RA

Marc-Jan Zwaneveld RA is senior consultant bij V&A accountant-adviseurs en docent en lid kerngroep Financial Accounting bij Nyenrode Business Universiteit.

Kees Roozen

Drs. Kees Roozen RA

Drs. Kees Roozen RA is directeur vaktechniek & compliance bij V&A accountant-adviseurs en docent aan Tilburg University

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren